Terapia

Arteterapia

Zgodnie z definicją BAAT Brytyjskiego Stowarzyszenia Terapeutów jest to forma terapii, która wykorzystuje media artystyczne, jako podstawowy element komunikacji.

Arteterapia paulina sochań

„Kształcenie – Przez – Sztukę, może być szczególnie ważne nawet nie dlatego, że przysparza artystów, ile że przysparza lepszych ludzi.”

– A.H. Maslow

Kornelia marczak

Terapeuta Anna Czapla

Wizyty umawiamy telefonicznie: +48 530 578 639.
Więcej o terapeucie: Anna Czapla

Czym jest Arteterapia?

Arteterapia to bardzo szerokie pojęcie. Jest to terapia przez sztukę. Wykorzystuje różnego rodzaju formy sztuki: muzykę, plastykę, taniec, teatr, dramę, maskę, rzeźbę i inne formy twórcze w procesie terapeutycznym, psychoterapeutycznym, edukacyjnym oraz rehabilitacyjnym dzieci, młodzieży i dorosłych.

Ważny jest sam proces twórczy, a nie efekt końcowy pracy. Proces ten, w zależności od celu pracy, może służyć: autoekspresji, pracy z emocjami, redukcji stresu, podniesieniu samooceny i samoświadomości, rozwinięciu umiejętności interpersonalnych. To istotne aspekty pracy z dziećmi i dorosłymi, szczególne w pracy psychoterapeutycznej oraz edukacyjnej i rozwojowej.

Ogromnym atutem tej metody jest posługiwanie się szeroką gamą środków niewerbalnych, co otwiera możliwości pracy już z bardzo małymi dziećmi, osobami niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie, dając im szansę na lepszy rozwój oraz wyrażenie siebie, swoich emocji i potrzeb.

Arteterapia w asto
Arteterapia

Arteterapia wykorzystywana jest również w pracy rehabilitacyjnej i terapeutycznej, szczególnie dzieci w sytuacji konkretnych wyzwań rozwojowych i trudności w codziennym funkcjonowaniu. Wykorzystując jej szeroki potencjał działamy na wielu poziomach równocześnie – pracując z emocjami dziecka, jego wyobraźnią, stymulujemy jednocześnie jego zmyły, usprawniamy je ruchowo, poprawiamy napięcie mięśniowe, pobudzamy intelekt.

Zastosowanie metody

W ostatnim czasie bardzo popularną forma pracy arteterapeutycznej jest praca nad usprawnianiem ręki (tzw. terapia ręki). Celem tej pracy jest usprawnianie motoryki dużej i małej.

Inne możliwości pracy arteterapeutycznej to wsparcie procesu integracji sensomotorycznej, czyli stymulacja zmysłów w celu regulacji przetwarzania bodźców docierających od tych zmysłów do układu nerwowego.

Arteterapia w asto scaled arteterapia
Arteterapia w asto turnus

Ponadto arteterapia:

 • usprawnia procesy myślowe, wpływa na rozwój poznawczy,
 • poprawia czucie własnego ciała i pomaga budować schemat ciała,
 • poprawia napięcie mięśniowe, koordynację wzrokowo-ruchową, koordynację naprzemienną, bilateralną,
 • pomaga odczuwać, wyrażać, nazywać, sublimować emocje,
 • pomaga odkrywać talenty, cieszyć się z twórczości i kreatywności, co powinno być udziałem każdego człowieka, niezależnie od talentów i wyzwań rozwojowych.

  Dla kogo?

  Arteterapia jest dla każdego niezależnie od wieku, talentów, stanu intelektualnego.

  W naszym ośrodku pracujemy arteterapią przede wszystkim podczas turnusów terapeutycznych.

  Techniki, które stosujemy bazują na:

  • metodzie KORART, opracowanej przez Korynę Opala-Rybkę,
  • Arteterapii Sensoryczno-Motorycznej©, opracowanej przez Paulinę Sochań,
  • technikach terapii i arteterapii ręki i stopy pochodzących z autorskiego szkolenia TIARIS®.
   Arteterapia
   Arteterapia

   Pracujemy z dziećmi z różnymi wyzwaniami rozwojowymi:

   • porażeniem mózgowym,
   • spektrum autyzmu,
   • mutyzmem wybiórczym,
   • afazją i innymi trudnościami w rozwoju mowy,
   • zespołami genetycznymi,
   • trudnościami emocjonalnymi typu: nieśmiałość, lękliwość, wycofanie, agresja itp.
   • ADHD, ADD.