Szkolenie 

Joga integralna

Ruch, oddech, mindfulness i compassion dla dzieci.

Joga Integralna dla dzieci ze specjalnymi potrzebami powstała w oparciu o Yoga for the Special Child® Sonii Sumar.

Szkolenie Joga Integralna

„Celem jest ciało tak skoordynowane, aby poruszało się z minimalnym wysiłkiem i maksymalną wydajnością, nie poprzez siłę mięśni, ale przez zwiększoną świadomość jak funkcjonuje.”

– Moshe Feldenkrais
agsdix-fas fa-user-graduate

Dla kogo?

 • rodziców dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju
 • rodziców dzieci zdrowych, którzy chcą wspierać rozwój swoich dzieci ruchem
 • psychologów, rehabilitantów, pedagogów, nauczycieli i innych osób pracujących na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami, w tym mających trudności w uczeniu się
 • Joga Integralna, moduł 3 jest modułem otwartym dla wszystkich zainteresowanych relaksacją własną oraz prowadzeniem zajęć relaksacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Każda osoba zainteresowana szkoleniem może wziąć w nim udział.
agsdix-fas fa-graduation-cap

Etapy szkolenia

Szkolenie Joga Integralna składa się z 3 modułów.

Moduł 1 – Ruch, oddech, mindfulness i compassion dla dzieci
Moduł 2 – Praca z dziećmi ze spektrum autyzmu
Moduł 3 – Techniki relaksacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w szkoleniu Joga Integralna moduł 2 jest ukończenie modułu 1  lub co najmniej 2-letnia praktyka jogi oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć ruchowych.

Joga Integralna moduł 3 jest modułem otwartym dla wszystkich zainteresowanych bez spełniania warunków wstępnych. W przypadku ukończenia wcześniejszych modułów Jogi Integralnej: Moduł 3 pogłębia wiedzę i rozwija umiejętności prowadzenia relaksacji podczas zajęć z elementami jogi.

agsdix-fas fa-certificate

Zaświadczenie

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające wzięcie udziału w warsztacie szkoleniowym uprawniające do prowadzenia zajęć Jogi Integralnej.

Warunki otrzymania zaświadczenia:

 • aktywny udział w spotkaniach online na żywo,
 • przesłanie refleksji z doświadczeń własnych wg wymagań instruktora,
 • przesłanie krótkich nagrań i opisów przygotowanych i prowadzonych przez uczestnika zajęć wg wymagań instruktora.

 

Joga Integralna

Joga Integralna dla dzieci ze specjalnymi potrzebami powstała w oparciu o Yoga for the Special Child® Sonii Sumar. Jest to całościowy program terapeutyczny wspomagający rozwój dzieci z dysfunkcjami. Składa się z ćwiczeń opartych o tradycyjne asany (pozycje jogi), które mogą być wykonywane przez wszystkie dzieci, bez względu na wiek, niepełnosprawność, zaburzenie rozwoju czy funkcjonowania.

Jogę dla dzieci ze specjalnymi potrzebami można ćwiczyć już z noworodkami!

szkolenie Joga integralna

Ważnym elementem Jogi Integralnej jest Mindful Movement, czyli Uważny Ruch. Jest to łagodny sposób poruszania ciałem, zgodny z potrzebami i możliwościami danej osoby. Uważny Ruch koncentruje się na budowaniu i wspieraniu świadomości własnego ciała, a nie na przybraniu „odpowiedniej” pozycji ciała. Przez ruch zgodny z ciałem rozwijamy świadomość introspektywną, proprioceptywną i kinestetyczną.

Uważny Ruch jest bazą szkolenia Jogi Integralnej, ponieważ jego praktykowanie umożliwia bezpieczne uczenie się i ćwiczenie jogi. Dzięki temu szkolenie Jogi Integralnej może bezpiecznie odbywać się w formie online.

Ćwiczenia Jogi Integralnej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami zostały dobrane w ten sposób, aby odpowiadały potrzebom dzieci z:

 • zespołem Downa
 • porażeniem mózgowym
 • zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • oraz innymi zaburzeniami rozwoju

Przynosi także dobre efekty w terapii dzieci z zaburzeniami uwagi, ADHD oraz trudnościami w uczeniu się.

Efekty szkolenia Joga integralna moduł 1

Po szkoleniu uczestnik:

 1. prowadzi bezpieczne zajęcia Jogi Integralnej,
 2. wie, czym jest Mindful Movement i praktykuje go w trakcie prowadzenia sesji Jogi Integralnej oraz podczas ćwiczeń własnych,
 3. potrafi przedstawić korzyści z ćwiczenia jogi dla dziecka i dorosłego,
joga integralna — asto
joga integralna
 1. samodzielnie tworzy struktury zajęć i buduje sekwencje pozycji, wykorzystując:
  • ćwiczenia i zabawy poprawiające oddychanie i budujące świadomość oddechową,
  • mantry (piosenki) i mudry (pozycje rąk) w jodze dla dzieci,
  • ćwiczenia i zabawy poprawiające ułożenie ciała, równowagę, napięcie mięśniowe,
  • ćwiczenia i zabawy zwiększające świadomość ciała,
  • ćwiczenia i zabawy wspomagające rozwój widzenia,
  • techniki relaksacyjne i ćwiczenia wspomagające koncentrację,
  • zainteresowania dziecka, z którym pracuje,
 2. analizuje i diagnozuje ruch dziecka,
 3. potrafi ćwiczyć jogę z osobami mającymi trudności z naśladowaniem lub planowaniem ruchu,
 4. potrafi wykorzystać elementy mindfulness i compassion w pracy z dziećmi, rodzicami i we własnym życiu.

Efekty szkolenia Joga integralna moduł 2

Po szkoleniu uczestnik:

 1. zna i rozumie specyfikę zaburzeń autystycznych,
 2. potrafi tworzyć skrypty społeczne, wspierające osoby z autyzmem na zajęciach jogi integralnej,
 3. zna zasady komunikacji z dzieckiem z autyzmem przydatne podczas zajęć ruchowych,
 4. potrafi dopasować asany (pozycje jogi) do potrzeb osób z autyzmem i tworzyć z nich układy i sekwencje,
 5. potrafi modyfikować poznane asany i dopasowywać je do osoby, z która pracuje,
 6. potrafi stosować praktyki mindfulness i compassion wspierające dzieci, nastolatki i dorosłych z autyzmem,
 7. stosuje techniki oddechowe jogi wspomagające wyciszenie i regulację emocji,
 8. potrafi stosować relaksacje i wizualizacje w pracy z osobami z autyzmem,
 9. wykorzystuje różne pomoce (piłka, krzesło, schematy) wspierające m.in. planowanie ruchu, rozwój propriocepcji i umiejętności społecznych,
 10. wie, w jaki sposób może wesprzeć rodziców dziecka z autyzmem,
 11. potrafi wykorzystać w swojej pracy elementy psychologii pozytywnej oraz terapii akceptacji i zaangażowania (ACT),
 12. potrafi korzystać z praktyk mindfulness, compassion oraz mindful movement we własnym rozwoju prywatnym i zawodowym.

Efekty szkolenia Joga integralna moduł 3

Po szkoleniu uczestnik:

 1. rozumie proces relaksacji i zna korzyści stanu relaksu u dorosłych, młodzieży i dzieci,
 2. potrafi zastosować ćwiczenia relaksacyjne w pracy ze wzmacnianiem rezyliencji oraz pozytywnego obrazu siebie,
 3. potrafi zaplanować zajęcia relaksacyjne dla dorosłych, młodzieży i dzieci, tworzy struktury odpowiednie do potrzeb grupy i wieku uczestników,
 4. potrafi przeprowadzić relaksacje neuromięśniowe,
 5. samodzielnie tworzy i wykorzystuje bajki i zabawy relaksacyjne,
 6. zna podstawy treningu autogennego oraz jogi nidry,
 7. tworzy relaksacyjne ćwiczenia wyobrażeniowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 8. potrafi prowadzić różne ćwiczenia oddechowe oraz relaksację w ruchu,
  Potrafi tworzyć i prowadzić ćwiczenia relaksacyjne oparte o różne modalności – ćwiczenia głosu, relaksacja z użyciem dźwięku, obrazu, tekstu

Warsztaty przeznaczone są dla:

 • rodziców dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju
 • rodziców dzieci zdrowych, którzy chcą wspierać rozwój swoich dzieci
 • psychologów, rehabilitantów, pedagogów, nauczycieli i innych osób pracujących na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami, w tym mających trudności w uczeniu się.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające wzięcie udziału w szkoleniu zawierające efekty uczenia się.

joga integralna

Program szkolenia

Szkolenie składa się z trzech modułów, które razem stanowią integralną całość.

