Szkolenie 

FDM – Fascial Distortion Model

Fascial Distortion Model (FDM) to metoda, która została stworzona w latach 90. przez osteopatę – dr Stephena Philipa Typaldosa a obecnie zdobywa ogromną popularność wśród terapeutów, osteopatów, lekarzy i pacjentów na całym świecie.

Szkolenie fdm fascial distortion model efdma

„FDM jest modelem anatomicznym, poglądem wg. którego urazy i inne schorzenia są sprowadzane do jednej lub kilku z 6 zniekształceń tkanki łącznej.”

– Stephen Typlados D.O.

agsdix-fas fa-user-graduate

Dla kogo?

 • fizjoterapeuci
 • osteopaci
 • lekarze
 • studenci 3. roku fizjoterapii
agsdix-fas fa-graduation-cap

Etapy szkolenia

Szkolenie FDM składa się z 4 modułów.

Każdy moduł trwa 3 dni (20 godzin dydaktycznych) i jest nauczany zgodnie z wytycznymi EFDMA.

agsdix-fas fa-certificate

Międzynarodowy certyfikat EFDMA

Zdobądź międzynarodowy certyfikat wystawiony przez związek EFDMA.

agsdix-fas fa-lightbulb

Innowacyjna metoda


Metoda jest prosta, skuteczna, zapewnia szybki powrót do sprawności.

agsdix-fas fa-hand-holding-heart

Globalne zastosowanie


Diagnostyka i terapia.

agsdix-fas fa-basketball-ball

Natychmiastowe działanie


Metoda polecana sportowcom.

agsdix-fas fa-notes-medical

Szybka diagnoza


Diagnoza jest szybka, oparta o mowę ciała.

agsdix-fas fa-user-graduate

Wiedza u źródła


EFDMA jest organizacją akredytującą szkolenia FDM, która posiada pełną wiedzę o metodzie FDM pochodzącą od twórcy metody dr Stephena Philipa Typaldosa.

agsdix-fas fa-award

Certyfikat EFDMA


Zdobądź międzynarodowy certyfikat wystawiony przez związek EFDMA.

Metoda FDM Model Zniekształcenia Powięzi

Fascial Distortion Model (FDM) to metoda, która została stworzona w latach 90. przez osteopatę – dr Stephena Philipa Typaldosa a obecnie zdobywa ogromną popularność wśród terapeutów, osteopatów, lekarzy i pacjentów na całym świecie.

Istotna jest powięź

Typaldos zauważył jak istotną rolę w różnego rodzaju schorzeniach oraz dysfunkcjach narządu ruchu odgrywa powięź.

Skuteczność

FDM jest wyjątkowo skuteczną formą diagnozy oraz terapii dolegliwości bólowych, a także dysfunkcji narządu ruchu w obszarze układu mięśniowo-szkieletowego. Od początku powstania tej koncepcji, jej twórca przekazuje swoją wiedzę w USA, Japonii, a także w wielu krajach europejskich.

P1010012 scaled fdm fascial distortion model
P1010068 scaled fdm fascial distortion model

Metodę tę często spotyka się pod nazwą Typaldos Manual Therapy, czyli TMT bądź też Orthopatic Medicine, czyli medycyna ortopatyczna.

Dr Typaldos pracując z pacjentami zaobserwował, że pomimo różnych diagnoz pacjenci podczas opisywania swoich dolegliwości korzystają z tych samych gestów oraz słów. Jego obserwacje i doświadczenia doprowadziły go do stwierdzenia, że przyczyną tego zjawiska jest sześć różnych zniekształceń powięzi, różniących się między sobą objawami, lokalizacją itd. Na podstawie tego założenia stworzył on innowacyjną metodę diagnostyki, opartą na gestykulacji oraz słowach, których używają pacjenci opisując swoje dolegliwości. Jest to swego rodzaju „kompas”, który pozwala rozpoznać właściwe zniekształcenie powięzi oraz jego lokalizację.

Proces diagnostyczny

W FDM-ie indywidualny proces diagnostyczny opiera się na trzech filarach.

Szczególną uwagę zwraca się na mowę ciała pacjenta w momencie, w którym opisuje ból. Odpowiednio zinterpretowane intuicyjne gesty pacjenta są bezpośrednimi oznakami odkształceń powięzi.

Historia choroby pacjenta (wywiad), jak również szereg testów uzupełniają diagnostykę FDM-u.

– David Struzik, lekarz med. naturalnej

P1010019 scaled fdm fascial distortion model
Szkolenie fdm fascial distortion model efdma

Europejskie Stowarzyszenie FDM – EFDMA

Szkolenie FDM jest zgodne z wytycznymi Europejskiego Stowarzyszenia FDM (EFDMA).

Stephen Typaldos, D.O., zmarł nagle 5 kwietnia 2006 roku w wieku 49 lat.

Uczniowie i koledzy Typaldosa stworzyli w Europie, Stanach Zjednoczonych, Japonii i Afryce indywidualne stowarzyszenia FDM w celu zachowania uznanych norm w szkoleniu FDM, a także w celu umożliwienia międzynarodowej i kulturowej wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z FDM-em.

Dla kogo?

Szkolenia podstawowe FDM (Fascial Distortion Model) (Model Zniekształcenia Powięzi), przeznaczone są dla personelu medycznego:

 • fizjoterapeuci oraz studenci 3 roku fizjoterapii,
 • osteopaci,
 • lekarze.
P1010001 scaled fdm fascial distortion model
P1010075 scaled fdm fascial distortion model

Szkolenie podstawowe i egzamin

Szkolenie podstawowe obejmuje 4 moduły i kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym.

Każdy moduł zawiera co najmniej 20 jednostek dydaktycznych i jest nauczany zgodnie z wytycznymi EFDMA.

Zaświadczenie EFDMA

Po zdanym egzaminie na module 4 uczestnicy otrzymują zaświadczenie związku EFDMA.

P1010113 scaled fdm fascial distortion model
P1010093 scaled fdm fascial distortion model

Dalsze możliwości

Po zdanym egzaminie podstawowym istnieje możliwość uczestnictwa w bezpłatnych warsztat (3-4 roku) i w zaawansowanych szkolenieach FDM-u.

Terapeuci FDM-u mogą ubiegać się po 12 miesiącach pracy technikami FDM-u o uzyskanie Międzynarodowego Zaświadczenieu FDM (FDM IC) – egzamin obejmuje część teoretyczną i praktyczną.

FDM IC jest standardowym egzaminem, uznawanym przez wszystkie międzynarodowe stowarzyszenia FDM (AFDMA American Fascial Distortion Model Association, EFDMA European Fascial Distortion Model Association, FAA FDM Asian Association, AFDMS African Fascial Distortion Model Society).

Wizyty w gabinetach doświadczonych lekarzy i terapeutów oraz prowadzony przez nich nadzór kliniczny, jak również doświadczenie i zaawansowane szkolenie są podstawą do przystąpienia do egzaminu FDM IC.

Plan szkolenia

Szkolenie podstawowe obejmuje 4 moduły i kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym.

FDM – Moduł 1

 1. Podstawowe wprowadzenie do FDM-u według Typaldosa.
 2. Ogólne zasady badania i leczenia.
 3. Specyficzne zasady badania i leczenia okolic stawu barkowego, kolanowego i skokowego.
 4. Terapia pacjentów na żywo.
1 scaled fdm fascial distortion model
2 scaled fdm fascial distortion model

Moduł 2

 1. Przypomnienie i powtórzenie podstawowej wiedzy z 1 modułu.
 2. Specyficzne zasady badania i leczenia miednicy/bioder, dolnego i środkowego odcinka kręgosłupa oraz odcinka szyi.
 3. Terapia pacjentów na żywo.

