Centrum Bilateralnej Integracji

Jeżeli nie możesz znaleźć interesującej Cię informacji, skontaktuj się z nami.

Centrum bilateralnej integracji

„Aby zrozumieć wyższe funkcje zachowania, musimy odkryć środki, za pomocą których człowiek uczy się organizować i kierować swoim zachowaniem.”

– Lew S. Wygotski

Bilateralna Integracja

Jest to autorski program Sheili Dobie. Metoda rozwijała się od 2005 roku na Wyspach Brytyjskich. Od 2007 roku zaczęła zaczęła wzbudzać zainteresowanie na całym świecie. Obecnie jest nauczana przez certyfikowanych terapeutów w wielu krajach Europy i całego świata. Celem tej metody terapeutycznej jest doskonalenie współpracy półkul mózgowych, rozwijanie koordynacji i współpracy obu stron ciała w płaszczyznach: góra-dół, przód-tył, lewo-prawo poprzez odpowiednio dobrane i systematycznie ćwiczone sekwencje ruchowe, które odtwarzają kolejność etapów rozwoju ruchowego dziecka.

Martin rychetsky
Centrum bilateralnej integracji

Program przeznaczony dla dzieci jak i dla dorosłych. Jest to ćwiczenie i rozwijanie mózgu za pomocą ruchu prowadzonego we wszystkich płaszczyznach. Wielu znanych psychologów i pedagogów potwierdza myśl, że rozwój intelektualny dziecka zależy od rozwoju ruchowego. (Jan Piaget, Masaru Ibuka, P.F. Lesgaft, L. Vgotsky, Bernstein, M. Monetessori).

Im więcej, odpowiednio do wieku i natury porusza się dziecko, tym aktywniej rozwijają się procesy myślenia, mechanizmy wyobraźni, kreatywność, tym szybciej i aktywniej rozwija się jego mowa. Obecnie coraz bardziej docenia się wagę ruchu w systemie edukacji i terapii dzieci jak również i dorosłych.

Program Integracji Bilateralnej został tak opracowany, aby wspierać rozwój i integrację wszystkich zmysłów oraz stymulować połączenia neuronalne pomiędzy ruchem i funkcjami poznawczymi.

Jeśli współpraca i koordynacja obu części naszego ciała podczas wykonywania wielu sekwencji ruchów jest dobra, harmonijna a także mamy zdolność do wykonywania określonego ruchu przez jedną stronę ciała, niezależnie od ruchów jego drugiej strony to możemy powiedzieć, że dobrze nasz mózg radzi sobie z dwustronną integracja. Zdolności tej potrzebujemy w czasie wykonywania wszystkich codziennych czynności jak. np. rysowanie, cięcie nożyczkami, zapinanie guzików, posługiwanie się sztućcami, wiązanie sznurowadeł, rzucanie piłki, itp.

Symptomy zaburzeń integracji bilateralnej możemy zauważyć u osób mających:
dot circle icon słaby schemat ciała,
dot circle icon obniżoną koordynację dwustronną,
dot circle icon trudności z przekraczaniem linii środka zarówno na poziomie ruchowym jak i wzrokowym,
dot circle icon niskie umiejętności w wykonywaniu sekwencji ruchowych,
dot circle icon niewykształconą w pełni lateralizację,
dot circle icon słabą równowagę i słabą organizację przestrzenną w działaniu,
dot circle icon trudności z wielozadaniowością,
dot circle icon trudności szkolne.

 

Bilateralna integracja szkolenie
Szkolenie bilateralnej integracji

Program terapeutyczny przeznaczony jest nie tylko dla dzieci, ale również dla osób dorosłych, którzy chcą poprawić swoją koordynację ruchową, wielozadaniowość i inne wymienione wyżej trudności.

Ćwiczenia mogą być również stosowane u osób nie dostrzegających u siebie powyższych trudności, które chcą poprawić swoje funkcjonowanie w celu wytrenowania zautomatyzowanych integracyjnych funkcji, które pozwalają osiągać lepsze wyniki np. w sporcie, nauce itp.

Certyfikowani Terapeuci Bilateralnej Integracji

ASTO Ośrodek Edukacyjny prowadzi listę Certyfikowanych Terapeutów Bilateralnej Integracji, na którą mogą się wpisać wszyskie osoby przeszkolone w naszym Ośrodku.

Terapeuci bilateralnej integracji podczas szkolenia