Blog: Wideo

Doula – Wsparcie W Czasie Porodu

2 września 2020
Magdalena Janowicz

Wywiad z Magdaleną Janowicz

Magdalena Janowicz jest doulą, socjoterapeutką oraz pedagogiem z ponad dwudziestoletnim stażem w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami i prawnymi opiekunami.

Kontakt telefoniczny: +48 605 327 636

Ostatnie wpisy

Odruch stopy Babińskiego

Odruch stopy Babińskiego Wpływa na rozwój obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Powinien być aktywny i w pełni dojrzały, gdy dziecko uczy się pełzania, gdyż zabezpiecza prawidłowe wykonywanie schematu pełzania. Bierze również udział we wstawaniu, umożliwia rozwój...

Asymetryczny toniczny odruch szyi (ATOS)

Asymetryczny toniczny odruch szyi (ATOS) ATOS rozwija napięcie mięśniowe i stymuluje układ przedsionkowy, zwiększając ilość połączeń nerwowych. Bierze aktywny udział w porodzie i jest przez poród wzmocniony. Po urodzeniu u noworodka leżącego na brzuchu odwrócenie...

Odruch dłoniowo-bródkowy Babkina

Odruch dłoniowo-bródkowy Babkina Jego rozwój jest konieczny dla koordynacji ręce-organy artykulacyjne, a także ma wpływ na rozwój mowy, komunikacji, płynność mowy. Umożliwia rozwój ekspresji twarzy i dynamiki ruchów kości czaszki, a zwłaszcza kości klinowej i stawu...