Szkolenie MNRI®

Integracja odruchów: Maksymalizacja Potencjału Mózgu

Celem szkolenia jest poznanie teoretycznej i fizjologicznej podstawy metody MNRI® oraz roli integracji odruchów pierwotnych w procesach uczenia się.

Szkolenie mnri terapia neurotaktylna

„Dopóki istnieją nowe rzeczy, których można się nauczyć, oraz nowe kierunki, w których można się rozwijać, tak długo integracja nie jest kompletna”

– Paul Dennison

agsdix-fas fa-user-graduate

Dla kogo?

Na szkoleniu mile widziani są:

pedagodzy, psychologowie, logopedzi, terapeuci zajęciowi, certyfikowani asystenci terapii zajęciowej, pielęgniarki, fizjoterapeuci, asystenci fizjoterapeuty, lekarze, masażyści, doradcy ds. zdrowia psychicznego, inni świadczeniodawcy opieki zdrowotnej, rodzice.

agsdix-fas fa-certificate

Certyfikat międzynarodowy

Uczestnik uzyska międzynarodowy certyfikat amerykańskiego SMEI (Svetlana Masgutova Educational Institute).

Po szkoleniu uczestnicy mają prawo stosowania technik przedstawionych podczas szkolenia w domu, placówkach edukacyjnych, ośrodkach terapeutycznych, zajęciowych, gabinetach prywatnych, przychodniach opieki zdrowotnej itp.

agsdix-fas fa-graduation-cap

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych.

Szkolenie nie jest zatwierdzone do zaliczenia częściowego. Uczestnicy muszą uczestniczyć w całym szkoleniu, aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

MNRI® Integracja odruchów: Maksymalizacja Potencjału Mózgu

Trudności i wyzwania związane z ruchem, zachowaniem i uczeniem się pojawiają się wówczas, gdy wzorce odruchów: nie rozwijają się prawidłowo, są niedojrzałe lub słabo zintegrowane w porównaniu do typowych wzorców rozwoju.

2 scaled integracja odruchów maksymalizacja potencjału mózgu
Maksymalizacja potencjalu mozgu integracja odruchów maksymalizacja potencjału mózgu

Wzorce odruchów pierwotnych mogą też funkcjonować nieprawidłowo z powodu stresorów życiowych, np. po przebytych urazach.

Dane zebrane z tysięcy badań MNRI® w ciągu ostatnich 20 lat wykazały, że wraz ze wzrostem liczby niezintegrowanych wzorców pierwotnego odruchu motorycznego u dzieci neurotypowych, odpowiednio wzrasta liczba i stopień trudności uczenia się.

Jak działa ta metoda?

MNRI® Integracja odruchów: Maksymalizacja Potencjału Mózgu poświęca główną uwagę roli odruchów w rozwoju wyższych funkcji poznawczych, m.in:

 • koncentracji,
 • pamięci długoterminowej,
 • racjonalnego myślenia,
 • planowania,
 • uczenia się,
 • podejmowania decyzji.
28 scaled integracja odruchów maksymalizacja potencjału mózgu
4 scaled integracja odruchów maksymalizacja potencjału mózgu

Zrozumienie zależności pomiędzy słabo zintegrowanymi odruchami, a brakiem ww. umiejętności, pozwala na wdrożenie technik MNRI® przewzorcowania oraz integracji dysfunkcjonalnych i może pomóc zarówno dzieciom jak też dorosłym wykorzystać pełny potencjał własny uczenia się̨ oraz rozwinąć się emocjonalnie i społecznie.

Certyfikowany specjalista MNRI®

Wybierz swoją ścieżkę edukacji w programie MNRI® i zostań certyfikowanym specjalistą.

Cele szkolenia

MNRI® Integracja odruchów: Maksymalizacja Potencjału Mózgu Celem szkolenia jest poznanie teoretycznej i fizjologicznej podstawy metody MNRI® oraz roli integracji odruchów pierwotnych w procesach uczenia się̨, którymi są m.in:

P1010035 scaled integracja odruchów maksymalizacja potencjału mózgu
16 scaled integracja odruchów maksymalizacja potencjału mózgu
 • rozwój pierwotnych umiejętności niezbędnych do optymalnego uczenia się̨,
 • techniki MNRI® stworzone do przewzorcowania i integracji pierwotnych odruchów ruchowych,
 • sposoby tworzenia programów integracji odruchów MNRI® dla indywidualnych uczniów/ klientów,
 • sposoby włączenia zawartości tego szkolenia do codziennych zadań w szkole, przychodni, domu.

