Szkolenie MNRI® | Kurs MNRI®

MNRI® Terapia NeuroTaktylna

Poziom 1 oraz Poziom 2 – Terapia NeuroTaktylna a integracja motoryki pierwotnej i odruchów

Bernadetta lis i uczestnicy podczas szkolenia mnri® terapia neurotaktylna

Terapia NeuroTaktylna MNRI® to sprawdzona metoda, która pomogła już tysiącom pacjentów w różnym wieku. Niezależnie od tego, czy pracujesz z dziećmi, czy dorosłymi, techniki, które poznasz podczas tego szkolenia, pozwolą Ci przyczynić się do znaczącej poprawy ich jakości życia.

Czym jest Terapia Neurotaktylna i na czym polega?

Terapia Neurotaktylna to innowacyjna metoda terapeutyczna, która koncentruje się na stymulacji sensorycznej i proprioceptynej skóry i jej receptorów, mając na celu poprawę integracji sensoryczno-motorycznej, przywrócenie prawidłowego odbioru i przetwarzania bodźców dotykowych, poprawę świadomości kinestetycznej ciała oraz regulację napięcia mięśniowego.

Techniki stosowane w tej terapii wykorzystują specjalny dotyk i stymulację receptorów skóry, aby aktywować naturalne procesy regeneracyjne organizmu i wspierać prawidłowy rozwój funkcji mózgowych.

Podczas sesji terapeutycznych stosuje się różne techniki masażu/stymulacji skóry, które pomagają przygotować jej receptory do prawidłowego odbioru bodźców sensorycznych z otoczenia. To z kolei przyczynia się do zwiększenia świadomości ciała, budowania prawidłowego schematu ciała, poprawy koordynacji ruchowej oraz regulacji reakcji emocjonalnych. Terapia Neurotaktylna pomaga także w łagodzeniu objawów związanych z różnymi zaburzeniami neurorozwojowymi, takimi jak autyzm, nadpobudliwość psychoruchowa, trudności w nauce czy zaburzenia mowy. Pomaga również dzieciom i dorosłym z zaburzeniami integracji sensorycznej, dysleksją, dysgrafią, porażeniem mózgowym, zespołami genetycznymi, FAS, agresją, lękami i fobiami. 

Techniki masażu i stymulacji skóry, które proponuje Terapia Neurotaktylna wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.

Jest to jedna z bazowych technik terapeutycznych stosowanych w metodzie MNRI®.

Terapia Taktylna wg dr Svetlany Masgutovej

Metoda ta, opracowana przez dr Svetlanę Masgutovą, stanowi integralną część metody MNRI® (Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration) i jest wykorzystywana zarówno w pracy z dziećmi, jak i dorosłymi. Jej unikalność polega na holistycznym podejściu do pacjenta, uwzględniającym zarówno aspekty fizyczne, jak i emocjonalne, co przekłada się na skuteczność i trwałość uzyskiwanych efektów terapeutycznych.

Bernadetta lis podczas szkolenia terapia neurotaktylna

Korzyści z Terapii Neurotaktylnej

Terapia Neurotaktylna reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni, a jej normalizujące działanie zostało potwierdzone w pracy zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. Metoda ta może być łączona z różnymi technikami rehabilitacji, z masażami, a także stosowana oddzielnie jako metoda relaksująca i wspierająca rozwój.

Terapia Taktylna pomaga również w zwiększeniu świadomości kinestetycznej, czyli świadomości własnego ciała, jego zarządzaniem podczas ruchu i podczas zmian pozycji w przestrzeni, co jest kluczowe dla świadomego, sprawnego, harmonijnego i kontrolowanego funkcjonowania.

Prawidłowo działający zmysł dotyku jest podstawowym warunkiem dla prawidłowego rozwoju, funkcjonowania układu nerwowego, aktywności ruchowej, rozwoju sfery emocjonalnej, intelektualnej oraz kształtowania się osobowości.

Prawidłowo działający zmysł dotyku jest jednym z podstawowych elementów rozwoju prawidłowego odruchu więzi.

