Szkolenie 

Pisanie terapeutyczne

Pisanie Terapeutyczne pomaga lepiej radzić sobie z myślami i emocjami, wspiera w trakcie kryzysów i trudności. Pomaga także lepiej rozumieć ciało i jego komunikaty, jakimi są rozmaite dolegliwości i choroby.

Liczne badania pokazują, że pisanie wzmacnia układ odpornościowy oraz przyspiesza powrót do zdrowia po przebytej operacji.

Pisanie terapeutyczne

“Życie jest cudem, a nauczyciel powinien być przygotowywany do bycia medium dla tego cudu.”

– Edward Blishen

agsdix-fas fa-user-graduate

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • terapeutów
 • pedagogów
 • psychologów
 • wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem pisania jako narzędzia wspierającego rozwój i terapię dzieci, nastolatków i dorosłych
agsdix-fas fa-graduation-cap

Etapy szkolenia

Szkolenie składa się z pięciu modułów. Pierwszy moduł jest obowiązkowy, w kolejnych można brać udział w dowolnej kolejności:

 • Moduł 1 – Pisanie Terapeutyczne – Podstawowe zasady, techniki i narzędzia
 • Moduł 2 – Pisanie Terapeutyczne w pracy z ciałem w chorobie i bólu
 • Moduł 3 – Pisanie Terapeutyczne dla dzieci i młodzieży
 • Moduł 4 – Pisanie Terapeutyczne w pracy z żałobą i zmianą
 • Moduł 5 – Pisanie Terapeutyczne jako praktyka mindfulness i compassion (uważności i życzliwości)
agsdix-fas fa-certificate

Zaświadczenie

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zawierające opis efektów uczenia się.

Pisanie terapeutyczne

R

Pisanie pomaga odnaleźć sens w przeżywanych doświadczeniach, także tych trudnych.

R

Pozwala popatrzeć na życiowe doświadczenia z różnych perspektyw.

R

Jest narzędziem, dzięki któremu możemy zmienić narrację własnego życia i konkretyzować plany i marzenia.

R

Wspiera także terapeutów i inne osoby pracujące w służbie zdrowia i edukacji, pomagając zapobiegać wypaleniu zawodowemu.

Pisanie terapeutyczne
Pisanie terapeutyczne

Kiedy dobrze się sprawdza?

Pisanie Terapeutyczne dobrze sprawdza się w terapii, coachingu i pracy z osobami:

 • z zespołem stresu pourazowego,
 • z zaburzeniami lękowymi,
 • z depresją,
 • z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi,
 • przeżywającymi żałobę i stratę,
 • z chronicznym bólem i przewlekłymi chorobami,
 • nadużywającymi substancji stymulujących,
 • z zaburzeniami odżywiania,
 • z trudnościami w relacjach interpersonalnych,
 • z trudnościami w komunikacji,
 • z zaniżoną samooceną.

Moduł pierwszy

Program

 • Krótka historia terapii przez pisanie,
 • zasady pisania ekspresywnego i pisania terapeutycznego,
 • zasady pracy terapeutycznej z wykorzystaniem pisania,
 • korzyści zdrowotne z pisania terapeutycznego,
 • gatunki wykorzystywane w pisaniu terapeutycznym: listy, wiersze, dzienniki, pamiętniki,
 • wykorzystanie elementów z innych sztuk (np. ruchu, fotografii, muzyki) w pisaniu terapeutycznym,
 • “złe strony” pisania, czyli kiedy pisanie terapeutyczne nie działa wspierająco,
 • pisanie terapeutyczne w praktykach mindfulness i compassion (uważności i życzliwości) – podstawy,
 • pisanie terapeutyczne jako metoda wspierania terapeutów oraz metoda zapobiegania wypaleniu zawodowemu.
Pisanie terapeutyczne
Pisanie terapeutyczne

Efekty szkolenia

Po szkoleniu uczestnik:

 1. zna historię rozwoju terapii przez pisanie,
 2. zna i stosuje zasady pisania ekspresywnego i pisania terapeutycznego,
 3. zna i stosuje zasady pracy terapeutycznej z wykorzystaniem pisania,
 4. zna korzyści zdrowotne płynące z pisania terapeutycznego,
 5. zna i potrafi wykorzystać podstawowe gatunki pisania terapeutycznego (listy, wiersze, dzienniki, pamiętniki),
 6. potrafi połączyć pisanie jako narzędzie terapeutyczne z elementami pochodzącymi z innych sztuk (np. taniec, ruch intuicyjny, fotografia, muzyka),
 7. wie, w jakich sytuacjach nie stosować pisania jako narzędzia terapeutycznego,
 8. wykorzystuje pisanie terapeutyczne w praktykach mindfulness i compassion (uważności i życzliwości),
 9. potrafi wykorzystać pisanie terapeutyczne dla siebie w swoim życiu prywatnym i zawodowym, m.in jako metodę zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

Harmonogram modułu 1 (10 – 21 czerwca 2024)

Trening składa się z dwóch spotkań online na żywo oraz z dostępu do nagrań audio i kart pracy na platformie szkoleniowej.

Podczas spotkań na żywo:

 • potrenujemy pisania terapeutyczne,
 • wykonamy kilka zadań i wspólnie je przeanalizujemy,
 • będzie też przestrzeń na pytania i odpowiedzi związane z wykorzystaniem pisania jako narzędzia wspierającego rozwój i terapię.

Na platformie szkoleniowej uczestnicy znajdą wykłady, wskazówki, ćwiczenia i karty pracy. Uczestnicy mają możliwość pobrania wszystkich materiałów szkoleniowych.

Terminy spotkań online na żywo

Spotkania odbywają się we wtorki w godzinach 19:30 – 21:30.

 • 11 czerwca 2024
 • 18 czerwca 2024

Rozkład zajęć

10 czerwca historia terapii przez pisanie; materiały na platformie i praca własna (wykonanie ćwiczeń) – 1h
11 czerwca – spotkanie online na żywo (19:30 – 21:30) – 2h

12 czerwca – zasady pisania ekspresywnego i pisania terapeutycznego; materiały na platformie i praca własna (wykonanie ćwiczeń) – 1h
13 czerwca – zasady pracy terapeutycznej z wykorzystaniem pisania, pisanie terapeutyczne jako metoda wspierania terapeutów oraz metoda zapobiegania wypaleniu zawodowemu; materiały na platformie i praca własna (wykonanie ćwiczeń) – 2h
14 czerwca – korzyści zdrowotne z pisania terapeutycznego, “złe strony” pisania, czyli kiedy pisanie terapeutyczne nie działa wspierająco; materiały na platformie i praca własna (wykonanie ćwiczeń) – 2h
15 czerwca – odpoczynek
16 czerwca – odpoczynek
17 czerwca – gatunki wykorzystywane w pisaniu terapeutycznym: listy, wiersze; materiały na platformie i praca własna (wykonanie ćwiczeń) – 2h
18 czerwca – 
spotkanie online na żywo (19:30 – 21:30) – 2h

19 czerwca – gatunki wykorzystywane w pisaniu terapeutycznym: dzienniki, pamiętniki; materiały na platformie i praca własna (wykonanie ćwiczeń) – 2h
20 czerwca – wykorzystanie elementów z innych sztuk (np. ruchu, fotografii, muzyki) w pisaniu terapeutycznym; materiały na platformie i praca własna (wykonanie ćwiczeń) – 2h
21 czerwca – pisanie terapeutyczne w praktykach mindfulness i compassion (uważności i życzliwości) – podstawy; materiały na platformie i praca własna (wykonanie ćwiczeń) – 2h

 

Moduł drugi

agsdix-fas fa-info-circle

Warunki przystąpienia

 1. Ukończenie Modułu 1 – “Podstawowe zasady, techniki i narzędzia”.
Pisanie terapeutyczne

Program

 1. Zasady pisania terapeutycznego w pracy z ciałem – badania;
 2. Czym jest pamięć somatyczna i jak z nią pracować?
 3. Pisanie terapeutyczne w pracy z ciałem a inne podejścia terapeutyczne
 4. Zasady i techniki pisania terapeutycznego w pracy:
  • z osobami z alergią;
  • z osobami z chorobami skóry
  • z chorobami układu oddechowego
  • z osobami z chorobami autoimmunologicznymi;
  • w pracy z bólem
  • w pracy z osobami z chorobami układu krwionośnego
  • w pracy z obrazem ciała
  • w chorobie nowotworowej
  • w pracy z osobami z chorobami układu trawiennego

Efekty szkolenia

Po szkoleniu uczestnik:

 1. zna zasady pisania terapeutycznego w pracy z ciałem,
 2. zna korzyści zdrowotne płynące z pisania terapeutycznego potwierdzone badaniami naukowymi,
 3. rozumie fenomen pamięci somatycznej,
 4. potrafi pracować z pamięcią somatyczną,
 5. potrafi połączyć techniki pisania terapeutycznego z innymi wykorzystywanymi przez siebie metodami i technikami pracy terapeutycznej lub coachingowej,
 6. zna i potrafi wykorzystać podstawowe gatunki pisania terapeutycznego (listy, wiersze, dzienniki, pamiętniki) w pracy z osobami z rozmaitymi chorobami i dolegliwościami:
  • z osobami z alergią;
  • z osobami z chorobami skóry
  • z chorobami układu oddechowego
  • z osobami z chorobami autoimmunologicznymi;
  • w pracy z bólem
  • w pracy z osobami z chorobami układu krwionośnego
  • w pracy z obrazem ciała
  • w chorobie nowotworowej
  • w pracy z osobami z chorobami układu trawiennego

Harmonogram modułu 2 (18 listopada – 29 listopada 2024)

Trening składa się z dwóch spotkań online na żywo oraz z dostępu do nagrań audio i kart pracy na platformie szkoleniowej.

Podczas spotkań na żywo:

 • potrenujemy pisania terapeutyczne,
 • wykonamy kilka zadań i wspólnie je przeanalizujemy,
 • będzie też przestrzeń na pytania i odpowiedzi związane z wykorzystaniem pisania jako narzędzia wspierającego rozwój i terapię.

Na platformie szkoleniowej uczestnicy znajdą wykłady, wskazówki, ćwiczenia i karty pracy. Uczestnicy mają możliwość pobrania wszystkich materiałów szkoleniowych.

Terminy spotkań online na żywo

Spotkania odbywają się we wtorki w godzinach 19:30 – 21:30.

 • 19 listopada 2024
 • 26 listopada 2024

Rozkład zajęć

18 października – pisanie teraputyczne w pracy z ciałem – badania; czym jest pamięć somatyczna i jak z nią pracować; pisanie terapeutyczne w pracy z ciałem a inne podejścia terapeutyczne (2h)
19 października – spotkanie online na żywo (19:30 – 21:30)

20 października – pisanie terapeutyczne w pracy z osobami z alergią; pisanie terapeutyczne w pracy z osobami z chorobami skóry (3h)
21 października – pisanie terapeutyczne w pracy z osobami z chorobami układu oddechowego (2h)
22 października – pisanie terapeutyczne w pracy z osobami z chorobami autoimmunologicznymi; pisanie teraputyczne w pracy z bólem (3h)
23 października – odpoczynek / praca własna
24 października – odpoczynek / praca własna
25 października – pisanie terapeutyczne w pracy z osobami z chorobami układu krwionośnego (2h)
26 października – spotkanie online na żywo (19:30 – 21:30)

27 października – pisanie terapeutyczne w pracy z obrazem ciała (2h)
28 października – pisanie terapeutyczne w chorobie nowotworowej (2h)
29 października – pisanie terapeutyczne w pracy z osobami z chorobami układu trawiennego (2h)
30 października – odpoczynek / praca własna
1 listopada – odpoczynek / praca własna

Informacje organizacyjne

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

agsdix-fas fa-money-bill-wave

Koszt

Moduł pierwszy: 800 zł
Moduł drugi: 800 zł

Ceny kolejnych modułów podamy wkrótce

agsdix-smt3-schedule

Czas trwania

Moduł 1 – Szkolenie online trwa 10 dni (24 godziny dydaktyczne – 18 godzin zegarowych)

Moduł 2 – Szkolenie online trwa 10 dni (30 godziny dydaktyczne – 22 godziny zegarowe)

Czas trwania kolejnych modułów podamy wkrótce

agsdix-fas fa-certificate

Warunki otrzymania zaświadczenia - Moduł 1

 • Aktywny udział w spotkaniach online na żywo,
 • przesłanie do prowadzącej szkolenie pracy zaliczeniowej, na którą składa się wykonanie 5 ćwiczeń z pisania terapeutycznego oraz ich analiza.
 • Uczestnicy mają 1,5 miesiąca od zakończenia szkolenia na przesłanie zadań.
agsdix-fas fa-certificate

Warunki otrzymania zaświadczenia - Moduł 2

 • Aktywny udział w spotkaniach online na żywo,
 • przesłanie do prowadzącej szkolenie pracy zaliczeniowej, na którą składa się opis propozycji 3-5 spotkań terapeutycznych dla osoby lub grupy osób z wybraną chorobą lub dolegliwością,
 • Uczestnicy mają 2 miesiące od zakończenia szkolenia na przesłanie zadań.
agsdix-fas fa-user-clock
agsdix-smt2-home

Organizator

ASTO Ośrodek Edukacyjny
ul. Kościuszki 87/B1
50-442 Wrocław

Terminy szkoleń

Terminy pozostałych szkoleń znajdziesz w terminarzu.