Szkolenie 

TIARIS® Terapia i Arteterapia Ręki

z elementami terapii stopy

Autorskie szkolenie stworzone przez Bernadettę Lis (terapeutę metod neurorozwojowych) oraz Korynę Opala-Rybka (teatrologa i arteterapeutę).

Szkolenie tiaris terapia i arteterapia ręki

„Dla dobra Twojego i dziecka, weź szmatkę, płyn i pozwól dziecku poczuć mydlane bańki na rączkach (… ) Przynieś trochę błota, piasku, nasion, muszelek, patyków (…)”

– Carla Hannaford

agsdix-fas fa-user-graduate

Dla kogo?

 • pedagodzy, oligofrenopedagodzy, nauczyciele, logopedzi, psychologowie, fizjoterapeuci
 • terapeuci, którzy chcą poszerzyć swój warsztat
 • rodzice i opiekunowie pragnący na co dzień pomagać swoim podopiecznym
agsdix-fas fa-graduation-cap

Etapy szkolenia

Szkolenie trwa 3 dni (25 godzin dydaktycznych – 19 godzin zegarowych).

agsdix-fas fa-certificate

Zaświadczenie

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Ośrodek ASTO posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

TIARIS® Terapia i arteterapia ręki z elementami terapii stopy

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i narzędzi wspomagających specjalistów pracujących nad doskonaleniem sprawności motorycznej, manualnej i grafomotorycznej dzieci.

Podczas szkolenia pokazujemy w sposób interdyscyplinarny rozwój motoryki manualnej w kontekście rozwoju psychomotorycznego dziecka.

P1010003 scaled tiaris® terapia i arteterapia ręki i stopy
P1010004 scaled tiaris® terapia i arteterapia ręki i stopy

Terapia ręki rozumiana jest zwykle jako praca nad usprawnianiem motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Terapia ręki to również praca z receptorami skóry i dostarczanie różnorodnych wrażeń dotykowych, rozwijających funkcje tych receptorów, dzięki czemu ręka i mózg rozpoznają: kształty, faktury i struktury dotykanych przedmiotów. Terapia ręki to także praca nad rozwojem komunikacji i rozwojem poznawczym.

„Narządem, który mocno stymuluje rozwój mózgu są ręce, ponieważ mają one stosunkowo dużą reprezentację w korze mózgowej”. Marzena Żylińska

Główny atut szkolenia

Głównym atutem szkolenia jest pokazanie skutecznych sposobów oceny funkcjonowania motoryki u dziecka oraz przestawienie sposobów korekcji i usprawniania, które oparte są na aktualnej wiedzy i najnowszych metodach terapeutycznych oraz są ciekawym połączeniem stymulacji terapeutycznych i arteterapeutycznych.

P1010009 scaled tiaris® terapia i arteterapia ręki i stopy
P1010015 scaled tiaris® terapia i arteterapia ręki i stopy

Techniki stosowane podczas szkolenia

Techniki terapii i arteterapii ręki i stopy stosowane podczas szkolenia:

 • motoryka duża a zabawy plastyczne,
 • stymulacja sensomotoryczna ręki i stopy poprzez działania plastyczne,
 • zabawy motoryczne ręki i stopy,
 • techniki teatralne w pracy z taśmami anatomicznymi ręki,
 • techniki teatralne (teatr dziur) a odruchy ręki,
 • materiały naturalne w pracy z ręką i stopą,
 • materiały spożywcze w pracy z ręką i stopą,
 • techniki lalkowe w pracy z ręką,
 • wykorzystanie technik dramowych w pracy z ręką i stopą,
 • techniki arteterapeutyczne w stymulacji receptorów ręki,
 • różne oddziaływania struktur i faktur plastycznych na receptory ręki i stopy.

