Szkolenie MNRI®

Integracja odruchów ustno-twarzowych®

Program przeznaczony jest dla osób, u których proces rozwoju odruchów ustno-twarzowych nie przebiega prawidłowo (zaburzenia mowy, wady wymowy).

Szkolenie MNRI Integracja odruchów ustno-twarzowych

„Wszystkie akty świadomego i nieświadomego życia wg sposobu powstawania są w istocie odruchami.”

– I.M. Setchenov

agsdix-fas fa-user-graduate

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • terapeutów, fizjoterapeutów, rehabilitantów
 • logopedów
 • psychologów
 • pedagogów, nauczycieli
 • rodziców i opiekunów
agsdix-fas fa-graduation-cap

Etapy szkolenia

Szkolenie składa się z 2 poziomów:

 • MNRI® Integracja odruchów ustno-twarzowych – Poziom 1
 • MNRI® Integracja odruchów ustno-twarzowych – Poziom 2
agsdix-fas fa-certificate

Certyfikat międzynarodowy

Uczestnik uzyska międzynarodowy certyfikat amerykańskiego SMEI (Svetlana Masgutova Educational Institute) i Fundacji Masgutova.

Przeznaczenie programu

Program przeznaczony jest dla osób, u których proces rozwoju odruchów ustno-twarzowych nie przebiega prawidłowo (zaburzenia mowy, wady wymowy). Upośledzone odruchy blokujące mięśnie oraz właściwą pracę twarzy i czaszki są przyczyną opóźnień w rozwoju mowy, trudności w artykulacji, a także braku systemów koordynacji związanych z twarzą.

Odruchy te powinny być zintegrowane dla prawidłowego funkcjonowania rozwojowych schematów ruchów związanych z jedzeniem, mową, wyrażaniem emocji czy komunikacją. 

Szkolenie MNRI Integracja odruchów ustno-twarzowych
Szkolenie MNRI Integracja odruchów ustno-twarzowych

Integracja odruchów

Integracja odruchów to współczesny program o rozwoju człowieka i wykorzystaniu jego neurofizjologicznych zasobów rozwojowych, uczenia się i zdrowia. Twórcą programu jest dr Swietłana Masgutova, która swoją pracę oparła na badaniach, doświadczeniu i wynikach wieloletniej pracy.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli poznać nowy program terapeutyczny skierowany na aktywizację różnych poziomów i obszarów mózgu, procesów dojrzewania oraz integracji sensorycznej i sensomotorycznej.

Cel programu

Celem programu jest uruchamianie naturalnych mechanizmów rozwoju odruchów twarzy w celu samoregulacji napięć mięśniowych, kształtowania się złożonych koordynacji potrzebnych do mowy, jedzenia i wyrażania emocji.

Szkolenie MNRI Integracja odruchów ustno-twarzowych
Szkolenie MNRI Integracja odruchów ustno-twarzowych

Skuteczność metody

Neurosensomotoryczna terapia taktylna jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

circle icon  porażeniami mózgowymi
circle icon  autyzmem
circle icon  zachowaniami agresywnymi
circle icon  lękami i fobiami
circle icon  opóźnieniami w rozwoju umysłowym
circle icon  nadpobudliwością psychoruchową
circle icon  trudnościami w nauce, dysleksją
circle icon  zaburzeniami mowy
circle icon  zaburzeniami integracji sensorycznej

Certyfikowany specjalista MNRI®

Wybierz swoją ścieżkę edukacji w programie MNRI® i zostań certyfikowanym specjalistą.

Programy szkoleń

MNRI® Integracja odruchów ustno-twarzowych Poziom 1 i Poziom 2 to dwa niezależne szkolenia, które należy zrealizować zgodnie z kolejnością. 

MNRI® Integracja odruchów ustno-twarzowych – Poziom 1

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. 

Od 1 kwietnia 2021 warunkiem wstępnym odbycia tego szkolenia MNRI® jest wcześniejsze ukończenie szkolenia Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz.1 oraz cz.2.

 1. Znaczenie motoryki ustno-twarzowej nieuwarunkowanej w rozwoju dziecka.
 2. Odruchy ustno-twarzowe a rozwój mowy.
 3. Odruchy ustno-twarzowe wg dr S. Masgutovej – koncepcja terapii integracyjnej.
 4. ,,Integracja odruchów ustno-twarzowych” a wyzwanie rozwojowe wg. dr S. Masgutovej.
 5. Możliwości diagnozowania stanu integracji odruchów.
 6. Techniki pracy ze schematami odruchów ustno-twarzowych.
Szkolenie MNRI Integracja odruchów ustno-twarzowych
Szkolenie MNRI Integracja odruchów ustno-twarzowych

MNRI® Integracja odruchów ustno-twarzowych – Poziom 2

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. 

Od 1 kwietnia 2021 warunkiem wstępnym odbycia tego szkolenia MNRI® jest wcześniejsze ukończenie szkoleń: 

– MNRI® Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych, poziom 1 i 2

– MNRI® Integracja odruchów ustno-twarzowych, poziom 1

– MNRI® Terapia Neurotaktylna, poziom 1

– oraz 1 dowolne, dodatkowe szkolenie.

 1. Powtórzenie i rozszerzenie informacji teoretycznych o:
  • znaczeniu motoryki ustno-twarzowej nieuwarunkowanej w rozwoju dziecka,
  • roli odruchów ustno-twarzowych w rozwoju mowy,
  • koncepcji pracy z odruchami ustno-twarzowymi w metodzie dr S. Masgutovej.
 2. Część praktyczna obejmuje techniki pracy z:
  • odruchem ochrony ścięgien ustno-twarzowym,
  • odruchem ustalenia głowy,
  • symetrią ustno-twarzową,
  • odruchem ssania,
  • odruchem przełykania,
  • odruchem kąsania i gryzienia.

Informacje organizacyjne

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

agsdix-fas fa-money-bill-wave

Koszt

Poziom 1:  1 259 zł
Poziom 1 (od kwietnia 2021):  1 630zł

Poziom 2: 1 727 zł
Poziom 2 (od kwietnia 2021):  1 700zł

agsdix-smt3-schedule

Czas trwania, poziom 1

Szkolenie trwa 2 dni (18 godzin dydaktycznych)
Sobota 9:00 – 17:00
Niedziela 9:00 – 15:00

Od kwietnia 2021 zmienia się ilość godzin dydaktycznych: Szkolenie trwa 2 dni (24 godziny dydaktyczne)

Sobota 9:00 – 18:00
Niedziela 9:00 – 18:00

agsdix-smt3-schedule

Czas trwania, poziom 2

Szkolenie trwa 2 dni (24 godziny dydaktyczne)
Sobota 9:00 – 18:00
Niedziela 9:00 – 18:00

agsdix-fas fa-user-clock

Certyfikowani instruktorzy

Organizator

ASTO Ośrodek Edukacyjny
ul. Kościuszki 87/B1
50-442 Wrocław

Terminy szkoleń

Terminy pozostałych szkoleń znajdziesz w terminarzu.