Zapisy na szkolenie

Proszę zapoznać się ze wszystkimi informacjami oraz regulaminem szkoleń.

Jak dokonać płatności


Aby zapewnić sobie miejsce na szkoleniu należy wpłacić przelewem w ciągu 7 dni zaliczkę lub całą kwotę za szkolenie.

Decyduje kolejność wpłat.

Inny płatnik


Jeżeli szkolenie opłaca pracodawca, fundacja lub inny podmiot, należy wypełniając formularz podać odpowiednie dane do faktury.

Mała liczba uczestników


Ośrodek zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku niezebrania wymaganej liczby uczestników.

Muzykoterapia Integralna Szkolenie Certyfikujące

13 czerwca 2021

agsdix-fas fa-user-graduate

Joanna Filas

agsdix-fas fa-money-bill-wave

Cena:

400,00 

agsdix-fas fa-money-bill-wave

Zaliczka: cała kwota

Zaliczkę lub całą kwotę za szkolenie należy wpłacić w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia.

Kolejność wpłat decyduje o przyjęciu na szkolenie, gdy zabraknie miejsc.

Szkolenie certyfikujące

na terapeutę metody Muzykoterapii Integralnej

Szkolenie certyfikujące, umożliwiające zdobycie certyfikatu TERAPEUTY METODY MUZYKOTERAPII INTEGRALNEJ przeznaczone jest dla uczestników szkoleń Muzykoterapii Integralnej, którzy ukończyli wszystkie trzy moduły szkolenia „Muzykoterapia Integralna”.

 

Warunki otrzymania certyfikatu

 1. Opis i fotorelacja z przeprowadzonych jednych zajęć wg metody Muzykoterapii Integralnej przesłanych drogą mailową na adres: johankafi@gmail.com (najpóźniej tydzień przed zjazdem).
 2. Przygotowanie dwóch opisów poprowadzenia zajęć muzykoterapeutycznych wg metody MI. Proszę wybrać z listy poniżej:
  • muzykoterapia z dzieckiem ze spektrum autyzmu
  • muzykoterapia z dzieckiem z zespołem Downa
  • muzykoterapia z dzieckiem z porażeniem mózgowym
  • muzykoterapia w grupie przedszkolnej
  • muzykoterapia z grupą seniorów
  • muzykoterapia z grupą nastolatków
  • muzykoterapia grupowa w szkole specjalnej

Przygotowane opisy zajęć należy wydrukować i przywieźć na spotkanie certyfikujące w wyznaczonym terminie.

 

Program szkolenia

 1. Prezentacja i omówienie przygotowanych konspektów zajęć muzykoterapeutycznych.
 2. Prezentacja i omówienie przygotowanych konspektów zajęć muzykoterapeutycznych c.d. oraz wymiana doświadczeń.
 3. BHP pracy muzykoterapeutycznej: psychiczna ochrona, sposoby na przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, umiejętność relaksacji, pieśni i muzyka harmonizująca.
ASTO