Wykładowcy

Szkolenia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów stale kształcących się i podnoszących swoje kwalifikacje.

Wykładowcy w asto

„Wiedza jest wynikiem interakcji miedzy jednostką a otoczeniem, rozumiana jako coś, co ma podłoże społeczne i kulturowe, a nie tylko fizyczne.”

– Lew S. Wygotski

Sylwia przondo neurologopeda

Aleksandra Pyrzyk-Kuta

Pedagog, surdopeadagog, instruktor choreoterapii, provider Integracji Bilateralnej. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pracuje w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Prowadzi szkolenia:

Martin rychetsky

Martin Rychetsky

Terapeuta pracujący z dziećmi z problemami w nauce, terapeuta metody bilateralnej integracji, trener metody bilateralnej integracji, superwizor metody indywidualnej stymulacji słuchu JIAS, Certyfikowany Specjalista Autyzmu (Niemcy 2014) – prestiżowy szkolenie kształcący specjalistów w zakresie diagnozy i terapii autyzmu. Obecnie prowadzi Rychetsky Optical.

Prowadzi szkolenia:

Koryna opala rybka

Koryna Opala-Rybka

Wykładowca, teatrolog, aktorka, artekinezjolog, arteterapeuta, specjalista do spraw edukacji artystycznej, trener technik kreatywnego myślenia, terapeuta w zakresie zaburzeń sensomotorycznych, specjalista komunikacji pozawerbalnej, terapeuta Gentle Bio- Energetics.

Prowadzi szkolenia:

Teresa ewa busz

Teresa Ewa Busz

Mgr wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej. Specjalista i Instruktor w programach MNRI®

Prowadzi szkolenia:

Beata ogińska-dutkiewicz

Beata Ogińska-Dutkiewicz

Mgr sztuki, pedagog-terapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI® Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Specjalistka i Instruktorka w programach MNRI®

Prowadzi szkolenia:

Beata ogińska-dutkiewicz

Renata Borowiecka

Wykładowca, Pedagog korekcyjny, specjalista terapii pedagogicznej, muzykoterapeuta.

Prowadzi szkolenia:

Beata ogińska-dutkiewicz

Anna Bany

Absolwentka filozofii, arteterapeutka i terapeutka ciała w nieustającym rozwoju. Zafascynowana układem nerwowym oraz wszystkim, co może go wspierać.

Prowadzi szkolenia:

Beata ogińska-dutkiewicz

Izabela Gelleta

Magister fizjoterapii, specjalista rehabilitacji ruchowej 1 stopnia, terapeuta: Integracji Sensorycznej, NDT-Bobath, PNF; pedagog, wykładowca akademicki, szkoleniowiec.

Prowadzi szkolenia:

Beata ogińska-dutkiewicz

Barbara Gilewska

Mgr pedagogiki, Terapeuta Diagnosta i Licencjonowany Instruktor MNRI®. Od 13 lat zajmuje się prowadzeniem terapii dr Swietłany Masgutowej. Diagnosta i terapeuta Dysleksji Rozwojowej, gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej oraz wczesnej interwencji dzieci, młodzieży i osób dorosłych Kinezjologii Edukacyjnej dr Paula Dennisona.

Prowadzi szkolenia: