Szkolenie MNRI®

IPET Integracja archetypów rozwoju ruchowego

Program ten rozwija podstawy i zasady poprzedniego programu MNRI® Archetypy Rozwoju Ruchowego, a także prezentuje rozwój wielu koncepcji integracji pierwotnych wzorców ruchowych, procedury praktyczne oraz techniki pracy.

Szkolenie mnri terapia neurotaktylna

„Najwcześniej dojrzewające trzy podstawowe zmysły: przedsionkowy, dotykowy i proprioceptywny wraz z rozwojem i integracją odruchów są podstawą wzrostu i rozwoju dziecka.”

– Jean Ayres

agsdix-fas fa-user-graduate

Dla kogo?

Na szkoleniu mile widziani są:

pedagodzy, psychologowie, logopedzi, terapeuci zajęciowi, certyfikowani asystenci terapii zajęciowej, pielęgniarki, fizjoterapeuci, asystenci fizjoterapeuty, lekarze, masażyści, doradcy ds. zdrowia psychicznego, inni świadczeniodawcy opieki zdrowotnej, rodzice.

agsdix-fas fa-certificate

Certyfikat międzynarodowy

Uczestnik uzyska międzynarodowy certyfikat amerykańskiego SMEI (Svetlana Masgutova Educational Institute).

Po szkoleniu uczestnicy mają prawo wykonywania i stosowania technik przedstawionych podczas szkolenia w: domu, placówkach edukacyjnych, ośrodkach terapeutycznych, zajęciowych, gabinetach prywatnych, przychodniach opieki zdrowotnej itp.

agsdix-fas fa-graduation-cap

Wymagania wstępne

Wcześniejsze ukończenie szkoleń:

 • MNRI® Archetypy rozwoju ruchowego
 • MNRI® Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych (część 1 oraz część 2)
 • Osiem zajęć praktycznych jest bezwzględnie ZALECANYCH przed wzięciem udziału w IPET.
 • Egzamin pisemny (quiz) przeprowadzany przed zajęciami w oparciu o webinarium.
 • Podczas szkolenia będą przeprowadzone dwa egzaminy (w tym ze znajomości praktycznych technik i strategii IPET).
 • Osiem dni turnusu – konferencji rodzinnej jest wymaganych do wypełnienia 64 godzin szkolenia klinicznego, po którym następuje egzamin z notą oceniającą.
 • Przed szkoleniem uczestnik podpisze umowę MNRI® IPET – Intensywny Profesjonalny Edukacyjny Trening.

MNRI® IPET Integracja archetypów rozwoju ruchowego

Metoda Masgutovej® to zestaw programów koncentrujących się na przywracaniu i dojrzewaniu pierwotnych ruchów, odruchach, systemach koordynacji, umiejętnościach. 

Archetypy rozwoju ruchowego ipet ipet integracja archetypów rozwoju ruchowego
Ipet integracja archetypow rozwoju ruchowego scaled ipet integracja archetypów rozwoju ruchowego

IPET (Intensywny Profesjonalny Edukacyjny Trening) Integracja Archetypów Rozwoju Ruchowego – Biomechanika Pierwotnych Wzorców Ruchowych, to jeden z programów terapeutycznych i edukacyjnych Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów Masgutovej MNRI®.

U podstawy programu MNRI® leżą̨ badania prowadzone od 1989 roku w Rosji, Polsce, USA i Kanadzie, w których uczestniczyło ponad 3 700 dzieci miedzy 1. miesiącem a 18. rokiem życia, oraz na wynikach pracy terapeutycznej z ponad 35 000 klientów na całym świecie.

Jak działa ta metoda?

Program ten rozwija podstawy i zasady programu Archetypy Rozwoju Ruchowego MNRI®, a także prezentuje rozwój wielu koncepcji integracji pierwotnych wzorców ruchowych, procedury praktyczne oraz techniki pracy.

Archetypy rozwoju ruchowego ipet 3 scaled ipet integracja archetypów rozwoju ruchowego
Ipet integracja archetypow rozwoju ruchowego scaled ipet integracja archetypów rozwoju ruchowego

Ten program prezentuje bardziej zaawansowaną wiedzę i techniki.

Zawiera interaktywne aktywności sensomotoryczne oraz superwizję w celu zapewnienia jakości wiedzy teoretycznej i praktycznego doświadczenia.

Certyfikowany specjalista MNRI®

Wybierz swoją ścieżkę edukacji w programie MNRI® i zostań certyfikowanym specjalistą.

