Terapia

Muzykoterapia integralna

Podróż w krainę dźwięków, które poruszają ducha, ciało i emocje.

 

Muzykoterapia

„Gdybym miał przeżyć swe życie raz jeszcze, co najmniej raz w tygodniu dla zasady czytałbym poezję i słuchał muzyki.”

– Karol Darwin

Muzykoterapia Integralna to terapia, która jest prowadzona w Asto podczas letnich i zimowych turnusów terapeutycznych.

Muzykoterapia Integralna jest metodą stworzoną przez Joannę Filas. Bazuje na podejściu holistycznym – zakłada nie tylko pracę z ciałem, ale również z emocjami, psychiką i duchem. Pacjent przez odkrywanie i doświadczanie dźwięków, grę na instrumentach oraz swobodną improwizację muzyczną, wzmacnia poczucie własnej wartości, ma poczucie sprawstwa, wyraża swoje uczucia i emocje.

 

Muzykoterapia w asto
Muzykoterapia

W terapii bardzo istotna jest praca z ruchem oraz wplatanie do niej elementów i kroków różnych stylów tanecznych.

Zwiększa ona możliwości ruchowe pacjentów, wspomaga koordynację i prawidłową postawę ciała, która odpowiada za poczucie stabilizacji całego ciała, co z kolei wpływa na poczucie pewności siebie. Poprzez poszczególne ruchy ciała i ich zaawansowanie równoważy się praca mięśni, kończyn, kręgosłupa, co je wzmacnia. Taniec – sprecyzowane, ale zrównoważone ruchy – buduje świadomość ciała, jego siłę, sprawność i prawidłowe wyobrażenie.

Na czym polega terapia

W trakcie muzykoterapii pacjent przede wszystkim doświadcza i odkrywa muzykę oraz nowe dźwięki. Wraz z terapeutą wkracza w świat piosenek z różnych zakątków świata, instrumentów etnicznych i archaicznych (bębny, misy tybetańskie, kij deszczowy, kalimba, drumla, itp.)

Wielość technik wykorzystywanych podczas muzykoterapii (TIARIS® Terapia i Arteterapia Ręki i Stopy, MNRI® Terapia Neurotaktylna, Arteterapia), pozwala usprawniać funkcje motoryczne, poprawiać komunikację, kształtować prawidłową postawę, niwelować nadwrażliwości i podwrażliwości, doskonalić koncentrację .

Muzykoterapia
2 scaled muzykoterapia integralna

Idea muzykoterapii

Już w chwili narodzin pojawia się pierwsza pieśń każdego dziecka, to jego pierwszy oddech, pierwszy krzyk. Natomiast przed narodzinami, każda mama czuje, jak dziecko radośnie tańczy pod jej sercem, słysząc głosy i szumy dobiegające z zewnętrza – dla niego są to pierwsze melodie. Już tutaj widać, jak niezwykłą rolę w życiu człowieka pełni właśnie taniec, śpiew, muzyka. Zajęcia te dają możliwość powrotu do korzeni, do pierwotnych instynktów każdego człowieka. Dzięki nim może poczuć się komfortowo i bezpiecznie.

Taką też atmosferę tworzymy podczas zajęć, dostosowując wszystkie środki i metody pracy indywidualnie do każdego pacjenta oraz jego potrzeb i możliwości.

Cel terapii

Celem terapii jest:

  • usprawnianie funkcji motorycznych,
  • kształtowanie prawidłowej postawy ciała,
  • niwelowanie nadwrażliwości i podwrażliwości,
  • ujawnianie i rozładowywanie emocji i napięć,
  • poprawa komunikacji,
  • usprawnianie funkcji percepecyjno-motorycznych,
  • poprawianie kondycji psychofizycznej,
  • zwiększenie świadomości własnego ciała,
  • zwiększenie wiary we własne możliwości,
  • nauka odpoczynku i relaksacji.
5 scaled muzykoterapia integralna