Terapia

Muzykoterapia integralna

Podróż w krainę dżwięków, które poruszają ducha, ciało i emocje.

 

Muzykoterapia

„Gdybym miał przeżyć swe życie raz jeszcze, co najmniej raz w tygodniu dla zasady czytałbym poezjęi słuchał muzyki.”

– Karol Darwin

Joanna Filas Johanka

Terapeuta

Terapię prowadzi Teresa Ressing.

Muzykoterapeutka, Masażystka misami tybetańskimi, arteterapeutka, oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, dyplomowany pedagog – arteterapeuta.

Umów się na wizytę terapeutyczną

Wizyty umawiamy telefonicznie bezpośrednio z terapeutą: +48 666  691 377.

Muzykoterapia Integralna

Sesja trwa 50 minut.

Muzykoterapia Integralna jest metodą stworzoną przez Joannę Filas. Bazuje na podejściu holistycznym, zakłada nie tylko pracę z ciałem, ale również z emocjami, psychiką i duchem. Pacjent przez odkrywanie i doświadczanie dźwięków, grę na instrumentach oraz swobodną improwizację muzyczną wzmacnia poczucie własnej wartości, ma poczucie sprawstwa wyraża swoje uczucia i emocje.

 

Muzykoterapia w ASTO
Muzykoterapia

W terapii bardzo istotna jest praca z ruchem, wplatając w nią elementy i kroki różnych stylów tanecznych.

 Zwiększa ona możliwości ruchowe pacjentów, wspomaga koordynację i prawidłową postawę ciała, która daje poczucie stabilizacji całego ciała, co z kolei wpływa na poczucie pewności siebie. Poprzez poszczególne ruchy i ich zaawansowanie równoważy się praca mięśni, kończyn, kręgosłupa co je wzmacnia. Taniec, sprecyzowane, ale zrównoważone ruchy budują świadomość ciała, jego siłę, sprawność i prawidłowe wyobrażenie.

Na czym polega terapia

W trakcie muzykoterapii pacjent przede wszystkim doświadcza i odkrywa muzykę oraz nowe dźwięki. Wraz z terapeutą wkracza w świat piosenek z różnych zakątków świata, instrumentów etnicznych i archaicznych (bębny, misy tybetańskie, kij deszczowy, kalimba, drumla, itp.)

Wielość technik wykorzystywanych podczas muzykoterapii (TIARIS® Terapia i Arteterapia Ręki i Stopy, MNRI® Terapia Neurotaktylna, Arteterapia), pozwala usprawniać funkcje motoryczne, poprawiać komunikację, kształtować prawidłową postawę, niwelować nadwrażliwości i podwrażliwości, doskonalić koncentrację .

Muzykoterapia

Idea muzykoterapii

Już w chwili narodzin pojawia się pierwsza pieśń każdego dziecka, to jego pierwszy oddech, pierwszy krzyk. Natomiast przed narodzinami, każda mama czuje jak dziecko radośnie tańczy pod jej sercem, słysząc głosy i szumy dobiegające z zewnętrza, dla niego są to pierwsze melodie. Już tutaj widać jak niezwykłą rolę w życiu człowieka pełni właśnie taniec, śpiew, muzyka. Zajęcia te dają możliwość powrotu do korzeni, do pierwotnych instynktów każdego człowieka. Dzięki nim może poczuć się komfortowo i bezpiecznie. 

Taką też atmosferę tworzymy podczas zajęć, dostosowując wszystkie środki, metody pracy indywidualnie do każdego pacjenta i do jego potrzeb oraz możliwości.

Cel terapii

Celem terapii jest:

  • usprawnianie funkcji motorycznych
  • kształtowanie prawidłowej postawy ciała
  • niwelowanie nadwrażliwości i podwrażliwości
  • ujawnianie i rozładowywanie emocji i napięć
  • poprawa komunikacji
  • usprawnianie funkcji percepecyjno-motorycznych
  • poprawianie kondycji psychofizycznej
  • zwiększenie świadomości własnego ciała
  • zwiększenie wiary we własne możliwości
  • nauka odpoczynku i relaksacji
ASTO