Program szkolenia

 1. Wyjaśnienie wrodzonej natury sensomotorycznego układu odruchów i głównych zasad Metody Masgutovej®.
 2. Wyjaśnienie roli odruchu, jego mechanizmów sensorycznych, motorycznych oraz mechanizmów neurorozwojowych w ośrodkowym układzie nerwowym.
 3. Opisanie następowania ruchów prymarnych, zaczynając od okresu płodowego i kontynuując ich rozwój w trakcie życia.
 4. Opisanie silnej korelacji pomiędzy ruchem, a dojrzewaniem układu sieci nerwowych.
 5. Wyjaśnienie podstawowej funkcji neuronów lustrzanych i ich implikacji dla pierwotnego układu ruchu.
 6. Opisanie zasad 6. stopni swobody ruchu Bernsteina i wyjaśnienie ich związku z biomechaniką ruchów archetypowych.
 7. Objaśnienie trzech strukturalnych płaszczyzn i osi ciała w relacji do układów koordynacji ruchowej (strzałkowa, czołowa, pozioma) oraz wyjaśnienie, w jaki sposób osiem ruchów archetypowych organizuje właściwy rozwój odruchów w systemach koordynacji motorycznej.
 8. Opisanie miejsca ruchów archetypowych w odniesieniu do struktury całościowego i naturalnego rozwoju układu ruchu.
 1. Porównanie roli ruchów archetypowych z regulacją napięcia mięśniowego.
 2. Podsumowanie roli, jaką ruchy archetypowe odgrywają̨ w tworzeniu podstawy regulacji ruchowej, poznawczej, emocjonalnej i regulacji zachowania.
 3. Wyjaśnienie wpływu dojrzewania i integracji archetypów ruchowych na strukturę̨ ciała, postawę̨ ciała, kontrolę ruchową oraz regulację emocji i zachowania w układzie ciało – umysł.
 4. Wyjaśnienie struktury, zadań́ wzorca i wpływu na funkcjonowanie archetypowego wzorca ruchowego 1 – zgięcia – prostowanie tułowia – kończyn. Zidentyfikowanie specyficznych wzorców odruchów wspieranych przez pierwszy ruch archetypowy.
 5. Wyjaśnienie struktury, zadań́ wzorca i wpływu na funkcjonowanie archetypowego wzorca ruchowego 2 – horyzontalna rotacja kręgosłupa. Zidentyfikowanie specyficznych wzorców odruchów wspieranych przez drugi ruch archetypowy.
 6. Wyjaśnienie struktury, zadań́ wzorca i wpływu na funkcjonowanie archetypowego wzorca ruchowego 3 i 4 – wertykalne i horyzontalne zgięcie tułowia. Zidentyfikowanie specyficznych wzorców odruchów wspieranych przez trzeci i czwarty ruch archetypowy.
 7. Wyjaśnienie struktury, zadań́ wzorca i wpływu na funkcjonowanie archetypowego wzorca ruchowego 5 – ruch homologiczny (bilateralny). Zidentyfikowanie specyficznych wzorców odruchów wspieranych przez piąty ruch archetypowy.
 8. Wyjaśnienie struktury, zadań́ wzorca i wpływu na funkcjonowanie archetypowego wzorca ruchowego 6 – ruch homolateralny. Zidentyfikowanie specyficznych wzorców odruchów wspieranych przez szósty ruch archetypowy.
 1. Wyjaśnienie struktury, zadań wzorca i wpływu na funkcjonowanie archetypowego wzorca ruchowego 7 – ruch skrzyżowany. Zidentyfikowanie specyficznych wzorców odruchów wspieranych przez siódmy ruch archetypowy.
 2. Wyjaśnienie struktury, zadań wzorca i wpływu na funkcjonowanie archetypowego wzorca ruchowego 8 – ruch intencjonalny. Zidentyfikowanie specyficznych wzorców odruchów wspieranych przez ósmy ruch archetypowy.
 3. Objaśnienie i implementacja oceny archetypów MNRI® i integracja technik.
 4. Zastosowanie bezpośrednich, praktycznych instrukcji ćwiczeń odbudowy i integracji, zawierających modalności sensoryczne, sensomotoryczne i motoryczne dla każdego z ośmiu ruchów archetypowych.
 5. Demonstracja właściwych umiejętności praktycznych, w tym: pozycji dłoni, dotyk, sekwencji oraz timingu, dla każdego wymienionego powyżej ćwiczenia odbudowy i integracji.
 6. Objaśnienie roli ośmiu ruchów archetypowych, jako agentów zmiany w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym rozwoju klienta.
 7. Wyjaśnienie rozmaitych technik tworzenia indywidualnego programu dla klientów oraz programu ćwiczeń wykonywanych w domu, w oparciu o osiem ruchów archetypowych.

Informacje organizacyjne

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

agsdix-fas fa-money-bill-wave

Koszt

Koszt szkolenia: 2 400 zł

agsdix-smt3-schedule

Czas trwania

Szkolenie trwa 3 dni (32 godziny dydaktyczne)
Piątek: 9:00 – 19:15
Sobota: 8:30 – 18:45
Niedziela: 8:30 – 15:00

agsdix-fas fa-user-clock

Uprawniony instruktor

Info circle solid ipet integracja archetypów rozwoju ruchowego

Dodatkowe informacje

Odnoście tego szkolenia możesz skontaktować się z instruktorem i koordynatorem ds. programów MNRI® – Teresą Ewą Busz: teresa.busz@masgu.com, +48 507 157 459

agsdix-smt2-home

Organizator

ASTO Ośrodek Edukacyjny
ul. Kościuszki 87/B1
50-442 Wrocław

Terminy szkoleń

Terminy pozostałych szkoleń znajdziesz w terminarzu.

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.