Szkolenie 

Joga integralna

Joga Integralna dla dzieci ze specjalnymi potrzebami powstała w oparciu o Yoga for the Special Child® Sonii Sumar.

Szkolenie Joga Integralna

„Celem jest ciało tak skoordynowane, aby poruszało się z minimalnym wysiłkiem i maksymalną wydajnością, nie poprzez siłę mięśni, ale przez zwiększoną świadomość jak funkcjonuje.”

– Moshe Feldenkrais
agsdix-fas fa-user-graduate

Dla kogo?

 • rodziców dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju
 • rodziców dzieci zdrowych, którzy chcą wspierać rozwój swoich dzieci
 • psychologów, rehabilitantów, pedagogów, nauczycieli i innych osób pracujących na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami, w tym mających trudności w uczeniu się
agsdix-fas fa-graduation-cap

Etapy szkolenia

Szkolenie składa się z 3 modułów, które można realizować w dowolnej kolejności.

agsdix-fas fa-certificate

Zaświadczenie

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające wzięcie udziału w warsztacie szkoleniowym.

Joga Integralna

Joga Integralna dla dzieci ze specjalnymi potrzebami powstała w oparciu o Yoga for the Special Child® Sonii Sumar. Jest to całościowy program terapeutyczny wspomagający rozwój dzieci z dysfunkcjami. Składa się z ćwiczeń opartych o tradycyjne asany (pozycje jogi), które mogą być wykonywane przez wszystkie dzieci, bez względu na wiek, niepełnosprawność, zaburzenie rozwoju czy funkcjonowania.

Jogę dla dzieci ze specjalnymi potrzebami można ćwiczyć już z noworodkami!

Ćwiczenia Jogi Integralnej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami zostały dobrane w ten sposób, aby odpowiadały potrzebom dzieci z:

 • zespołem Downa
 • porażeniem mózgowym
 • zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • oraz innymi zaburzeniami rozwoju

Przynosi także dobre efekty w terapii dzieci z zaburzeniami uwagi, ADHD oraz trudnościami w uczeniu się.

Warsztaty przeznaczone są dla:

 • rodziców dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju
 • rodziców dzieci zdrowych, którzy chcą wspierać rozwój swoich dzieci
 • psychologów, rehabilitantów, pedagogów, nauczycieli i innych osób pracujących na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami, w tym mających trudności w uczeniu się

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające wzięcie udziału w warsztacie szkoleniowym.

Program szkolenia

Szkolenie składa się z trzech modułów, które razem stanowią integralną całość. Chętni mogą brać udział w wybranym przez siebie module, bez ukończenia poprzednich modułów.

Joga Integralna Moduł 1

Dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

z modułem „Psychologia pozytywna w rozwoju dziecka”

Program:

 • bezpieczeństwo na zajęciach jogi
 • korzyści z ćwiczenia jogi (dla dziecka i dorosłego)
 • ćwiczenia i zabawy budujące świadomość oddechową
 • analiza i diagnoza ruchu
 • ćwiczenia i zabawy poprawiające ułożenie ciała, równowagę, napięcie mięśniowe
 • ćwiczenia i zabawy zwiększające świadomość ciała
 • ćwiczenia i zabawy wspomagające rozwój widzenia
 • tworzenie struktury zajęć i budowanie sekwencji pozycji
 • techniki relaksacyjne i ćwiczenia wspomagające koncentrację
 • wykorzystanie zainteresowań dziecka do tworzenia zajęć
 • ćwiczenie jogi z osobami mającymi trudności z naśladowaniem lub planowaniem ruchu
 • wykorzystanie psychologii pozytywnej we wspieraniu rozwoju dziecka (zasoby, wartości, uważność, wdzięczność)

Joga Integralna moduł II

Praca z dziećmi ze spektrum autyzmu

Program:

 • spektrum autyzmu – kryteria diagnostyczne,
 • wczesne rozpoznawanie autyzmu,
 • tworzenie skryptów społecznych,
 • komunikacja z dzieckiem,
 • układy pozycji jogi integralnej,
 • tworzenie układów do piosenek i opowieści,
 • wsparcie psychologiczne rodziców dziecka z zaburzeniem autystycznym,
 • praca elementami psychologii pozytywnej oraz terapii akceptacji i zaangażowania (ACT),
 • praca własna – rozwój umiejętności terapeutycznych.

Joga Integralna moduł III

Techniki relaksacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Program:

 • zasady relaksacji
 • bajki i zabawy relaksacyjne
 • ćwiczenia neuromięśniowe
 • relaksacja w ruchu
 • automasaż relaksacyjny
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia relaksacyjne wzmacniające pozytywny obraz siebie
 • relaksujące działania plastyczne

Informacje organizacyjne

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

agsdix-fas fa-money-bill-wave

Koszt

Moduł 1: 800 zł
Moduł 2: –
Moduł 3: –

agsdix-smt3-schedule

Czas trwania

Moduły 1 i 2 trwają po 16 godzin dydaktycznych.
Moduł 3 trwa 8 godzin dydaktycznych.

Piątek 11:00 – 16:00 – szkolenie on-line
Piątek 16:00 – 17:00 – praca zaliczeniowa on-line (można ją będzie złożyć w formie online do piątku, do 23:59 lub oddać prowadzącej w formie drukowanej w sobotę rano na zajęciach)

Sobota 9:00 – 16:00 – szkolenie w ASTO
Niedziela 9:00 – 16:00 – szkolenie w ASTO

agsdix-fas fa-user-clock

Organizator

ASTO Ośrodek Edukacyjny
ul. Kościuszki 87/B1
50-442 Wrocław

Terminy szkoleń

Terminy pozostałych szkoleń znajdziesz w terminarzu.

ASTO