Szkolenie MNRI®

IPET Integracja archetypów rozwoju ruchowego

Program ten rozwija podstawy i zasady poprzedniego programu MNRI® Archetypy Rozwoju Ruchowego, a także prezentuje rozwój wielu koncepcji integracji pierwotnych wzorców ruchowych, procedury praktyczne oraz techniki pracy.

Szkolenie MNRI Terapia Neurotaktylna

„Najwcześniej dojrzewające trzy podstawowe zmysły: przedsionkowy, dotykowy i proprioceptywny wraz z rozwojem i integracją odruchów są podstawą wzrostu i rozwoju dziecka.”

– Jean Ayres

agsdix-fas fa-user-graduate

Dla kogo?

Na szkoleniu mile widziani są:

pedagodzy, psychologowie, logopedzi, terapeuci zajęciowi, certyfikowani asystenci terapii zajęciowej, pielęgniarki, fizjoterapeuci, asystenci fizjoterapeuty, lekarze, masażyści, doradcy ds. zdrowia psychicznego, inni świadczeniodawcy opieki zdrowotnej, rodzice.

agsdix-fas fa-certificate

Certyfikat międzynarodowy

Uczestnik uzyska międzynarodowy certyfikat amerykańskiego SMEI (Svetlana Masgutova Educational Institute).

Po szkoleniu uczestnicy mają prawo wykonywania i stosowania technik przedstawionych podczas szkolenia w: domu, placówkach edukacyjnych, ośrodkach terapeutycznych, zajęciowych, gabinetach prywatnych, przychodniach opieki zdrowotnej itp.

agsdix-fas fa-graduation-cap

Wymagania wstępne

Wcześniejsze ukończenie szkoleń:

 • MNRI® Archetypy rozwoju ruchowego
 • MNRI® Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych (część 1 oraz część 2)
 • Osiem zajęć praktycznych jest bezwzględnie ZALECANYCH przed wzięciem udziału w IPET.
 • Egzamin pisemny (quiz) przeprowadzany przed zajęciami w oparciu o webinarium.
 • Podczas szkolenia będą przeprowadzone dwa egzaminy (w tym ze znajomości praktycznych technik i strategii IPET).
 • Osiem dni turnusu – konferencji rodzinnej jest wymaganych do wypełnienia 64 godzin szkolenia klinicznego, po którym następuje egzamin z notą oceniającą.
 • Przed szkoleniem uczestnik podpisze umowę MNRI® IPET – Intensywny Profesjonalny Edukacyjny Trening.

MNRI® IPET Integracja archetypów rozwoju ruchowego

Metoda Masgutovej® to zestaw programów koncentrujących się na przywracaniu i dojrzewaniu pierwotnych ruchów, odruchach, systemach koordynacji, umiejętnościach. 

IPET (Intensywny Profesjonalny Edukacyjny Trening) Integracja Archetypów Rozwoju Ruchowego – Biomechanika Pierwotnych Wzorców Ruchowych, to jeden z programów terapeutycznych i edukacyjnych Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów Masgutovej MNRI®.

U podstawy programu MNRI® leżą̨ badania prowadzone od 1989 roku w Rosji, Polsce, USA i Kanadzie, w których uczestniczyło ponad 3 700 dzieci miedzy 1. miesiącem a 18. rokiem życia, oraz na wynikach pracy terapeutycznej z ponad 35 000 klientów na całym świecie.

Jak działa ta metoda?

Program ten rozwija podstawy i zasady programu Archetypy Rozwoju Ruchowego MNRI®, a także prezentuje rozwój wielu koncepcji integracji pierwotnych wzorców ruchowych, procedury praktyczne oraz techniki pracy.

Ten program prezentuje bardziej zaawansowaną wiedzę i techniki.

Zawiera interaktywne aktywności sensomotoryczne oraz superwizję w celu zapewnienia jakości wiedzy teoretycznej i praktycznego doświadczenia.

Certyfikowany specjalista MNRI®

Wybierz swoją ścieżkę edukacji w programie MNRI® i zostań certyfikowanym specjalistą.