Joga Integralna Moduł 1

Ruch, oddech, mindfulness i compassion dla dzieci

Program:

 • jak bezpiecznie ćwiczyć jogę,
 • na czym polega mindful movement,
 • korzyści z ćwiczenia jogi dla dziecka i dorosłego,
 • ćwiczenia i zabawy poprawiające oddychanie i budujące świadomość oddechową,
 • mantry (piosenki) i mudry (pozycje rąk) w jodze dla dzieci,
 • analiza i diagnoza ruchu,
 • ćwiczenia i zabawy poprawiające ułożenie ciała, równowagę, napięcie mięśniowe,
 • ćwiczenia i zabawy zwiększające świadomość ciała,
 • ćwiczenia i zabawy wspomagające rozwój widzenia,
 • tworzenie struktury zajęć i budowanie sekwencji pozycji,
 • techniki relaksacyjne i ćwiczenia wspomagające koncentrację,
 • wykorzystanie zainteresowań dziecka do tworzenia zajęć,
 • jak ćwiczyć jogę z osobami mającymi trudności z naśladowaniem lub planowaniem ruchu,
 • mindfulness i compassion dla dzieci, rodziców i terapeutów.
szkolenie Joga integralna

Joga Integralna moduł II

Praca z dziećmi ze spektrum autyzmu

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w szkoleniu Joga Integralna moduł 2 jest ukończenie modułu 1 lub co najmniej dwuletnia praktyka jogi oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć ruchowych.

Program:

• specyfika zaburzeń autystycznych,
• tworzenie skryptów społecznych na zajęciach jogi,
• dobre zasady komunikacji z dzieckiem z autyzmem,
• pozycje jogi integralnej dla osób z autyzmem,
• modyfikacje asan – dopasowanie ich do możliwości i potrzeb danej osoby,
• tworzenie układów i sekwencji,
• praktyki mindfulness i compassion wspierające dzieci, nastolatki i dorosłych z autyzmem,
• techniki oddechowe wyciszające i wspierające regulację emocji,
• relaksacje i wizualizacje wspierające rozwój osób ze spektrum autyzmu,
• wykorzystywanie pomocy w postaci krzesła, piłki i pomocy wizualnych na zajęciach jogi,
• wsparcie psychologiczne rodziców dziecka z zaburzeniem autystycznym,
• praca elementami psychologii pozytywnej oraz terapii akceptacji i zaangażowania (ACT),
• praca własna – wykorzystanie praktyk mindfulness, compassion oraz mindful movement w rozwój umiejętności terapeutycznych.

Joga Integralna moduł III

Techniki relaksacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Program:

 • proces relaksacji i stan relaksu u dorosłych, młodzieży i dzieci,
 • relaksacja jako sposób wzmacniania rezyliencji oraz pozytywnego obrazu siebie,
 • warunki dobrego przebiegu relaksacji,
 • praktyczne rady dla prowadzących ćwiczenia relaksacji,
 • struktura i organizacja zajęć,
 • podstawowe pozycje w czasie ćwiczeń relaksacji,
 • relaksacje neuromięśniowe,
 • bajki i zabawy relaksacyjne,
 • trening autogenny,
 • podstawy jogi nidry,
 • relaksacyjne ćwiczenia wyobrażeniowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • ćwiczenia relaksacyjne w ruchu,
 • relaksacyjne praktyki oddechowe,
 • relaksacja w różnych modalnościach – ćwiczenia głosu, relaksacja z użyciem dźwięku, obrazu, tekstu.
szkolenie Joga integralna

Plan szkolenia online

Joga Integralna (moduł 1)

13 marca – 2 kwietnia 2023

Trening składa się z trzech spotkań online na żywo, konsultacji grupowej na koniec szkolenia oraz pracy własnej z materiałami dostępnymi tylko dla Uczestników.

Szczegółowy plan modułu 1

13 marca

Bezpieczeństwo na zajęciach jogi, korzyści z ćwiczenia jogi dla dziecko i dorosłego; materiały na platformie i praca własna (wykonanie ćwiczeń) – 1 h

14 marca (19:30 – 21:30)

Spotkanie online – 2 h

15 marca

Mindful Movement, analiza ruchu; materiały na platformie i praca własna (wykonanie ćwiczeń) – 1,5 h

16 marca

Ćwiczenia i zabawy oddechowe, mantry, mudry; materiały na platformie i praca własna (wykonanie ćwiczeń) – 1,5 h

17 marca

Relaksacja, ćwiczenia wspomagające rozwój widzenia; materiały na platformie i praca własna (wykonanie ćwiczeń) – 1,5 h

18 marca

Odpoczynek

19 marca

Odpoczynek

20 marca

Pozycje dla najmłodszych i osób z trudnościami z samodzielnym powtórzeniem lub wykonaniem ruchu; materiały na platformie i praca własna (wykonanie ćwiczeń) – 2 h

21 marca (19:30 – 21:30)

Spotkanie online – 2 h

22 marca

Ćwiczenia wspomagające koordynację ruchową i świadomość ciała, ćwiczenia dłoni; materiały na platformie i praca własna (wykonanie ćwiczeń) – 1,5 h

23 marca

Powitanie słońca, pozycje dla starszych cz.1; materiały na platformie i praca własna (wykonanie ćwiczeń) – 2 h

24 marca

Sekwencja „księżycowy taniec”, pozycje dla starszych cz.2; materiały na platformie i praca własna (wykonanie ćwiczeń) – 2 h

25 marca

Odpoczynek

26 marca

Odpoczynek

27 marca

Tworzenie skryptów zajęć i jogowych opowieści – sekwencji, opowieść „Wyprawa na wyspę i na dno oceanu”; materiały na platformie i praca własna (wykonanie ćwiczeń) – 1,5 h

28 marca (19:30 – 21:30)

Spotkanie online – 2 h

29 marca

Opowieść „Na spacerze”, tworzenie własnej sekwencji; materiały na platformie i praca własna (wykonanie ćwiczeń) – 2 h

30 marca

Praktyki mindfulness i compassion dla dzieci i dorosłych; materiały na platformie i praca własna (wykonanie ćwiczeń) – 1,5 h

31 marca

Przykładowe zajęcia dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych „Jak się (nie) złościć”; materiały na platformie i praca własna (wykonanie ćwiczeń) – 1 h

2 marca

Konsultacje (godzina do ustalenia wspólnie z grupą) – 1 h

Plan szkolenia online

Joga Integralna (moduł 2)

25 września – 6 października 2023

Trening składa się z dwóch spotkań online na żywo, konsultacji grupowej na koniec szkolenia oraz z dostępu do filmów, nagrań audio i kart pracy na platformie szkoleniowej dostępnej tylko dla Uczestników.

Szczegółowy plan modułu 2

25 września

Specyfika zaburzeń autystycznych, materiały na platformie i praca własna (wykonanie ćwiczeń) – 1 h

26  września (19:30 – 21:30)

Spotkanie online na żywo – 2 h

27  września

Tworzenie skryptów społecznych na zajęciach jogi, materiały na platformie i praca własna (wykonanie ćwiczeń) – 1 h

28 września

Dobre zasady komunikacji z dzieckiem z autyzmem, materiały na platformie i praca własna (wykonanie ćwiczeń) – 1h

29 września

Pozycje jogi integralnej dla osób z autyzmem, wykorzystywanie pomocy w postaci krzesła, piłki i pomocy wizualnych na zajęciach jogi, materiały na platformie i praca własna (wykonanie ćwiczeń) – 3h

30 września

Odpoczynek

1 października

Odpoczynek

2 października

Modyfikacje asan – dopasowanie ich do możliwości i potrzeb danej osoby, tworzenie układów i sekwencji, materiały na platformie i praca własna (wykonanie ćwiczeń) – 2h

