Wykładowcy

Szkolenia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów stale kształcących się i podnoszących swoje kwalifikacje.

chłopiec podczas nauki zdalnej

„Nauczanie to nie napełnianie zbiornika, lecz rozpalanie ognia.”

– Carl Gustav Jung

Joanna Kowalewska

Joanna Kowalewska

Absolwentka wydziału fizjoterapii AWF Wrocław, ukończone studia podyplomowe w zakresie pedagogiki i neurologopedii na UM we Wrocławiu.

Współpracuje z Wrocławskim Uniwersytetem Medycznym prowadząc zajęcia teoretyczne
i praktyczne ze studentami neurologopedii i logopedii klinicznej.

Prowadzi szkolenia:

Sylwia Przondo neurologopeda

Aleksandra Pyrzyk-Kuta

Pedagog, surdopeadagog, instruktor choreoterapii, provider Integracji Bilateralnej. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pracuje w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Prowadzi szkolenia:

Sylwia Przondo neurologopeda

Sylwia Przondo

Logopeda, neurologopeda, specjalista wczesnego wieloaspektowego wspomagania rozwoju dziecka, glottodydaktyk i glottoterapeuta, terapeuta metody Warnkego, terapeuta metody „Dyna-Linqua M.S.”, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta Empathy Dolls oraz terapeuta ręki.

Prowadzi szkolenia:

Paulina Sochań

Paulina Sochań

Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Wydziału Nauk Pedagogicznych, na kierunku Pedagogika Zdrowia z Arteterapią oraz Pedagogika Specjalna ze specjalnością Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Prowadzi szkolenia:

Katarzyna Rychetsky

Katarzyna Rychetski

Pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny, terapeuta. Licencjonowany Trener Programu Szkolnego, nr licencji: 11/TREN/SzD/INPP/PL/2017/2018

Prowadzi szkolenia:

Martin Rychetsky

Martin Rychetski

Terapeuta pracujący z dziećmi z problemami w nauce, terapeuta metody bilateralnej integracji, trener metody bilateralnej integracji, superwizor metody indywidualnej stymulacji słuchu JIAS, Certyfikowany Specjalista Autyzmu (Niemcy 2014) – prestiżowy szkolenie kształcący specjalistów w zakresie diagnozy i terapii autyzmu. Obecnie prowadzi Rychetsky Optical.

Prowadzi szkolenia:

Małgorzata Kozłowska

Małgorzata Zofia Kozłowska

Miłośniczka mózgu, jego rozwoju, działania i możliwości. Neuropsychologię zgłębiała u prof. Anety Borkowskiej oraz prof. Agnieszki Maryniak.

Prowadzi szkolenia:

David Struzik

David Struzik

Lekarz medycyny naturalnej, międzynarodowy instruktor EFDMA, absolwent Wyższej Akademii Sportowej w Kolonii. Założyciel, kierownik FDM Akademii Polski, autor książki “model zniekształcenia powięzi”.

Prowadzi szkolenia:

Koryna Opala Rybka

Koryna Opala-Rybka

Wykładowca, teatrolog, aktorka, artekinezjolog, arteterapeuta, specjalista do spraw edukacji artystycznej, trener technik kreatywnego myślenia, terapeuta w zakresie zaburzeń sensomotorycznych, specjalista komunikacji pozawerbalnej, terapeuta Gentle Bio- Energetics.

Prowadzi szkolenia:

Teresa Ewa Busz

Teresa Ewa Busz

Mgr wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej. Specjalista i Instruktor w programach MNRI®

Prowadzi szkolenia:

Beata Ogińska-Dutkiewicz

Beata Ogińska-Dutkiewicz

Mgr sztuki, pedagog-terapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI® Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Specjalistka i Instruktorka w programach MNRI®

Prowadzi szkolenia: