Terapia MNRI®

Neurosensomotoryczna integracja odruchów metodą dr S. Masgutovej

Program mnri zawiera następujące terapie:

  1. MNRI® Neurosensomotoryczna terapia strukturalna
  2. MNRI® Terapia Nerotaktylna / Terapia Taktylna
  3. MNRI® Archetypy rozwoju ruchowego
  4. MNRI® Integracja odruchów twarzy
  5. MNRI® Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych
  6. MNRI® Repatterning odruchów
Podczas terapii mnri dr masgutovej

„Pierwotna motoryka niemowlęca nie zanika, ale funkcjonuje podlegając wyższym, młodszym formacjom ośrodkowego układu nerwowego.”

– L.S. Wygotski

Bernadetta lis

Terapeuta MNRI®

Terapię prowadzi Bernadetta Lis.

Właściciel ośrodka, diagnosta, terapeuta, psychoterapeuta, wykładowca, instruktor.

Wizyty umawiamy telefonicznie: +48 530 578 639.

Program MNRI®

Program neurosensomotorycznej integracji odruchów metodą dr Svetlany Masgutovej, znany pod tytułem „Masgutova Method of Reflex Integration” (MNRI) skierowany jest zarówno do dzieci jak i dorosłych, w różnym stanie fizycznym i umysłowym i opiera się na diagnozie oraz korekcji schematów odruchów.

Techniki pracy ze schematami odruchów w metodzie dr Masgutovej mają za zadanie aktywizację układu proprioceptywnego, przedsionkowego, taktylnego i słuchowo- wzrokowego w celu optymalizacji funkcjonowania i uczenia się.

Techniki przewzorowania w tej metodzie są ćwiczeniami naturalnymi, nieinwazyjnymi i delikatnymi.

4 scaled neurosensomotoryczna integracja odruchów metodą dr masgutowej
Terapia neurotaktylna neurosensomotoryczna integracja odruchów metodą dr masgutowej

Odruchy

Odruchy są niezbędnym elementem dla funkcjonowania mechanizmów obronnych. Stanowią bazę dla rozwoju świadomych umiejętności i nawyków ruchowych oraz są neurofizjologiczną podstawą procesów poznawczych. Oznacza to, że mogą służyć przywracaniu rozwoju umiejętności w szerokim zakresie.

Ignorowanie motorycznego rozwoju dziecka może skutkować pojawieniem się deficytów rozwojowych na różnych poziomach: fizjologicznym, poznawczym, neurorozwojowym, rozwoju osobistego w różnych momentach życia.

Cel metody

Metoda dr S. Masgutovej różni się od tradycyjnego pojęcia hamowania, czy też wygaszania odruchów tym, że w tej koncepcji uważamy, iż powinniśmy rozwijać schematy odruchów i ułatwiać ich dojrzewanie oraz integrację z ruchami wyuczonymi, świadomymi i kontrolowanymi, gdyż odruchy to podstawa rozwoju i naturalnego uczenia się.

Celem programu jest uruchomienie naturalnych, genetycznych programów, w które wyposażyła nas natura, mechanizmów samoregulacji oraz wsparcie rozwoju różnych umiejętności poznawczych i uczenia się.

Terapia w asto neurosensomotoryczna integracja odruchów metodą dr masgutowej

Program MNRI®

Program MNRI® zawiera następujące terapie:

1. Neurosensomotoryczna terapia strukturalna

Terapia jest ukierunkowana przede wszystkim na pracę ze strukturą ciała oraz mechanizmem symetrii i integracji odruchów.

Jej celem jest uwolnienie napięcia spowodowanego negatywnym wpływem odruchu ochrony ścięgien, rozluźnienie napięcia całego ciała oraz aktywizacja systemu proprioceptywnego i połączeń struktury ciała dla włączenia optymalnego mechanizmu samoregulacji.

Terapia neurotaktylna1 scaled neurosensomotoryczna integracja odruchów metodą dr masgutowej
Terapia neurotaktylna3 neurosensomotoryczna integracja odruchów metodą dr masgutowej

2. Terapia Nerotaktylna / Terapia Taktylna

Terapia neurotaktylna (taktylna) proponuje techniki masażu i stymulacji skóry i jej receptorów, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.

Celem jest wyciszenie, aktywizacja świadomości kinestetycznej, poprawa odbioru wrażeń dotykowych, regulacja napięcia mięśniowego oraz wspomaganie integracji sensomotorycznej i integracji odruchów.

3. Archetypy rozwoju ruchowego

Archetypy są to najbardziej ogólne, całościowe wzorce motoryczne w naszym systemie ruchowym. Dają podstawę dla przyszłego rozwoju oraz dojrzewania odruchów, nawyków i umiejętności. Mają także wpływ na rozwój fizyczny, intelektualny i  emocjonalny.

Terapia neurotaktylna5 scaled neurosensomotoryczna integracja odruchów metodą dr masgutowej
P1010102 scaled neurosensomotoryczna integracja odruchów metodą dr masgutowej

4. Integracja odruchów twarzy

Założeniem terapii jest rozluźnienie i aktywizacja mięśni twarzy, szyi, aktywizacja układu nerwowego twarzy oraz utworzenie bardziej produktywnych schematów ruchu dla integracji odruchów twarzy.

5. Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych

Celem terapii jest uruchamianie naturalnych mechanizmów funkcjonowania widzenia i słuchania w celu optymalizacji tych funkcji dla rozwoju i uczenia się dzieci.

Rozwój odruchów wzrokowo-słuchowych jest niezbędnym elementem dla kształtowania koordynacji nawyków widzenia i umiejętności słuchania oraz tworzenia się koordynacji wzrokowo-słuchowej, wzrokowo-ruchowej, słuchowo-ruchowej, itp.

Terapia neurotaktylna6 neurosensomotoryczna integracja odruchów metodą dr masgutowej
P1010137 scaled neurosensomotoryczna integracja odruchów metodą dr masgutowej

6. Repatterning odruchów

Techniki repatterningu stosowane są w celu przewzorowania nieprawidłowych wzorców odruchów, aby nastąpiła normalizacja prawidłowej dynamiki ruchowej i napięcia mięśniowego.

Terapeuci MNRI®

Wszyscy terapeuci pracujący w ASTO metodą MNRI® są certyfikowanymi terapeutami metody i współpracują z Międzynarodowym Instytutem Dr Svetlany Masgutovej.

Numer licencji i jej datę ważności można sprawdzić tutaj.

Terapia w asto scaled neurosensomotoryczna integracja odruchów metodą dr masgutowej