Szkolenie MNRI®

Przewodnik technik MNRI® dla dysleksji

Szkolenie ma na celu poznanie technik neurosensomotorycznych dla osób z wyzwaniami uczenia się.

Szkolenie mnri terapia neurotaktylna

„Uczenie się to coś więcej niż umiejętność myślenia; to nabywanie wielu umiejętności do myślenia o różnych rzeczach.”

– Lew S. Wygotski

agsdix-fas fa-user-graduate

Dla kogo?

Na szkoleniu mile widziani są:

pedagodzy, psychologowie, logopedzi, terapeuci zajęciowi, certyfikowani asystenci terapii zajęciowej, pielęgniarki, fizjoterapeuci, asystenci fizjoterapeuty, lekarze, masażyści, doradcy ds. zdrowia psychicznego, inni świadczeniodawcy opieki zdrowotnej, rodzice.

agsdix-fas fa-certificate

Certyfikat międzynarodowy

Uczestnik uzyska międzynarodowy certyfikat amerykańskiego SMEI (Svetlana Masgutova Educational Institute).

Po szkoleniu uczestnicy mają prawo stosowania technik przedstawionych podczas szkolenia w domu, placówkach edukacyjnych, ośrodkach terapeutycznych, zajęciowych, gabinetach prywatnych, przychodniach opieki zdrowotnej itp.

agsdix-fas fa-graduation-cap

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych.

Szkolenie nie jest zatwierdzone do zaliczenia częściowego. Uczestnicy muszą uczestniczyć w całym szkoleniu, aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

MNRI® Przewodnik technik MNRI® dla dysleksji

Szkolenie ma na celu poznanie technik neurosensomotorycznych dla osób z wyzwaniami uczenia się.

Podczas szkolenia dowiesz się, dlaczego integracja odruchów sensoryczno-motorycznych stanowi podstawę skutecznej pomocy osobom z dysleksją i wspiera pozytywne zmiany w ich reakcjach: motorycznych, behawioralnych, emocjonalnych oraz zadaniach poznawczych – również szkolnych.

P1010010 scaled przewodnik technik mnri® dla dysleksji
Teresa busz 1 scaled przewodnik technik mnri® dla dysleksji

Czemu służą metody MNRI® dla dysleksji?

Pomagają tworzyć powiązania behawioralno-poznawcze u osób z wyzwaniami i są sposobem na tworze tzw. „kotwic” w oparciu o naturalne, wrodzone mechanizmy neurorozwoju i neuroplastyczności oraz w celu formowania kontroli wewnętrznej.