Program szkolenia

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna

 1. Jak funkcje ręki i stopy zależą od kontroli postawy i napięcia mięśniowego całego ciała:
  • główne taśmy anatomiczne zarządzające ręką i stopą.
 2. Jak mózg widzi rękę – mózgowa reprezentacja rąk.
 3. Omówienie podstawowych strategii rozwoju ruchowego dziecka:
  • zależność rozwoju ruchowego i psychicznego,
  • miejsce motoryki małej i dużej w strategiach rozwoju.
 4. Wpływ dojrzewania i integracji odruchów na rozwój motoryki małej i dużej rąk:
  • rozwój manualny dziecka w pierwszych sześciu latach życia.
 5. Dlaczego czujemy dotyk – receptory rąk.
 6. Zmysł propriocepcji:
  • rola zmysłu propriocepcji w rozwoju dziecka,
  • rola zmysłu propriocepcji w zarządzaniu motoryką małą i dużą,
  • propriocepcja a schemat ciała,
  • rola zmysłu propriocepcji w terapii ręki i stopy.
 7. Zależność rozwoju manualnego i rozwoju mowy.
 8. Prawidłowa budowa stopy.
 9. Wpływ dojrzewania i integracji odruchów na prawidłowe funkcjonowanie stopy i posturę ciała.
Terapia i arteterapia ręki i stopy
P1010020 scaled tiaris® terapia i arteterapia ręki i stopy

Część praktyczna

 1. Ocena funkcji motorycznych ręki na podstawie faz rozwoju odruchu chwytnego.
 2. Ocena prawidłowego ukształtowania stopy.
 3. Praca ze schematem ciała i propriocepcją – proprioceptywna technika masażu wpływającego na schemat ciała, napięcie mięśniowe, kontrolę posturalną.
 4. Praca z motoryką dużą i średnia rąk.
 5. Praca z motoryką małą z wykorzystaniem funkcji propriocepcji, rękawiczek arteterapeutycznych i innych technik stymulujących sprawność manualną dłoni.
 6. Techniki pracy z receptorami rąk oraz arteterapeutyczne techniki pracy z receptorami rąk.
 7. Techniki pracy z receptorami stóp oraz arteterapeutyczne techniki pracy z ze stopą.
 8. Techniki pracy z nieprawidłowo ukształtowaną stopą.
 9. Zabawy wspierające rozwój motoryki małej i dużej.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik ma umiejętności:

 • wykonania diagnozy funkcjonalnej motoryki małej,
 • konstruowania programu terapeutycznego dla dzieci z trudnościami grafomotorycznymi, trudnościami w zarządzaniu ciałem i motoryką dużą, nieprawidłowo ukształtowaną stopą, zaburzeniami przetwarzania bodźców dotykowych w obrębie ręki i stopy,
 • używania technik terapeutycznych i arteterapeutycznych poznanych podczas szkolenia,
 • przeprowadzenia zabaw i ćwiczeń indywidualnych i grupowych wspierających rozwój motoryki dużej, średniej i małej,
 • pracy w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym.
Terapia i arteterapia ręki z elementami terapii stopy
P1010006 scaled tiaris® terapia i arteterapia ręki i stopy

Możliwości po ukończeniu szkolenia

Ukończenie szkolenia pozwala pracować z dziećmi z różnego rodzaju wyzwaniami rozwojowymi, w szczególności z zaburzeniami motoryki dużej, średniej i małej, zaburzeniami integracji sensorycznej i integracji odruchów, nieprawidłowym napięciem mięśniowym, autyzmem, zespołem Aspergera, mózgowym porażeniem dziecięcym.

Cena szkolenia obejmuje

 • 25 godzin zajęć dydaktycznych po 45 minut,
 • materiały szkoleniowe,
 • wodę mineralną, kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
P1010013 scaled tiaris® terapia i arteterapia ręki i stopy

Informacje organizacyjne

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

agsdix-fas fa-money-bill-wave

Koszt

Szkolenie kosztuje: 1250 zł

agsdix-smt3-schedule

Czas trwania

Szkolenie trwa 3 dni (25 godzin dydaktycznych).
Piątek 12:00 – 17:00
Sobota 9:00 – 17:00
Niedziela 9:00 – 15:00

 

 

 

agsdix-fas fa-user-clock
agsdix-smt2-home

Organizator

ASTO Ośrodek Edukacyjny
ul. Kościuszki 87/B1
50-442 Wrocław

Terminy szkoleń

Terminy pozostałych szkoleń znajdziesz w terminarzu.

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.