Moduł 3

 1. Przypomnienie i powtórzenie podstawowej wiedzy z modułu 2.
 2. Specyficzne zasady badania i leczenia kończyn górnych i dolnych, żuchwy i głowy.
 3. Terapia pacjentów na żywo.
3 scaled fdm fascial distortion model
4 scaled fdm fascial distortion model

Moduł 4

Powtórzenie materiału „Refresher” i egzamin: absolwenci otrzymują Zaświadczenie Terapeuty FDM (Zaświadczenie FDM – Terapeuta EFDMA).

Plan szkolenia

Szkolenie podstawowe obejmuje 4 moduły i kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym.

David Struzik

Lekarz medycyny naturalnej, międzynarodowy instruktor EFDMA, absolwent Wyższej Akademii Sportowej w Kolonii. Założyciel, kierownik FDM Akademii Polski, autor książki “model zniekształcenia powięzi”.

20191024 163703 scaled fdm fascial distortion model
Ksiazka fdm fascial distortion model

Asystenci

 • mgr Alina Struzik – fizjoterapeuta, od 2013 roku terapeuta IC FDM, od 2002 roku prowadzi własną praktykę w Sankt Augustin/Niemcy, absolwenta szkoleń z zakresu FDM, terapii manualnej, osteopatii.
 • mgr Magdalena Hat – fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prowadzi działalność fizjoterapeutyczną na terenie Mikołowa (woj. Śląskie), asystentka instruktora na terenie Polski, Niemiec, Szwajcarii. Certyfikowany terapeuta FDM od 2014 roku. Posiada uprawnienia tłumacza z języka niemieckiego, specjalizując się w tłumaczeniach medycznych.
 • mgr Agata Walaszczyk – fizjoterapeutka, terapeutka FDM (EFDMA) i Terapii Manualnej. Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prowadzi własną praktykę GOLIAT FIZJOTERAPIA w Katowicach. Od 2016r. asystuje instruktorom na szkoleniach FDM.
 • dr med. Eugen Winschewski – specjalista ortopeda, od 1996 roku prowadzi własną praktykę w Bad Kreuznach, terapeuta IC FDM.
 • mgr Jarosław Moszczak – fizjoterapeuta, absolwent AWF w Krakowie, prowadzi własną praktykę Fizjoterapii Interwencyjnej w Krakowie, terapeuta i asystent FDM (EFDMA), terapii czaszkowo-krzyżowej wg Upledgera oraz Watsu. Uczestnik szkoleń i konferencji w dziedzinie fizjoterapii.
 • mgr Tomasz Ben – fizjoterapeuta, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, terapeuta FDM (EFDMA). Asystent szkolenieów organizowanych przez FDM Akademia Polska i częsty uczestnik szkoleń rozwijających FDM w całej Europie.
 • mgr Przemysław Widzyk – fizjoterapeuta, od 2009 roku prowadzi własną praktykę „Centrum Widzyk” w Bielsku-Białej. Terapeuta FDM i terapii czaszkowo-krzyżowej wg Upledgera, od 2016 asystuje instruktorom na szkoleniach FDM oraz terapii czaszkowo-krzyżowy wg Upledgera.

Informacje organizacyjne

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

agsdix-fas fa-money-bill-wave

Koszt

Koszt jednego modułu: 1600 zł

agsdix-smt3-schedule

Czas trwania

Moduł trwa 3 dni (20 godzin dydaktycznych)
Piątek 15:00 – 19:00
Sobota 9:00 – 17:30
Niedziela 9:00 – 13:30

agsdix-fas fa-user-clock

Instruktor

Lekarz medycyny naturalnej, międzynarodowy instruktor EFDMA – David Struzik 

agsdix-fas fa-user-clock

Asystenci instruktora

 • mgr Alina Struzik
 • mgr Magdalena Hat
 • mgr Agata Walaszczyk
 • dr med. Eugen Winschewski
 • mgr Jarosław Moszczak
 • mgr Tomasz Ben
 • mgr Przemysław Widzyk
agsdix-smt2-home

Organizator

ASTO Ośrodek Edukacyjny
ul. Kościuszki 87/B1
50-442 Wrocław

Terminy szkoleń

Terminy pozostałych szkoleń znajdziesz w terminarzu.

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.