Terapia

Logopedia

Zajmujemy się  profilaktyką, diagnozowaniem, terapią zaburzeń rozwoju mowy oraz  korektą wad wymowy i usprawnianiem procesu komunikacji dzieci w każdym wieku.

W codziennej pracy, poprzez proces diagnostyczny, terapię logopedyczną oraz integrację sensoryczną wspieramy niemowlęta i dzieci “od karmienia do mówienia”.

Naszym podstawowym celem terapeutycznym jest naturalne uruchomienie funkcji prymarnych dla prawidłowego rozwoju aparatu artykulacyjnego.

Integracja sensoryczna

„Nie mówi się nigdy za długo, gdy się mówi to, co powiedzieć trzeba.”

– Eugene Delacroix

Sylwia przondo neurologopeda

Terapeuta Anna Czapla

Wizyty umawiamy telefonicznie: +48 530 578 639.
Więcej o terapeucie: Anna Czapla

Kiedy do logopedy?

Skontaktuj się z logopedą jeśli dziecko:

 • Enie mówi lub mówi bardzo mało,
 • Emówi tak, że jego mowa jest niezrozumiała dla innych ludzi,
 • Emówiło i przestało albo nie mówi w określonych sytuacjach i miejscach,
 • Emówi przez nos,
 • Essie kciuk, wargę lub policzek,
 • Ema zaburzony słuch,
 • Epodczas mówienia wysuwa język między zęby, zniekształca lub zamienia głoski,
 • Eoddycha przez usta i śpi z otwartą buzią,
 • Ejąka się, nie mówi płynnie,
 • Ema nieprawidłową budowę narządów mowy,
 • Ema trudności z jedzeniem – gryzieniem, żuciem, połykaniem oraz piciem z kubeczka lub przez słomkę,
 • Enadmiernie się ślini.
Logopedia logopedia
1. 1 logopedia

Oferujemy pomoc i wsparcie

Oferujemy pomoc i wsparcie w przypadku:

 • Eniewłaściwego toru oddechowego (ustnego),
 • Enieprawidłowego odruchu ssania,
 • Enieprawidłowego odruchu przełykania,
 • Enieprawidłowego odruchu kąsania i gryzienia, żucia,
 • Enadmiernej reakcji wymiotnej,
 • Enadwrażliwość na niektóre pokarmy,
 • Enieprawidłowego przyczepu wędzidełka wargi górnej, dolnej oraz języka (korekcja),
 • Esymetrii ustno-twarzowej,
 • Eodruchu ustalenia głowy,
 • Eodruchu ochrony ścięgien ustno-twarzowych,
 • Ezaburzeń karmienia,
 • Enieprawidłowego ułożenia spoczynkowego ust i języka (trudności z pionizacją języka, domknięciem ust),
 • Enadmiernego wydzielania śliny,
 • Eobniżonego lub wzmożonego napięcia w obrębie mięśni twarzy,
 • Ezaburzonego lub/i opóźnionego rozwoju mowy.

Wykorzystujemy następujące metody

 • EIntegrację odruchów ustno-twarzowych,
 • EIntegrację odruchów wzrokowo-słuchowych,
 • EIntegrację odruchów dynamicznych i posturalnych,
 • EIntegrację sensoryczną,
 • ETiARiS® terapię i arteterapię ręki z elementami terapii stopy,
 • EArteterapię,
 • EKinezjotaping logopedyczny K-Taping Academy.
Ania logopedia