Szkolenie

Wspieranie funkcji percepcyjno-motorycznych u dzieci

Chcesz wspierać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym poprzez zabawy i ćwiczenia psychomotoryczne?

Dowiedz się jak procesy poznawcze, świadomość własnego ciała i neuroprzekaźniki wpływają na uczenie się i zachowanie dziecka, oraz jak wykorzystać te wiedzę w praktyce.

Pisanie terapeutyczne

“Każda chwila jest naprawdę pierwszą chwilą całej reszty naszego życia. Upływająca chwila to jedyny czas, jaki mamy do dyspozycji, by żyć.”

– Jon Kabat-Zinn

agsdix-fas fa-user-graduate

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • nauczycieli wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolnego, zintegrowanego
 • pedagogów oraz psychologów przedszkolnych i wczesnoszkolnych
 • specjalistów pracujących z dziećmi z dysharmonią rozwojową
 • osób poszukujących technik pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • fizjoterapeutów (również licencjatów) zainteresowanych tą tematyką
  agsdix-fas fa-graduation-cap

  Przebieg szkolenia

  Szkolenie odbywa się w formie stacjonarnej. Obejmuje 16 godzin dydaktycznych.

  Składa się z części teoretycznej (6 godzin dydaktycznych) oraz części praktycznej (10 godzin dydaktycznych) i prowadzone jest w formie warsztatu, bazującego na prezentacji zabaw i ćwiczeń psychomotorycznych.

  agsdix-fas fa-certificate

  Zaświadczenie

  Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zawierające opis efektów uczenia się.

  Ośrodek ASTO posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

  Szkolenie „Wspieranie funkcji percepcyjno-motorycznych u dzieci”

  Cele i założenia szkolenia

  Szkolenie oparte jest na wspomaganiu rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych poprzez zabawy i ćwiczenia psychomotoryczne, które wspierają u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym: wszechstronny rozwój percepcyjno-motoryczny; koordynację psychoruchową; motorykę dużą oraz małą i przygotowują do procesu edukacji szkolnej.

  Rola procesów poznawczych w rozwoju dziecka

  Procesy poznawcze służą do tworzenia i modyfikowania wiedzy o otoczeniu, kształtującej zachowanie, służą poznawaniu otoczenia. W rozwoju prawidłowym do drugiego roku życia dziecko, dzięki aktywnościom sensomotorycznym, poprzez zorganizowane, systematyczne, uporządkowane działania psychoruchowe, odpowiednio wspierane przez środowisko, pojmuje sens tego, co robi, uczy się i wykorzystuje w działaniu inwencję własną.

  Znaczenie aktywności psychoruchowych dla procesów uczenia się

  Każda aktywność celowa jest ważna dla rozwoju, a pożądane efekty uzyskuje się poprzez zadania aktywizujące wszystkie obszary mózgu. Fundamentem jest tu świadomość własnego ciała oraz jego granic, umiejętność poruszania ciałem w przestrzeni oraz planowania ruchu, w określonym celu. Adekwatnie dostosowane do wieku rozwojowego dziecka zabawy i ćwiczenia psychoruchowe aktywizują rozwój pamięci proceduralnej, a także powodują wydzielanie istotnego dla procesów uczenia się neuroprzekaźnika, jakim jest dopamina, która poza poczuciem zadowolenia i przyjemności, przyspiesza uczenie się i redukuje stres.

  Dziecko w równowadze - dziewczynka na równoważni
  Dziecko w równowadze - dziewczynka na równoważni

  Cele szkolenia

  Celem szkolenia jest wyposażenie uczestnika w praktyczne umiejętności pozwalające na kształtowanie i rozwijanie funkcji percepcyjno-motorycznych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie pracy edukacyjnej i terapeutycznej.

  Efekty uczenia się:

  • prawidłowo definiuje aspekty rozwoju psychomotorycznego dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
  • prawidłowo definiuje aspekty rozwojowe związane z funkcjami percepcyjno-motorycznymi;
  • prawidłowo analizuje problemy dziecka w aspekcie psychomotorycznym i percepcyjnym;
  • definiuje strategie terapeutyczne, zna cele i założenia pracy w zakresie stymulacji funkcji percepcyjno-motorycznych;
  • wspomaga dziecko w harmonijnym rozwoju psychoruchowym;
  • organizuje i przeprowadza rozmowy z rodzicami dziecka, wspiera oraz motywuje rodziców do codziennych zabaw z dziećmi.

  Program szkolenia

  Dzień 1

  1. Charakterystyka osiągnięć rozwojowych dziecka w zakresie psychomotoryki:
   • wyznaczniki i kierunki prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka do 2 roku życia;
   • ocena dziecka w młodszym wieku przedszkolnym 3-4 lata;
   • ocena dziecka w starszym wieku przedszkolnym 5-7 lat.
  2. Charakterystyka zagadnień obejmujących funkcje percepcyjno-motoryczne.

  Dzień 2

  3. Podstawowe zasady stymulacji rozwojowej dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych oparte na zabawach i ćwiczeniach psychomotorycznych w ujęciu teoretycznym - specyfika oraz czynniki determinujące skuteczność procesu terapeutycznego.

  4. Sposoby i formy stymulacji funkcji percepcyjno-motorycznych w aspekcie praktycznym - prezentacja zabaw i ćwiczeń.

  5. Analiza działań praktycznych.

  Informacje organizacyjne

  W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

  agsdix-fas fa-money-bill-wave

  Koszt

  Szkolenie kosztuje: 850 zł

  Cena szkolenia obejmuje:

  • materiały szkoleniowe – skrypt, zawierający materiał teoretyczny oraz opis zabaw i ćwiczeń;
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zawierające opis efektów uczenia się.
  agsdix-smt3-schedule

  Czas trwania

  Szkolenie trwa: 2 dni (16 godzin dydaktycznych)

  Piątek 16:30 – 20:00
  Sobota 9:00 – 17:30

  agsdix-fas fa-user-clock

  Prowadząca

  agsdix-smt2-home

  Organizator

  ASTO Ośrodek Edukacyjny
  ul. Kościuszki 87/B1
  50-442 Wrocław

  Terminy szkoleń

  Terminy pozostałych szkoleń znajdziesz w terminarzu.