Terapia

Psychoterapia

Psychoterapia pomaga uświadomić sobie, z czego wynikają nasze aktualne kłopoty, dostrzec powtarzające się schematy i przekonania utrudniające nam życie.

Pozwala nam dostrzec również wpływ środowiska społeczno-kulturowego, w którym żyjemy na nasze osobiste cierpienie.

Psychoterapia pomaga nam wyjść z sytuacji kryzysowych i z trudnych relacji, uporządkować, przedefiniować je i zastanowić się, czy chcemy je zmieniać. A gdy zdecydujemy się wprowadzać zmiany, pomaga nam uświadomić sobie, w jakim kierunku mają one iść.

Bernadetta lis diagnoza

„Jeśli chcesz mieć coś, czego nie miałeś dotychczas, to musisz zrobić coś, czego nigdy wcześniej nie robiłeś.”

– Nossrat Peseschkian

Bernadetta lis

Terapeuta

Terapię prowadzi Bernadetta Lis.

Właściciel ośrodka, diagnosta, terapeuta, psychoterapeuta, wykładowca, instruktor.

Umów się na wizytę terapeutyczną

Wizyty umawiamy telefonicznie bezpośrednio z terapeutą +48 502 389 937.

Co to jest psychoterapia?

Psychoterapia definiowana jest różnie. Najczęściej postrzegana jest jako leczenie rozmową. Nie są to pogawędki przy kawie, pocieszanie, udzielanie rad, mówienie: będzie dobrze, dasz radę itp. Ta rozmowa ma inny wymiar i ma sens, gdy pacjent chce w swoim życiu coś zmienić i świadomie wziąć odpowiedzialność za te zmiany.

Psychoterapia pomaga w lękach, w stresie, w procesie przeżywania straty, wahaniach nastroju i innych problemach osobistych. Pomaga też w depresji, uzależnieniach, zaburzeniach odżywiania, nerwicach.

W procesie psychoterapeutycznym możemy pracować z trudności w relacjach z otoczeniem, brakiem satysfakcji w związkach, problemami w relacjach w pracy.

Siedem zagrożeń dla człowieka

Zamożność bez pracy, Przyjemność bez głosu sumienia, Wiedza bez charakteru, Biznes bez etyki, Nauka bez humanizmu, Religia bez ofiarnego poświecenia, Polityka bez zasad.

– Mohandas Karamchad Gandhi

Pewien gołąb wciąż zmieniał gniazdo. Nie mógł znieść ostrego zapachu, jakiego z czasem nabierały jego gniazda. Użalał się na to gorzko przed mądrym, starym, doświadczonym gołębiem. Ten kilkakrotnie kiwnął głową i powiedział: „ciągle zmieniając gniazda nie zmienisz niczego. Źródłem zapachu, który ci przeszkadza, nie są gniazda lecz ty sam”.

Psychoterapia pomaga uświadomić sobie, z czego wynikają nasze aktualne kłopoty, dostrzec powtarzające się schematy i utrudniające nam życie przekonania.

Pozwala nam dostrzec również wpływ środowiska społeczno-kulturowego, w którym żyjemy, na nasze osobiste cierpienie.

Psychoterapia pomaga nam wyjść z sytuacji kryzysowych i z trudnych relacji, uporządkować, przedefiniować je i zastanowić się, czy chcemy je zmieniać. A gdy zdecydujemy się wprowadzać zmiany, pomaga nam uświadomić sobie, w jakim kierunku mają one iść.

Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna

Nurt, w którym pracuję, łączy w sobie główne koncepcje współczesnych szkół psychoterapii, wykazując szczególną wrażliwość na kontekst transkulturowy.

W podejściu tym człowiek jest postrzegany przez pryzmat „positum”, czyli tego, co rzeczywiste, co nam dane, w czego posiadaniu jesteśmy. Postawa taka zakłada dostrzeganie nie tylko cierpienia, niedoskonałości i ograniczenia człowieka, ale jednocześnie jego zdolności, potencjalności, naturalnych zasobów i kompetencji.

Każdy człowiek rodzi się ze zdolnością do kochania i zdolnością do uczenia się. Każdy człowiek jest częścią kultury oraz środowiska rodzinnego, które miały wpływ na jego rozwój, jak również na kształt konfliktów i trudności z jakimi się zmaga.

Zdrowy człowiek to nie ten, który jest wolny od problemów, lecz ten, który potrafi sobie z nimi poradzić.

– Założenie Pozytywnej Psychoterapii

Jeśli ktoś jest okrutny wobec siebie, to czy możemy oczekiwać, aby okazywał współczucie innym?

– Mądrość Wschodu

Integracja odruchów i praca z ciałem a psychoterapia

W pracy psychoterapeutycznej wykorzystuję również metodę integracji odruchów MNRI – szczególnie takie kierunki tej metody, jak związek PTSD z odruchami pierwotnymi i pracę z hormonami stresu. Jeśli jest taka potrzeba, a pacjent wyraża gotowość na taką pracę, łączę psychoterapię z pracą z ciałem i zmysłami.

Obszar ciało/zmysły to ważny obszar w naszym funkcjonowaniu. Kondycja naszego ciała, naszych zmysłów, sposób przetwarzania informacji zmysłowych przez nasz układ nerwowy, mogą być przyczyną wielu trudności związanych z: lękami, wahaniami nastroju, uzależnieniami, czy też trudnościami relacyjnymi.

W swojej pracy kieruję się…

  • uważnym słuchaniem, co mówią inni,
  • szacunkiem i otwartością dla osób o różnych światopoglądach i orientacji,
  • równością w relacjach – psychoterapeuta jest towarzyszem pacjenta w jego drodze, a każdy z nas ma własną drogę do przejścia i inne lekcje do przerobienia.

Nie stawiaj barier swojemu dziecku, kierując się wiedzą, którą ty nabyłeś, ponieważ twoje dziecko wzrasta już w innych czasach.

– Powiedzenie rabiniczne

Co stanowi „złoty środek” w życiu? Jest nim miłość do świata, czynienie dobra i oczekiwanie, że świat odpowie nam swą akceptacją.

– Saadia Gaon

Zapewniam bezpieczeństwo, dyskrecję i profesjonalizm

Zgodnie z aktualną wiedzą psychologiczną i terapeutyczną, aby zapewnić pomoc na wysokim poziomie, swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej i grupowej. 

Zapraszam również na konsultację rodzicielską

Konsultacja rodzicielska skierowana jest do osób, które zmagają się z problemami wychowawczymi dzieci.

Jeśli Twoje Dziecko:
– ma trudności z nauką,
– niechęć do nauki,
– jest agresywne i autoagresywne,
– stosuje przemoc,
– wykazuje zachowania ryzykowne,
– nadużywa substancji psychoaktywnych,
– ma trudności z adaptacją w przedszkolu lub w szkole,
– jest lękliwe…
spróbujemy wspólnie poszukać przyczyn tych trudności, również w jego zmysłach
i niezintegrowanych odruchach.

 

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.

– 1 Kor 13,1