Regulacja Funkcji Organizmu za Pomocą Terapii Taktylnej

Terapia Neurotaktylna, wykorzystując techniki taktylne z użyciem specjalnego dotyku i stymulacji, odgrywa kluczową rolę w regulacji wielu aspektów funkcjonowania organizmu. Dzięki tej metodzie możliwa jest skuteczna integracja odruchów, które są fundamentem prawidłowego rozwoju i funkcjonowania. Terapia pomaga także w regulacji zakresu napięcia mięśniowego, co jest istotne dla utrzymania prawidłowej postawy i ruchu. Integracja sensomotoryczna, będąca kolejnym obszarem wpływu terapii taktylnej, odpowiada za harmonijną współpracę zmysłów z układem ruchowym, co przekłada się na lepszą koordynację i sprawność fizyczną. Terapia Taktylna pomaga również w zwiększeniu świadomości kinestetycznej, czyli wrażenia ruchu i pozycji ciała w przestrzeni, co jest kluczowe dla świadomego i kontrolowanego poruszania się.

N

Pobudza i przygotowuje receptory skóry do odbioru bodźców sensorycznych

N

Pomaga w regulacji reakcji mózgu na informacje ze skóry i mięśni

N

Zwiększa świadomość ciała

N

Reguluje Integrację Odruchów

N

Reguluje zakres napięcia mięśniowego

N

Reguluje integrację sensomotoryczną

Ćwiczenia z terapii neurotaktylnej
Terapia neurotaktylna w trakcie terapii

Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie jest przeznaczone dla szerokiej grupy specjalistów, w tym terapeutów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, psychologów, pedagogów, a także dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy szkolenia nauczą się, jak diagnozować i stosować techniki oraz ćwiczenia wykorzystywane w terapii neurotaktylnej.

 • NTerapeuci
 • NFizjoterapeuci
 • NRehabilitanci
 • NPsychologowie
 • NPedagodzy
 • NRodzice i opiekunowie dzieci z wyzwaniami rozwojowymi

Skuteczność Terapii NeuroTaktylnej

Neurosensomotoryczna terapia taktylna jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

 • NPorażeniem mózgowym
 • NAutyzmem
 • NAgrsywnym zachowaniem
 • NLękami i fobiami
 • NOpóźnieniem w rozwoju umysłowym
 • NNadpobudliwością psychoruchową
 • NTrudnością w nauce
 • NZaburzeniami mowy
 • NZaburzeniami integracji sensorycznej
Bernadetta lis i uczestnicy podczas szkolenia mnri® terapia neurotaktylna
Terapia neutrotaktylna ćwiczenia

Poziom 2 – MNRI® Terapia Neurotaktylna a integracja motoryki pierwotnej i odruchów

Program „MNRI® Terapia NeuroTaktylna® a integracja motoryki pierwotnej i odruchów” (Poziom 2) zwany częścią drugą Terapii Neurotaktylnej Denisa Masgutov jest oparty na „Terapii NeuroTaktylnej®” dr Svetlany Masgutovej i przedstawia procedury i techniki pracy z układem dotykowym, proprioceptywnym, przedsionkowym oraz pierwotną motoryką niemowlęcą – wczesnymi schematami ruchowymi i schematami odruchów.

Założenia terapii

Podstawowym założeniem terapii jest dostarczenie celowo i w kontrolowany sposób bodźców sensorycznych – dotykowych, proprioceptywnych i przedsionkowych. Podczas terapii stymulujemy receptory skóry zgodnie z ich funkcjami, że wzrostem skóry oraz strukturą mięśniową, ścięgnistą i kostną. Używając różnych technik stymulacji skóry, ucisku i rozciągania mięśni i ścięgien, ruchów obwodzenia, wibracji i rotacji w stawach pobudzamy układ dotykowy i proprioceptywny do wytwarzania reakcji adaptacyjnych układu nerwowego, poprawiających jego funkcje i integrację.

Wieloletnia praktyka w pracy tą metodą pokazuje, że systematyczne jej stosowanie daje dobre wyniki w zakresie normalizacji percepcji dotykowej, aktywizacji mechanizmów integracji sensomotorycznej, regulacji napięcia mięśniowo-ścięgnistego.

Terapia pomaga również we wzroście świadomości kinestetyczno-motorycznej, rozszerza możliwości poznawania schematu własnego ciała, jego siły i mechanizmów obronnych. Daje ona wspaniałą szansę na regulację procesów pobudzenia i hamowania układu nerwowego dziecka.

