Szkolenie MNRI®

Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych®

Celem metody jest uruchamianie u dzieci naturalnych mechanizmów funkcjonowania widzenia i słyszenia w celu optymalizacji ich rozwoju i uczenia się.

Szkolenie mnri integracja odruchów wzrokowo-słuchowych

„Kiedy zmieniasz sposób patrzenia na coś, zmienia się to, na co patrzysz.”

– Max Planch

agsdix-fas fa-user-graduate

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • terapeutów, fizjoterapeutów
 • psychologów
 • pedagogów, nauczycieli
 • rodziców i opiekunów
agsdix-fas fa-certificate

Certyfikat międzynarodowy

Uczestnik uzyska międzynarodowy certyfikat amerykańskiego SMEI (Svetlana Masgutova Educational Institute) i Fundacji Masgutova.

agsdix-fas fa-graduation-cap

Wymagania wstępne

Ukończenie szkoleń:

 • MNRI® Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych (część 1 oraz część 2)

Rozwój odruchów wzrokowo-słuchowych

Rozwój odruchów wzrokowo-słuchowych, ich pojawianie się w określonym czasie, rozwój oraz dojrzewanie oraz współdziałanie z innymi odruchami, koordynacja z ruchami i nawykami kontrolowanymi i świadomymi jest niezbędnym elementem dla kształtowania się koordynacji, nawyków widzenia i umiejętności słuchania.

Szkolenie mnri integracja odruchów wzrokowo-słuchowych
Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych

Cele metody

 • usprawnianie widzenia obuocznego i percepcji wzrokowej,
 • usprawnianie słyszenia obuusznego i percepcji słuchowej,
 • rozluźnienie i optymalizacja pracy mięśni odpowiedzialnych za ruch gałki ocznej i prawidłową pracę narządu słuchu,
 • zwiększanie skupienia i rozszerzenie pola widzenia,
 • usprawnianie pracy w polu środkowym: wzrokowym i słuchowym,
 • optymalizacja pracy koordynacji wzroku i słuchu (wzrok-słuch, słuch-wzrok),
 • integracja odruchów wzrokowych i słuchowych z dużą i precyzyjną motoryką,
 • aktywizacja funkcji mózgu kontrolujących pracę wzrokową i słuchową,
 • aktywizacja układu ścięgien oraz połączeń struktury ciała dla włączenia mechanizmów samoregulacji,
 • aktywizacja dynamiki przechodzenia od widzenia obuocznego do widzenia jednoocznego,
 • aktywizacja schematów odruchów wzrokowych: wodzenie oczami, zbieżność oczu, widzenia jednoocznego, widzenia obuoczngo, skupienie wzrokowe, „figura-tlo”, stabilność oczu, ruchliwość oczu i innych,
 • aktywizacja koordynacji układów: wzrokowego, słuchowego i proprioreceptywnego.

Certyfikowany specjalista MNRI®

Wybierz swoją ścieżkę edukacji w programie MNRI® i zostań certyfikowanym specjalistą.

Skuteczność

Praktyka pokazuje, że stosowanie technik terapii daje bardzo dobre wyniki w regulacji napięcia mięśniowo-ścięgnistego szyi i twarzy, kontroli postury (np. automatyczne przyjmowanie prawidłowej pozycji np. przy pisaniu i czytaniu), jakości koordynacji motoryki precyzyjnej, pomaga również w rozwoju i uczeniu się.

Program może być stosowany w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi oraz starszymi.

Szkolenie mnri integracja odruchów wzrokowo-słuchowych
Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, nauczycieli oraz rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych pragnących na co dzień pomagać swoim podopiecznym.

Uczestnik uzyska certyfikat amerykańskiego – SMEI Svetlana Masgutova Educational Institute i Fundacji Masgutova oraz możliwość kształcenia się w metodzie zarówno w Europie, jak też w USA i innych krajach świata.

Program szkolenia

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

ałożenia terapii Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych wg metody S. Masgutovej.

 1. Oczy, uszy: ich rozwój, budowa i funkcje.
 2. Unerwienie oczu, uszu.
 3. Widzenie i słyszenie – ich znaczenie dla rozwoju.
 4. Percepcja przez widzenie oraz słyszenie.
 5. Neurofizjologiczne podstawy rozwoju zmysłu widzenia i słuchu.
 6. Rozwój zmysłu widzenia i słuchu i jego wpływ na integrację sensoryczno-motoryczną.
 7. Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych a wyzwania rozwojowe wg metody dr S. Masgutovej:
  • porażenia mózgowe,
  • dzieci autystyczne oraz inne wyzwania genetyczne,
  • zachowania agresywne,
  • lęki i fobie,
  • dzieci z opóźnionym rozwojem umysłowym,
  • dzieci z trudnościami w nauce,
  • zespół nadpobudliwości psychoruchowej.
 8. Diagnoza wg metody dr S. Masgutovej w integracji odruchów wzrokowo-słuchowych.
 9. Zasady wg metody dr S. Masgutovej w integracji odruchów wzrokowo-słuchowych.
 10. Kroki pracy wg metody dr S. Masgutovej w integracji odruchów wzrokowo-słuchowych.
Szkolenie mnri integracja odruchów wzrokowo-słuchowych

Informacje organizacyjne

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

agsdix-fas fa-money-bill-wave

Koszt

Szkolenie kosztuje: 1 630 zł

agsdix-smt3-schedule

Czas trwania

Szkolenie trwa 2 dni (24 godziny dydaktyczne)
Sobota: 9:00 – 18:00
Niedziela: 9:00 – ok. 18:00

agsdix-fas fa-user-clock

Certyfikowani instruktorzy

Szkolenie prowadzi certyfikowana instruktorka metody mgr Bernadetta Lis

agsdix-smt2-home

Organizator

ASTO Ośrodek Edukacyjny
ul. Kościuszki 87/B1
50-442 Wrocław

Terminy szkoleń

Terminy pozostałych szkoleń znajdziesz w terminarzu.