Program szkolenia

 1. Poznanie metody MNRI® (Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration), opierającej się na aktywacji wrodzonej natury układu odruchów sensoryczno-motorycznych w celu zwiększenia samoregulacji organizmu.
 2. Poznanie mechanizmu ośmiu ruchów archetypowych (pierwsza biomechanika rozwoju motorycznego), które pomagają przywrócić:
  • zdrową integrację neurosensomotoryczną wzorców odruchowych,
  • koordynację ruchową,
  • umiejętności wpływające na optymalne funkcjonowanie emocjonalne i poznawcze,
  • umiejętności wpływające ogólny rozwój neurologiczny.
 3. Uświadomienie roli odruchu i jego połączeń sensorycznych, motorycznych i ośrodkowego układu nerwowego w rozwoju poczucia bezpieczeństwa.
 4. Poznanie sposobu, w jaki mózg angażuje się w ochronę i negatywne przeżycie, a także w otwarty styl uczenia się i rozwój.
 5. Fizjologiczne i psychologiczne podstawy pierwotnych odruchów sensoryczno-motorycznych i ich etapy dojrzewania.
 6. Dojrzała rola, jaką odgrywają pierwotne odruchy motoryczne w układzie ruchowym oraz wpływ dysfunkcji na: uczenie się, zachowanie, umiejętności społeczne, emocjonalne i fizyczne oraz rozwój.
 7. Dojrzała rola, jaką odgrywają pierwotne odruchy sensoryczno-motoryczne w rozwijaniu zaawansowanych umiejętności poznawczych i regulacji zachowania.
 8. Dojrzała rola, jaką odgrywają pierwotne odruchy sensoryczno-motoryczne w tworzeniu określonych zestawów umiejętności szkolnych i społecznych, które wpływają na samoregulację w warunkach sali lekcyjnej.
 9. W jaki sposób brak konsekwentnego rozwoju pierwotnych wzorców odruchu sensoryczno-motorycznych i ruchów archetypowych wpływa na rozwój pozytywnego uczenia się oraz umiejętności behawioralnych i społecznych.
 10. Integracja wpływu (vs opóźnione dojrzewanie) każdego odruchu w zakresie umiejętności uczenia się, w tym umiejętności motorycznych, komunikacyjnych, rozwoju poznawczego, regulacji emocjonalnej i behawioralnej oraz ogólnych osiągnięć akademickich.
 11. Ćwiczenia praktyczne aktywujące i integrujące każdy z trzynastu odruchów wprowadzonych podczas szkolenia.
 12. Techniki MNRI® stosowane w radzeniu sobie z wyjątkowymi i trudnymi sytuacjami w szkole, a także techniki pracy z dziećmi i dorosłymi, u których zdiagnozowano: ADD, dysleksję, dyspraksję, zaburzenia genetyczne, lęk, (PTSD)-ZSP i inne wyzwania.
 13. Jak wykorzystać wiedzę uzyskaną podczas tego szkolenia w dużych i małych grupach, a także indywidualnie.
 14. Strategie wykorzystania technik wyuczonych podczas tego szkolenia w celu opracowania planu opieki i określonych programów domowych.
 15. Ćwiczenia praktyczne dla każdego z ośmiu archetypowych ruchów poznanych na szkoleniu.
 16. Ćwiczenia praktyczne dla odruchów:
  • chwytny rąk Robinsona,
  • aktywacja piramidalna palców,
  • sekwencyjne otwieranie i zamykanie palców,
  • podparcie rąk,
  • ochrony ścięgien stóp,
  • automatyczny chód,
  • pełzania Bauera,
  • asymetryczny toniczny odruch szyi,
  • grzbietowy Galanta,
  • symetryczny, toniczny odruch szyi,
  • więzi,
  • paraliżującego strachu,
  • wodzenie oczami.

Informacje organizacyjne

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

agsdix-fas fa-money-bill-wave

Koszt

Koszt szkolenia: 1 259 zł

agsdix-smt3-schedule

Czas trwania

Szkolenie trwa 2 dni (18 godzin dydaktycznych)
Sobota: 9:00 – 17:00
Niedziela: 9:00 – 15:00

agsdix-fas fa-user-clock

Uprawniony instruktor

agsdix-smt2-home

Organizator

ASTO Ośrodek Edukacyjny
ul. Kościuszki 87/B1
50-442 Wrocław

Terminy szkoleń

Terminy pozostałych szkoleń znajdziesz w terminarzu.

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.