Szkolenie 

Terapia Czaszkowo-Krzyżowa

Certyfikowane szkolenie zawodowe akredytowane przez brytyjską szkołę Michaela Kerna.

Craniosacral Therapy Educational Trust
www.cranio.co.uk

Terapia Czaszkowo-krzyżowa

„Można zatracić sprawność oczu zaniedbując sprawność rąk.”

– Adam Mickiewicz

agsdix-fas fa-user-graduate

Dla kogo?

Warunkiem przystąpienia jest chęć pracy z ludźmi i z dotykiem – w czasie terapii ciągle dotyka się pacjenta (przez ubranie).

Nie trzeba mieć specjalnych umiejętności palpacyjnych.

agsdix-fas fa-graduation-cap

Etapy szkolenia

Całość trwa dwa lata i składa się z 11 cztero- lub pięciociodniowych seminariów zapewniających 48 dni i 433 godziny dydaktyczne.

agsdix-fas fa-certificate

Certyfikaty i tytuły

Szkolenie jest certyfikowane przez Craniosacral Therapy Educational Trust w Londynie.

Absolwenci otrzymują tytuły:

 • Zarejestrowany Terapeuta Czaszkowo-Krzyżowy
 • Biodynamiczny Terapeuta Czaszkowo-Krzyżowy

Organizator i zapisy

Europejskie Centrum Terapii – Placówka Kształcenia Dorosłych
www.joannaczarny.pl
Joanna Czarny tel. +48 600 466 887
mail: czaszkowokrzyzowa@gmail.com

Szkolenie Terapia Czaszkowo-krzyżowa crano-sacralna

Czym jest Terapia czaszkowo-krzyżowa

Terapia czaszkowo-krzyżowa w ujęciu biodynamicznym to nieinwazyjna, delikatna terapia dla każdego, która wypracowała specyficzny sposób „słuchania” dłońmi procesów wyrażających zdrowie. Terapeuta skupia się na naturalnych siłach witalnych i zachęca je do ustalenia priorytetów sesji (co na dzień dzisiejszy jest najważniejsze) i wprowadzenia regulacji dostępnych z zasobów organizmu. Charakteryzuje się orientacją na całość ludzkiego doświadczenia, w którym zarówno anatomia, jak i fizjologia ciała są powiązane z subtelnymi siłami życia, które wyrażają się poprzez ruch w ciele.

Piękno tej terapii stanowi jej prostota. Praktyk jest neutralny i obecny tu i teraz, co pozwala na naturalne rozwinięcie się procesu leczenia. Ułatwia też regulację w kierunku wewnętrznej reorganizacji w organizmie, także na poziomie energetycznym i emocjonalnym, i powoduje całościowy ruch w kierunku większego zdrowia. Terapia tworzy także bezpieczną przestrzeń dla traumatycznych przeżyć, które mogą się pojawić i uwolnić bez ponownego stymulowania układu nerwowego.

Jest coraz bardziej popularna na świecie ze względu na głębokie efekty terapeutyczne.

W marcu 2019 roku rusza pierwsza edycja Szkoły Michaela Kerna (Craniosacral Therapy Educational Trust) we Wrocławiu, której certyfikacja i standardy nauczania są rozpoznawalne na całym świecie.

Odbiorcą tej terapii może być właściwie każdy człowiek, który nie ma ostrego stanu wymagającego natychmiastowej interwencji lekarskiej czy poważnych chorób psychicznych uniemożliwiających właściwą percepcję rzeczywistości.

Można się poddać takiej terapii także w czasie ciąży i zaraz po porodzie, przed i po operacji. Tą terapią pracuje się też z noworodkami (nawet w inkubatorze).

Jak wygląda szkoła?

Szkoła jest organizowana według metodologii szkolenia brytyjskiej organizacji Craniosacral Therapy Educational Trust, www.cranio.co.uk

Całość trwa dwa lata i składa się z 11 cztero- lub pięciociodniowych seminariów zapewniających 48 dni i 433 godziny dydaktyczne. Dzięki temu uczestnik uzyskuje kompleksową wiedzę i umiejętności do efektywnego stosowania terapii czaszkowo-krzyżowej jako wykonywanego zawodu.

W czasie szkoły zapewniamy właściwą równowagę pomiędzy teorią a praktyką, poświęcając dużo czasu na zajęcia praktyczne. Nacisk kładziemy na rozwój umiejętności palpacyjnych, percepcyjnych i terapeutycznych, które uczestnik szkolenia może integrować w procesie krok po kroku.

Rozwój umiejętności opiera się na własnych poszukiwaniach i nabieraniu doświadczenia przez uczestnika, który jest kompleksowo wspierany przez superwizje i informacje zwrotne od nauczycieli.

Szkolenie opiera się na zrozumieniu anatomii i fizjologii ciała i badaniu ruchów tkanek i płynów, które pojawiają się już podczas rozwoju embrionalnego. Zapewnia to wspaniały wgląd w to, jak organizm ludzki jest zbudowany, jak funkcjonuje i jak może utrzymywać zdrowie przez całe życie.

Po ukończeniu szkoły uczestnicy są profesjonalnie przygotowani do prowadzenia terapii z osobami dorosłymi, dziećmi, kobietami w ciąży i osobami starszymi.

Kto może zostać Terapeutą czaszkowo-krzyżowym?

Można zostać terapeutą czaszkowo-krzyżowym bez wcześniejszego kierunkowego wykształcenia medycznego, terapeutycznego czy innego związanego z pracą z ludźmi. Szkolenie jest otwarte dla wszystkich.

Warunkiem przystąpienia jest chęć pracy z ludźmi i z dotykiem – w czasie terapii ciągle dotyka się pacjenta (przez ubranie). Nie trzeba mieć specjalnych umiejętności palpacyjnych.

Terapię czaszkowo-krzyżową można też dołączyć do tego, co się już praktykuje np. wprowadzać tylko jej elementy do swojej pracy.

A zatem terapeutą tej metody mogą być:

 • osoby z wykształceniem medycznym: lekarze, stomatolodzy, pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci, rehabilitanci, osteopaci, doule, pracownicy hospicjów i domów opieki,
 • osoby pracujące metodami pracy z ciałem – masażyści, refleksolodzy, terapeuci oddechu, metody Feldenkreisa, Techniki Alexandra,
 • psychoterapeuci, psycholodzy, terapeuci osób niepełnosprawnych i starszych, także w stanie terminalnym
 • terapeuci innych metod, którzy chcą dołączyć do swojej pracy DOTYK,
 • terapeuci integracji sensorycznej, terapii odruchów niemowlęcych i innych metod terapeutycznych dla dzieci,
 • osoby, które nigdy nie pracowały w ten sposób, a chciałyby uzyskać profesjonalne szkolenie i krajowy oraz międzynarodowy zaświadczenie tej metody.

Zaświadczenie

Szkolenie jest certyfikowane przez Craniosacral Therapy Educational Trust w Londynie.

To oznacza, że pomyślne ukończenie szkolenia prowadzi do uzyskania profesjonalnego dyplomu, a absolwenci mogą przystąpić do Craniosacral Therapy Association, głównej organizacji rejestrującej i akredytującej Praktyków Terapii Czaszkowo-Krzyżowej w Wielkiej Brytanii.

Członkowie Stowarzyszenia Craniosacral Therapy mogą korzystać z tytułu R.C.S.T. (Zarejestrowany Terapeuta Czaszkowo-Krzyżowy). Absolwenci będą również automatycznie przyjmowani do rejestru Craniosacral Therapy w CNHC, nowym brytyjskim regulatorze dla lekarzy metod alternatywnych.

Ponadto, w ramach członkostwa organizacji szkolącej w Trust International Affiliation of Biodynamic Trainings absolwenci otrzymują tytuł B.C.S.T. (Biodynamiczny Terapeuta Czaszkowo-Krzyżowy).

Absolwenci mogą również dołączyć do stowarzyszeń terapeutów Craniosacral Therapy w USA, Kanadzie, Hiszpanii, Szwajcarii, Włoszech, Skandynawii, Irlandii, RPA, Australii, Nowej Zelandii, Czechach, Francji i wielu innych krajach.

Program szkolenia

Seminarium 1: 20-24.03.2019 - "Przygotowanie i podstawy - obecność i świadomość palpacyjna"
 • Historia terapii czaszkowo-krzyżowej
 • Koncepcja czaszkowo-krzyżowa
 • Mechanizm pierwotnego oddychania
 • Palpacja i percepcja
 • Ustanowienie przestrzeni terapeuta-Klient
 • Terapeutyczne punkty podparcia i negocjacja kontaktu
 • Neutralność terapeuty
 • Obecność terapeutyczna
 • Dotyk czaszkowo-krzyżowy
 • Oddech Życia i trzy pływy
 • Percepcja pływów: rytmiczny impuls czaszkowy, średni i długi pływ
 • Pięć głównych aspektów “mechanizmu pierwotnego oddychania”
 • Palpacja podłużnej fluktuacji płynu mózgowo-rdzeniowego
 • Zasoby, dynamiczna cisza i punkty zaciszenia
 • Wprowadzenie do teorii traumy
 • Wprowadzenie do ekspresji tkankowej pierwotnego ruchu oddychania
 • Zastosowania kliniczne
Seminarium 2: 30.05-2.06.2019 - "Życie i Ruch - tkanki, płyny i ich potencjał"
 • Wprowadzenie do embriologii i wzorca zdrowia
 • Dostrajanie do “pierwotnej linii środka”
 • Transmutacja Oddechu Życia
 • Holograficzny paradygmat
 • Tkanki i ich ruch
 • Palpacyjne doświadczanie zdrowia w tkankach i płynach
 • Palpacja podłużnej fluktuacji płynu na stopach, nogach,w miednicy, na żebrach i ramionach
 • Tworzenie bezpiecznej przestrzeni podczas sesji terapeutycznych
 • Powierzchnia anatomiczna szwów czaszkowych
 • Badanie specyficznej mobilizacji tkanek i ruchliwości kości: skroniowej, czołowej,ciemieniowej, potylicznej i krzyżowej
 • Wprowadzenie do naturalnych i inercyjnych punktów podparcia
 • Wprowadzenie do pracy z szokiem i traumą – koncepcje Petera Levine’a i Babette Rothschild
 • Kontakt z zasobami w ciele i proces “przemieszczania się”
 • Ćwiczenia z długim pływem
 • Zastosowania kliniczne
Seminarium 3: 29.08-1.09.2019 - "Sedno uzdrawiania - wsparcie stanu równowagi"
 • Doświadczanie jedności funkcjonowania tkanek, płynów i ich potencjału
 • Wprowadzenie do wrodzonego planu leczenia
 • Zrozumienie i doświadczanie sił biodynamicznych i biokinetycznych
 • Zrozumienie i doświadczanie naturalnych i inercyjnych punktów podparcia
 • Wzorce doświadczenia
 • Palpacja punktów podpracia i wzorca zdrowia klienta
 • Napięcia membranowo-stawowe
 • Kierunek pierwszeństwa we wzorcach inercyjnych
 • Zrozumienie i postrzeganie roli równowagi i dynamicznej ciszy w procesie zdrowienia
 • Zasady leczenia – wprowadzenie do “stanów równowagi”
 • Koncepcja dr Rollin Becker: stan równowagi i “trzyetapowy proces leczenia”
 • Palpacja trzyetapowego procesu leczenia:
 • (1) Dążenie tkanek i płynów do równowagi
 • (2) Postrzeganie ekspresji zdrowia w stanach równowagi
 • (3) Percepcja reorganizacji tkanek i płynów
 • Trauma i stan przytłoczenia, zasoby i zdrowie
 • “CV4” – teoria i praktyka
 • Zastosowania kliniczne
Seminarium 4: 21-24.11.2019 - "Umięjętności poszerzania (augmentacji) naturalnej potencji tkanek - angażowanie historii ciała
 • Rozwój embriologiczny i mechanizm pierwotnego oddychania
 • Inicjowanie “rozmowy” z tkankami, płynami i potencją płynu MR
 • Zasady trakcji jako umiejętności poszerzania (augmentacji)
 • Trakcja i układ wzajemnych napięć błon opony twardej
 • Stany równowagi i “punkt zrównoważonego napięcia membranowego”
 • Zasada nieangażowania się jako umiejętność augmentacji
 • Dekompresja w obrębie szwów i stawów czaszkowych
 • Podążanie za wrodzonym planem leczenia
 • Kontinuum umysł-ciało
 • Punkty zaciszenia
 • “EV4” z poziomu sacrum
 • Trauma – stany przeciążenia i zamrożenia
 • Pole płynu – układ współzależnych napięć płynu i potencji tkanek
 • Percepcja poprzecznych fluktuacji płynów i potencji
 • Umiejętności wyczuwania poprzecznych fluktuacji w diagnostyce i leczeniu
 • Stan wyrównanego napięcia płynu
 • Zastosowania kliniczne
Seminarium 5: 26.02-1.03.2020 - "Całość w części - połączenie klinowo-potyliczne i nie tylko"
 • Płyny, pola i punkty podparcia
 • Zapraszanie płynów i potencji do miejsc bezwładności – chwyt V
 • Embriologia podstawy czaszki
 • Wprowadzenie do dynamiki porodu
 • Anatomia i fizjologia połączenia klinowo-potylicznego (SBJ)
 • Klasyczna dynamika podstawy czaszki
 • Wzorce bezwładności SBJ
 • Fizjologiczne wzorce napiecia SBJ
 • Niefizjologiczne wzorce napięcia SBJ
 • Połączenia całego ciała z SBJ
 • Szok i trauma, zasoby i zdrowie; reakcja walki/ucieczki, zasady leczenia traumy i rozwijanie umiejętności werbalnych
 • Analiza studium przypadku
 • Połączenie potylicy z C1-C2
 • Palpacja kości krzyżowej
 • Stawy krzyżowo-biodrowe i połaczenie lędźwiowo-krzyżowe
 • Umiejętności terapeutyczne w pracy ze stawami – krzyżowo-biodrowym i połączeniem lędźwiowo-krzyżowym
 • Zastosowania kliniczne
Seminarium 6: 6-10.05.2020 - "Wsparcie i równowaga - dynamika kręgosłupa i pierwotna linia środka"
 • Rozróżnianie tkanek, płynów i potencji w obrębie ich funkcji
 • Zasady organizacji linii grzbietowej i linii środka
 • Bezruch linii środka
 • Dynamika i ocena ruchomości opony twardej
 • Dynamika kręgosłupa i proces embriologicznego powstawania kręgów
 • Praca z embriologicznymi triadami kręgosłupa
 • Palpacja dynamiki kręgów – ruchliwość i mobilność
 • Ocena bezwładności punktów podparcia kręgosłupa
 • Dynamika kręgów i zapraszanie stanu równowagi
 • Praca terapeutyczna w odcinku szyjnym, piersiowym i lędźwiowym kręgosłupa
 • Wzorce somatyczne i trzewno-somatyczne
 • Rozwijanie “węża”
 • Wrodzony plan leczenia – orientacja na automatyczną zmianę potencji i priorytetów w ciele pacjenta
 • Zastosowania kliniczne
Seminarium 7: 9.07-12.07.2020 - "Powrót do Całości - całościowa dynamika ciała i wrodzony plan zdrowienia"

• Jedność ciała
• Tkanka łączna i dynamika tkanki łącznej
• Najnowsze badania na temat powięzi
• Rola powięzi w zachowaniu pamięci tkankowej
• Trauma i emocjonalne “sprzężenie”
• Ruch powięzi
• Palpacja punktów inercji w całym ciele
• Przepony poprzeczne i ich związek z układem wzajemnych napięć błon opony twardej
• Wprowadzenie do dynamiki otrzewnej
• Embriologiczny rozwój i dynamika serca, płuc i przewodu pokarmowego
• Trauma i wektory siły
• Przegląd sił biodynamicznych i biokinetycznych
• Dynamika stawów
• Przegląd umiejętności leczenia
• Słuchanie wrodzonego planu leczenia
• Zastosowania kliniczne

Seminarium 8: 1-4.10.2020 - "Siedziba Duszy - płyn, potencja i ośrodkowy układ nerwowy"
 • Zatoki żylne i dynamika płynów
 • Drenaż płynu mózgowo-rdzeniowego
 • Otwór szyjny i nerwy czaszkowe
 • Inercyjne punkty w układzie zatok żylnych
 • Dynamika i rozwój embriologiczny ośrodkowego układu nerwowego (OUN)
 • Ruchomość OUN
 • Odwoływanie się do inercyjnych punktów podporu obejmujących korę mózgową
 • Pień mózgu, reakcja stresowa i reakcja OUN
 • Dynamika pnia mózgu i móżdżku
 • Dynamika i ruchomość komór mózgowych
 • Trzecia komora i zaiskrzenie systemu płynu
 • Pierwotny proces zaiskrzenia przy poczęciu
 • Układ limbiczny
 • Czynniki neuroendokrynne
 • Przysadka i szyszynka
 • Zastosowania kliniczne
Seminarium 9: 3-6.12.2020 - "Odżywianie i ekspresja - staw skroniowo-żuchwowy i jego połączenia"
 • Kość gnykowa i jej połączenia
 • Dynamika i ocena stawu skroniowo-żuchwowego (TMJ)
 • Podejścia kliniczne do mięśni mostkowo-obojczykowo-sutkowych i mięśni skrzydłowych bocznych
 • Kliniczne podejścia do jednostronnych i dwustronnych problemów TMJ
 • Zasada kompresji i usuwanie napięcia w TMJ
 • więzadła TMJ – specyficzna dynamika i wzory inercyjne
 • Problemy z TMJ związane z twardym podniebieniem
 • TMJ i harmonia całego ciała
 • Problemy z zabiegami dentystycznymi
 • Specyficzne uwalnianie wzorców przednio-klinowych i skroniowo-klinowych
 • W zgodzie z wrodzonym planem leczenia – orientacja na długi pływ i automatyczna zmiana potencji
 • Wprowadzenie do pracy z twarzą i podniebieniem twardym
 • Praca z twarzą w relacji z oczodołami i oczami
 • Nerwy czaszkowe odżywiające oko
 • Zastosowania kliniczne
Seminarium 10: 18-21.02.2021 - "Własne Odbicie - twarz i podniebienie twarde"
 • Relacje czołowo-nosowo-szczękowe
 • Kości nosowe, łzowe i kości oczodołu
 • Sierp móżdżku, kość czołowa i sitowa
 • Dynamika kości sitowej
 • Nerw węchu
 • Zespół klinowo-szczękowy
 • Usuwanie napięcia klinowo-lemieszowo-szczękowego
 • Usuwanie napięcia klinowo-podniebienno-szczękowego
 • Dynamika podniebienia twardego
 • Wzorce szczęki i lemiesza
 • Teoria nerwu błędnego i “trójni układu nerwowego” – koncepcja Stephena Porgesa
 • Praktyczne oceny
 • Rozwój embriologiczny twarzy i gardła
 • Specyficzne wzorce kości podniebienia i kości jarzmowej
 • Zastosowania kliniczne i aplikacje oraz podsumowanie
Seminarium 11: 21-25.04.2021 - "Wyjście do świata - ciąża, poród oraz zakończenie szkolenia"
 • Wprowadzenie do dynamiki prenatalnej
 • Dostrajanie do “wewnętrznego embriona” i doskonałego zdrowia
 • Ciąża i poród
 • Czaszka niemowlęcia
 • Trauma porodowa i jej skutki
 • Wzorce urodzeń i napięcia śródkostne
 • Dostrajanie do “wewnętrznego dziecka”
 • Praca z niemowlętami i dziećmi
 • Proces drugiego zaiskrzenia przy urodzeniu, trzecia komora, pępek i kość ogonowa
 • Ogólna dynamika miednicy
 • Modele miednicy
 • Uziemienie – Oddech Życia i jego rozwój
 • Podążanie za wrodzonym planem leczenia – dynamiczna cisza i rytmiczna zrównoważona wymiana
 • Zarządzanie praktyką terapeutyczną
 • Przegląd umiejętności organizacyjnych i zasad leczenia
 • Zakończenie szkolenia

Nauczyciele

Szkolenie prowadzony jest przez brytyjskich nauczycieli tej metody, którym towarzyszy sześciu polskich asystentów – praktyków terapii czaszkowo-krzyżowej.

Zapewniamy tłumaczenie ustne na język polski przez cały czas trwania szkolenia przez tłumacza z dużym do-świadczeniem w tłumaczeniu szkolenieów specjalistycznych dla terapeutów różnych metod.

Michael Kern D.O., B.C.S.T., A.B.D., N.D.

Jest terapeutą czaszkowo-krzyżowym, osteopatą i naturopatą.

Od 1987 roku naucza terapii czaszkowo-krzyżowej i jest czołowym międzynarodowym przedstawicielem po-dejścia biodynamicznego, regularnie prowadzącym szkoleniey w Europie i na świecie.

Jest założycielem Craniosacral Therapy Educational Trust, starszym wykładowcą w College of Osteopaths, w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Czaszkowo-Krzyżowym, w Centrum Rozwoju Zawodowego Osteopatii oraz na Uniwersytecie w Westminster.

Jest także autorem wysoko cenionej książki “Mądrość ciała – czaszkowo-krzyżowe podejście do istoty zdro-wia“, dostępnej obecnie w dziesięciu językach.

Jego inne zainteresowania to podróże i góry. Spędził wiele lat w Azji studiując u czołowych nauczycieli buddyjskich.

Tracy Evans R.C.S.T., B.C.S.T., A.B.D.

Zanim została terapeutką czaszkowo-krzyżową, studiowała aktorstwo i była członkiem-założycielem “How Absurd Theatre Company”. Pracowała również jako nauczyciel ruchu i prowadziła warsztaty dotyczące ruchu i świadomości przestrzennej.

Obecnie jest dyrektorką kliniki terapeutycznej organizacji certyfikującej nasz szkolenie, a także wykładowcą na szkolenieach dla terapeutów.

Tracy ma dwa gabinety terapeutyczne: w Londynie i Reigate, Surrey, gdzie mieszka z mężem i dwójką dzieci. Prowadzi poranną praktykę medytacji i zazen.

Jej hobby to czytanie, spacerowanie, odnawianie domu oraz bycie osobistym kierowcą i sekretarzem spo-łecznym dla swoich dzieci.

Sheila Kean R.C.S.T., B.C.S.T.,A.B.D.

Zaczynała jako nauczycielka biologii i psychologii w szkole średniej. Jednak życie szybko przekierowało ją na nowa ścieżkę i przez wiele lat zajmowała się masażem terapeutycznym i pracą z dotykiem.