Program szkolenia

 1. Wyjaśnienie wrodzonej natury sensomotorycznego układu odruchów i głównych zasad Metody Masgutovej®.
 2. Wyjaśnienie roli odruchu, jego mechanizmów sensorycznych, motorycznych oraz mechanizmów neurorozwojowych w ośrodkowym układzie nerwowym.
 3. Opisanie następowania ruchów prymarnych, zaczynając od okresu płodowego i kontynuując ich rozwój w trakcie życia.
 4. Opisanie silnej korelacji pomiędzy ruchem, a dojrzewaniem układu sieci nerwowych.
 5. Wyjaśnienie podstawowej funkcji neuronów lustrzanych i ich implikacji dla pierwotnego układu ruchu.
 6. Opisanie zasad 6. stopni swobody ruchu Bernsteina i wyjaśnienie ich związku z biomechaniką ruchów archetypowych.
 7. Objaśnienie trzech strukturalnych płaszczyzn i osi ciała w relacji do układów koordynacji ruchowej (strzałkowa, czołowa, pozioma) oraz wyjaśnienie, w jaki sposób osiem ruchów archetypowych organizuje właściwy rozwój odruchów w systemach koordynacji motorycznej.
 8. Opisanie miejsca ruchów archetypowych w odniesieniu do struktury całościowego i naturalnego rozwoju układu ruchu.
 1. Porównanie roli ruchów archetypowych z regulacją napięcia mięśniowego.
 2. Podsumowanie roli, jaką ruchy archetypowe odgrywają̨ w tworzeniu podstawy regulacji ruchowej, poznawczej, emocjonalnej i regulacji zachowania.
 3. Wyjaśnienie wpływu dojrzewania i integracji archetypów ruchowych na strukturę̨ ciała, postawę̨ ciała, kontrolę ruchową oraz regulację emocji i zachowania w układzie ciało – umysł.
 4. Wyjaśnienie struktury, zadań́ wzorca i wpływu na funkcjonowanie archetypowego wzorca ruchowego 1 – zgięcia – prostowanie tułowia – kończyn. Zidentyfikowanie specyficznych wzorców odruchów wspieranych przez pierwszy ruch archetypowy.
 5. Wyjaśnienie struktury, zadań́ wzorca i wpływu na funkcjonowanie archetypowego wzorca ruchowego 2 – horyzontalna rotacja kręgosłupa. Zidentyfikowanie specyficznych wzorców odruchów wspieranych przez drugi ruch archetypowy.
 6. Wyjaśnienie struktury, zadań́ wzorca i wpływu na funkcjonowanie archetypowego wzorca ruchowego 3 i 4 – wertykalne i horyzontalne zgięcie tułowia. Zidentyfikowanie specyficznych wzorców odruchów wspieranych przez trzeci i czwarty ruch archetypowy.
 7. Wyjaśnienie struktury, zadań́ wzorca i wpływu na funkcjonowanie archetypowego wzorca ruchowego 5 – ruch homologiczny (bilateralny). Zidentyfikowanie specyficznych wzorców odruchów wspieranych przez piąty ruch archetypowy.
 8. Wyjaśnienie struktury, zadań́ wzorca i wpływu na funkcjonowanie archetypowego wzorca ruchowego 6 – ruch homolateralny. Zidentyfikowanie specyficznych wzorców odruchów wspieranych przez szósty ruch archetypowy.
 1. Wyjaśnienie struktury, zadań wzorca i wpływu na funkcjonowanie archetypowego wzorca ruchowego 7 – ruch skrzyżowany. Zidentyfikowanie specyficznych wzorców odruchów wspieranych przez siódmy ruch archetypowy.
 2. Wyjaśnienie struktury, zadań wzorca i wpływu na funkcjonowanie archetypowego wzorca ruchowego 8 – ruch intencjonalny. Zidentyfikowanie specyficznych wzorców odruchów wspieranych przez ósmy ruch archetypowy.
 3. Objaśnienie i implementacja oceny archetypów MNRI® i integracja technik.
 4. Zastosowanie bezpośrednich, praktycznych instrukcji ćwiczeń odbudowy i integracji, zawierających modalności sensoryczne, sensomotoryczne i motoryczne dla każdego z ośmiu ruchów archetypowych.
 5. Demonstracja właściwych umiejętności praktycznych, w tym: pozycji dłoni, dotyk, sekwencji oraz timingu, dla każdego wymienionego powyżej ćwiczenia odbudowy i integracji.
 6. Objaśnienie roli ośmiu ruchów archetypowych, jako agentów zmiany w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym rozwoju klienta.
 7. Wyjaśnienie rozmaitych technik tworzenia indywidualnego programu dla klientów oraz programu ćwiczeń wykonywanych w domu, w oparciu o osiem ruchów archetypowych.

Informacje organizacyjne

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

agsdix-fas fa-money-bill-wave

Koszt

Koszt szkolenia: 2 400 zł

agsdix-smt3-schedule

Czas trwania

Szkolenie trwa 3 dni (32 godziny dydaktyczne)
Piątek: 9:00 – 19:15
Sobota: 8:30 – 18:45
Niedziela: 8:30 – 15:00

agsdix-fas fa-user-clock

Uprawniony instruktor

Dodatkowe informacje

Odnoście tego szkolenia możesz skontaktować się z instruktorem i koordynatorem ds. programów MNRI® – Teresą Ewą Busz: teresa.busz@masgu.com, +48 507 157 459

agsdix-smt2-home

Organizator

ASTO Ośrodek Edukacyjny
ul. Kościuszki 87/B1
50-442 Wrocław

Terminy szkoleń

Terminy pozostałych szkoleń znajdziesz w terminarzu.

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.