Uczestnik pozna

 1. Teorię neurofizjologii, której elementem jest tzw. koło odruchowe, łączące się z dysleksją oraz ograniczające „zdolność uczenia się”.
 2. Reguły i tworzenie kotwic behawioralno-poznawczych poprzez repatterning odruchu, w tym oś HPA.
  12 scaled przewodnik technik mnri® dla dysleksji
  13 przewodnik technik mnri® dla dysleksji
  1. Odruchy w pozycji stojącej oraz sposób, w jaki wpływają one bezpośrednio na rozwój imitacji, mechanizmów kontroli wewnętrznej, na umiejętności poznawcze, fizyczne i emocjonalne potrzebne do:
  • bycia otwartym na naukę,
  • kontroli motorycznej, kopiowania z tablicy i pisma odręcznego,
  • umiejętność słuchania, sporządzania notatek, zmniejszania rozproszenia tła,
  • czytania z łatwością, lepszej retencji, łatwości ruchów gałek ocznych,
  • rozumienia pisania, określania pomysłów na papierze, umiejętności znalezienia właściwego słowa, umiejętności organizacyjnych,
  • pisowni: różnicowania podobnych dźwięków, wizualizacji słów,
  • umiejętności przestrzenno-czasowych (różnicowanie z lewej strony, czas mówienia, orientacja w przestrzeni),
  • selektywnej percepcji ostrości (figura-tło, kontrola ostrości),
  • pamięci: sekwencji, czasu, nazw,
  • myślenia: szybkości internalizacji, umiejętności studiowania, skupiania się, zapamiętywania,
  • kreatywności i motywacji: motywacji do odniesienia sukcesu, wyrażania siebie, spójności emocjonalnej.
   1. Sposób w jaki odruchy są zaangażowane w programowanie i kontrolę motoryczną oraz reakcje emocjonalne i behawioralne.
   2. Podstawy rozwoju kontroli wewnętrznej, precyzyjnej koordynacji ruchowej poznawczej, mowy, samoregulacji i samozarządzania poprzez gry.
   3. Opisanie, dlaczego interakcje ochrony, strachu i ciała migdałowatego są powodem trudnych zachowań.
   4. Zademonstrowanie metody ułatwiającej nie korową (nieklasyczną) percepcję słuchową i przetwarzanie z wykorzystaniem potencjałów rozwojowych zwojów podstawy, wzgórza i ciała migdałowatego poprzez rozwój wzorów odruchowych.
   5. Wyjaśnienie podstaw kształtowania koordynacji motoryczno-poznawczej i drobnych umiejętności motorycznych: różnicowanie poznawcze – kotwiczenie pamięci, dłoń-oko, dłonie – układ słuchowo-artykulacyjny oraz układ słuchowo-przedsionkowy.
   6. Zademonstrowanie gier i działań mających na celu usprawnienie ćwiczeń integrujących proces MNRI® w interesujący i motywujący sposób.
   7. Zastosowanie wiedzy zdobytej na szkoleniu do opracowania indywidualnych programów za pomocą tego programu MNRI® w celu ponownego wykonania, aktywacji i integracji tych wzorców odruchu na stojąco.
   8. Opisanie zasad tworzenia powiązań między funkcjami obwodu odruchowego (poziom automatyzacji) a umiejętnościami (świadomie programowanymi, planowanymi i kontrolowanymi), aby oprzeć proces uczenia się na naturalnych wzorcach sensomotorycznych, aby był produktywny, łatwiejszy i niezawodny w stresie.
   9. Zastosowanie następujących wzorców odruchu na stojąco lub siedząco, aby znaleźć zindywidualizowany zestaw technik pomocnych przy dysleksji:
   • odruch prostowania tułowia,
   • obrót śrubowy,
   • ATOS,
   • STOS,
   • gra: kierunki dźwięków,
   • gra: akustyczna – odruch strzemiączkowy,
   • poziome wodzenie oczami,
   • Konwergencja – dywergencja,
   • odruch podparcia rąk,
   • rolowanie segmentowe,
   • taniec dla rozwijania umiejętności identyfikacji wczoraj – jutro,
   • odruch chwytny rąk,
   • odruch dłoniowo-bródkowy Babkina,
   • różnicowanie palców,
   • koordynacja języka z okiem,
   • prostowanie głowy,
   • wyprost tułowia,
   • odruch grzbietowy Galanta,
   • rotacja usta – kręgosłup,
   • uziemienie,
   • poprzeczne ruchy archetypu,
   • odruch pełzania Bauera,
   • uciski obejmujące – odruch więzi i odruch Landaua.

   Certyfikowany specjalista MNRI®

   Wybierz swoją ścieżkę edukacji w programie MNRI® i zostań certyfikowanym specjalistą.

   Program szkolenia

   Dzień 1

   1. Integracja odruchu nerwowo-ruchowego.
   2. Połączenia behawioralno-poznawcze u osób z wyzwaniami.
   3. Funkcjonowanie koła odruchowego.
   4. Schematy odruchów.
   5. Odruchy w pozycji stojącej.

    

   Dzień 2

   1. Kontynuacja schematów odruchów.
   2. Percepcja słuchowa i przetwarzanie poprzez rozwój schematów odruchowych.
   3. Podstawa kształtowania koordynacji ruchowo-poznawczej i umiejętności motorycznych.
   4. Interakcje ochrony, strachu i ciała migdałowatego jako przyczyna trudnego zachowania.
   5. Indywidualne programy korzystające z programu MNRI®.

   Informacje organizacyjne

   W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

   agsdix-fas fa-money-bill-wave

   Koszt

   Koszt szkolenia: 1 259 zł

   agsdix-smt3-schedule

   Czas trwania

   Szkolenie trwa 2 dni (18 godzin dydaktycznych, 14 godzin zegarowych)
   Sobota: 9:00 – 18:00
   Niedziela: 9:00 – 14:00

   agsdix-fas fa-user-clock

   Uprawniony instruktor

   agsdix-smt2-home

   Organizator

   ASTO Ośrodek Edukacyjny
   ul. Kościuszki 87/B1
   50-442 Wrocław

   Terminy szkoleń

   Terminy pozostałych szkoleń znajdziesz w terminarzu.

   Nie znaleziono żadnych wyników

   Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.