Wraz z mężem założyła Fundację Maitri, która zajmowała się profesjonalnymi szkoleniami z masażu leczniczego.

Jest terapeutką czaszkowo-krzyżową od 1986 roku, a od 1990 rozpoczęła pracę jako nauczycielka tej metody i współpracuje z Franklynem Sills’em, Michaelem Kern’em, Gedem Sumner’em i innymi czołowymi tera-peutami tej metody.

Pracuje obecnie dla Resonance Trainings, Craniosacral Therapy Educational Trust i Bo-dy Intelligence.

Jako nauczyciel stara się, aby nauka złożonych i trudnych treści była dostępna i przyjemna dla uczniów. Uważa, że jej umiejętność mówienia w prosty sposób, z humorem i życzliwością, pozwala wszystkim uczest-nikom dobrze przyswoić wiedzę.

Specjalizuje się w pracy terapeutycznej z dziećmi i kobietami w ciąży.

Inwestycja finansowa i zasady płatności

Inwestycja finansowa w uzyskanie zaświadczenieu i prawa do wykonywania zawodu Terapeuty Czaszkowo-Krzyżowego to kwota: 19 500 zł.

Inwestycja obejmuje udział w całym szkolenieie, materiały szkoleniowe, tłumaczenie z języka angielskiego na język polski, opiekę asystentów, serwis kawowy.

Cena

 • wczesna płatność – 18 500 zł (płatność całej kwoty do 31.12.2018)
 • 19 500 zł jedna wpłata do 31.01.2019
 • 4 nieoprocentowane raty płatne po 5 400 zł
 • 10 nieoprocentowanych rat płatnych wg systemu: pierwsza rata 5 000 zł oraz kolejne 9 rat płatnych po 1 900 zł

Organizator i zapisy:

Europejskie Centrum Terapii – Placówka Kształcenia Dorosłych
www.joannaczarny.pl
Joanna Czarny tel. +48 600 466 887
mail: czaszkowokrzyzowa@gmail.com

Informacje organizacyjne

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

agsdix-fas fa-money-bill-wave

Koszt

 • wczesna płatność – 18 500 zł (płatność całej kwoty do 31.12.2018)
 • 19 500 zł jedna wpłata do 31.01.2019
 • 4 nieoprocentowane raty płatne po 5 400 zł
 • 10 nieoprocentowanych rat płatnych wg systemu: pierwsza rata 5 000 zł oraz kolejne 9 rat płatnych po 1 900 zł
agsdix-smt3-schedule

Terminy

Razem 48 dni szkoleniowych.

 • Seminarium 1: 20-24.03.2019
 • Seminarium 2: 30.05-2.06.2019
 • Seminarium 3: 29.08-1.09.2019
 • Seminarium 4: 21-24.11.2019
 • Seminarium 5: 26.02-1.03.2020
 • Seminarium 6: 6-10.05.2020
 • Seminarium 7: 9.07-12.07.2020
 • Seminarium 8: 1-4.10.2020
 • Seminarium 9: 3-6.12. 2020
 • Seminarium 10: 18-21.02. 2021
 • Seminarium 11: 21-25.04.2021
agsdix-fas fa-user-clock

Prowadzący

Michael Kern D.O., B.C.S.T., A.B.D., N.D.
Tracy Evans R.C.S.T., B.C.S.T., A.B.D.
Sheila Kean R.C.S.T., B.C.S.T.,A.B.D.

Miejsce szkolenia

ASTO Ośrodek Edukacyjny
ul. Kościuszki 87/B1
50-442 Wrocław

Organizator i zapisy

Europejskie Centrum Terapii – Placówka Kształcenia Dorosłych
www.joannaczarny.pl
Joanna Czarny tel. +48 600 466 887
mail: czaszkowokrzyzowa@gmail.com