Szkolenie 

Sally Goddard Blythe

Szkolny Program Interwencyjny

Ocena neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP oraz Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe.

Szkolenie sally goddard blythe

„Każdy odruch ma podstawową rolę do spełnienia, ponieważ przygotowuje organizm do następnych etapów rozwoju.”

– S. Goddard Blythe

agsdix-fas fa-user-graduate

Dla kogo?

 • nauczycieli
 • pedagogów i pedagogów specjalnych
 • logopedów i neurologopedów
 • psychologów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi
 • fizjoterapeutów
agsdix-fas fa-graduation-cap

Etapy szkolenia

Szkolenie trwa 2 dni (12 godzin zegarowych, 16 godzin dydaktycznych).

agsdix-fas fa-certificate

Zaświadczenie

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Ośrodek ASTO posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Test przesiewowy INPP oraz Szkolny Program Interwencyjny

Pełna nazwa szkolenia: „Ocena neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP oraz Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe”.

To długa nazwa, być może znasz ten szkolenie pod nazwą: „Integracja odruchów pierwotnych wg Sally Goddard Blythe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami”.

Szkolenie dwudniowe wg Sally Goddard Blythe zostało opracowane przede wszystkim do nauczycieli, którzy zamierzają wprowadzić do swojej placówki Program Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół i przedszkoli. Mogą wziąć w nim również udział inni specjaliści, którzy planują pracę grupową z dziećmi.

P1010011 scaled sally goddard szkolny program interwencyjny
P1010022 scaled sally goddard szkolny program interwencyjny

Program szkolny opiera się na koncepcji rozwojowego ruchu INPP i został zaprojektowany specjalnie do użytku w szkołach i przedszkolach, w pracy z grupą dzieci w trakcie roku szkolnego. Ćwiczenia z programu INPP nie powinny być stosowane w pracy z indywidualnymi dziećmi.

Metoda Sally Goddard Blythe została opracowana, aby pomagać dzieciom z takimi problemami jak: dysleksja, dysgrafia, ADD, ADHD, nadpobudliwość psychoruchowa, trudności z nauką czytania i pisania, zaburzenia koordynacji i równowagi, duża rozpraszalność uwagi, opóźniony rozwój mowy, zespół Aspergera.

Cel główny

 1. Objawy i symptomy zaburzeń opóźnienia neuromotorycznego.
 2. Diagnoza.
 3. Praktyczne ćwiczenia.
P1010026 scaled sally goddard szkolny program interwencyjny
P1010027 scaled sally goddard szkolny program interwencyjny

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do metody wg Sally Goddard Blythe.
 2. Objawy zaburzeń motorycznych widoczne w klasie.
 3. Rola ruchu w rozwoju percepcji i koordynacji zmysłowej.
 4. Powiązania między specyficznymi trudności w uczeniu się a zaburzeniami sensoryczno-motorycznymi.
 5. Niedojrzałość neuromotoryczna.
 6. Odruchy pierwotne jako wskaźniki dojrzałości w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego oraz miernik zmian następujących pod wpływem programu interwencyjnego.
 7. Instrukcja w zakresie stosowania testów przesiewowych INPP: testy równowagi i koordynacji, testy odruchów (TOB, ATOS, STOS) oraz testy percepcji wzrokowej i integracji wzrokowo-ruchowej. Testy dla dwóch grup wiekowych 4 – 7 lat oraz 7 – 12 lat.
 8. Zasady wprowadzania i realizowania programu ćwiczeń.
 9. Praktyczna nauka Programu Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół.

Informacje organizacyjne

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

agsdix-fas fa-money-bill-wave

Koszt

Szkolenie kosztuje: 750 zł

agsdix-smt3-schedule

Czas trwania

Szkolenie trwa 2 dni (16 godzin dydaktycznych, 12 godzin zegarowych)
Sobota 9:00 – 15:00
Niedziela 9:00 – 15:00

agsdix-fas fa-user-clock

Prowadzący

agsdix-smt2-home

Organizator

ASTO Ośrodek Edukacyjny
ul. Kościuszki 87/B1
50-442 Wrocław

Terminy szkoleń

Terminy pozostałych szkoleń znajdziesz w terminarzu.