3 października (19:30 – 21:30)

Spotkanie online na żywo – 2 h

4 października

Praktyki mindfulness i compassion wspierające dzieci, nastolatki i dorosłych z autyzmem, materiały na platformie i praca własna (wykonanie ćwiczeń) – 1h

5 października

Techniki oddechowe wyciszające i wspierające regulację emocji, relaksacje i wizualizacje, materiały na platformie i praca własna (wykonanie ćwiczeń) – 2h

6 października

Wsparcie psychologiczne rodziców dziecka z zaburzeniem autystycznym, praca elementami psychologii pozytywnej oraz terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), materiały na platformie i praca własna (wykonanie ćwiczeń) – 2h

7 października

Odpoczynek

8 października (godzina spotkania do ustalenia wspólnie z grupą)

Konsultacje grupowe – spotkanie on-line – 1h

 

Plan szkolenia online

Joga Integralna (moduł 3)

17 kwietnia – 28 kwietnia 2023

Trening składa się z dwóch spotkań online na żywo, jednej konsultacji grupowej na koniec szkolenia oraz z dostępu do filmów, nagrań audio i kart pracy na platformie szkoleniowej dostępnej tylko dla Uczestników.

Szczegółowy plan modułu 3

17 kwietnia

Proces relaksacji i stan relaksu u dorosłych, młodzieży i dzieci, relaksacja jako sposób wzmacniania rezyliencji oraz pozytywnego obrazu siebie (materiały szkoleniowe i praca własna) – 2h

18 kwietnia (19:30 – 21:00)

Spotkanie online na żywo – 1,5h

19 kwietnia

Warunki dobrego przebiegu relaksacji, praktyczne rady dla prowadzących ćwiczenia relaksacji (materiały szkoleniowe i praca własna) – 1h

20 kwietnia

Struktura i organizacja zajęć, podstawowe pozycje w czasie ćwiczeń relaksacji (materiały szkoleniowe i praca własna) – 1h

21 kwietnia

Relaksacje neuromięśniowe, bajki i zabawy relaksacyjne (materiały szkoleniowe i praca własna) – 2h

22 kwietnia

Odpoczynek

23 kwietnia

Odpoczynek

24 kwietnia

Trening autogenny, podstawy jogi nidry (materiały szkoleniowe i praca własna) – 3h

25 kwietnia (19:30 – 21:00)

Spotkanie online na żywo – 1,5h

26 kwietnia

Relaksacyjne ćwiczenia wyobrażeniowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych (materiały szkoleniowe i praca własna) – 3h

27 kwietnia

Ćwiczenia relaksacyjne w ruchu, relaksacyjne praktyki oddechowe (materiały szkoleniowe i praca własna) – 3h

28 kwietnia

Relaksacja w różnych modalnościach – ćwiczenia głosu, relaksacja z użyciem dźwięku, obrazu, tekstu (materiały szkoleniowe i praca własna) – 3h

Dzięki formie online każdy uczestnik otrzyma dostęp do:

 • filmów prezentujących pozycje i sekwencje jogi,
 • nagrań materiałów edukacyjnych,
 • nagrań relaksacji i wizualizacji,
 • kart pracy z dodatkowymi wskazówkami.

Informacje organizacyjne

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

agsdix-fas fa-money-bill-wave

Koszt

Moduł 1: 900 zł
Moduł 2: 750 zł
Moduł 3: 750 zł

agsdix-smt3-schedule

Czas trwania, moduł 1

Szkolenie online trwa 17 dni (36 godzin dydaktycznych)

agsdix-smt3-schedule

Czas trwania, moduł 2

Szkolenie online trwa 14 dni  (24 godziny dydaktyczne)

agsdix-smt3-schedule

Czas trwania, moduł 3

Szkolenie trwa 12 dni (26 godzin dydaktycznych)

agsdix-fas fa-user-clock
agsdix-smt2-home

Organizator

ASTO Ośrodek Edukacyjny
ul. Kościuszki 87/B1
50-442 Wrocław

Terminy szkoleń

Terminy pozostałych szkoleń znajdziesz w terminarzu.

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.