Następny poziom pracy z taktylnością

„MNRI® Terapia NeuroTaktylna® a integracja motoryki pierwotnej i odruchów” autorstwa Denisa Masgutov jest rozszerzeniem programu Terapii NeuroTaktylnej® podstawowej i propozycją następnego poziomu pracy z taktylnością jako bazy do integracji ruchów pierwotnych łącznie ze schematami odruchów.

Nowe techniki pracy Denisa Masgutov z taktylnością pokazują wyniki ostatnich 8-10 lat i są wysoko efektywne w terapii z dziećmi z patologiczną nadwrażliwością dotykową i nieprawidłowym napięciem mięśniowo-ścięgnistym.

Program ten zawiera również dział opracowujący motorykę precyzyjną i schematy pierwotne odruchów kończyn górnych. Kolejna tematyka poruszana na tym szkoleniu to sposoby integracji motoryki dużej i odruchów zmysłu równowagi.

Plan szkolenia i wymagania wstępne

Poziom 1 – Terapia NeuroTaktylna

Wymagania: brak wymagań wstępnych

 1. Założenia Terapii Neurotaktylnej wg dr S. Masgutovej.
 2. Skóra, jej rozwój, budowa i funkcje.
 3. Unerwienie skóry, receptory, dermatomy.
 4. Dotyk i jego znaczenie dla rozwoju.
 5. Skóra i propriocepcja.
 6. Neurofizjologiczne podstawy rozwoju zmysłu dotyku.
 7. Rozwój zmysłu dotyku i jego wpływ na integrację sensoryczno-motoryczną.
 8. Dotyk a odruchy niemowlęce.
 9. Terapia Neurotaktylna, a wyzwanie rozwojowe.
 10. Diagnoza i zasady pracy w Terapii Neurotaktylnej.
 11. Kroki Terapii Neurotaktylnej.

Poziom 2 – Terapia NeuroTaktylna a integracja motoryki pierwotnej odruchów

Wymagania: Ukończenie szkolenia MNRI® Terapia NeuroTaktylna (Poziom 1)
Zalecenia: Ukończenie szkoleń MNRI® Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych (Część 1 oraz Część 2)

 1. Zaburzenia czucia dotykowego – przypomnienie technik pracy z szkolenia pierwszego stopnia Terapii Neurotaktylnej oraz dodatkowe techniki pracy z nadwrażliwością dotykową.
 2. Nieprawidłowe napięcia mięśniowe:
  • techniki pracy z rceptorami Vater-Paciniego,
  • techniki pracy z receptorami Golgiego,
  • techniki pracy z ciałkami Ruffiniego,
  • techniki pracy z receptorami Spindle i Ligament.
 3. Techniki pracy z receptorami ręki i stopy.
 4. Motoryka duża i schematy odruchów – testowanie i techniki pracy.

Oficjalny Certyfikat Międzynarodowy

Uczestnik uzyska międzynarodowy certyfikat amerykańskiego SMEI (Svetlana Masgutova Educational Institute) i Fundacji Masgutova.

Certyfikaty, które otrzymują Państwo od razu po szkoleniu są wydawane przez Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej. Taki certyfikat gwarantuje Państwu wszystkie uprawenienia związane z ukończeniem kursu.

Bernadetta lis i uczestnicy podczas szkolenia mnri® terapia neurotaktylna
Dziecko w trakcie terapii neurotaktylnej

Informacje organizacyjne

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

agsdix-smt3-schedule

Czas trwania, poziom 1

Szkolenie trwa 2 dni (18 godzin dydaktycznych)
Sobota: 9:00 – 17:00
Niedziela: 9:00 – ok. 14:30

agsdix-smt3-schedule

Czas trwania, poziom 2

Szkolenie trwa 2 dni (24 godziny dydaktyczne)
Sobota 9:00 – 18:00
Niedziela 9:00 – 18:00

agsdix-fas fa-money-bill-wave

Cennik

MNRI® Terapia NeuroTaktylna (Poziom 1):  1 259 zł

MNRI® Terapia Neurotaktylna a integracja motoryki pierwotnej i odruchów (Poziom 2): 1 700 zł

agsdix-fas fa-user-clock

Certyfikowani instruktorzy

agsdix-smt2-home

Organizator

ASTO Ośrodek Edukacyjny
ul. Kościuszki 87/B1
50-442 Wrocław

Terminy szkoleń

Terminy pozostałych szkoleń znajdziesz w terminarzu.