Arkusz diagnostyczny

Kiedy umówić się na diagnozę ze specjalistą?

Chłopiec na terapii w asto

„Życie nie jest problemem do rozwiązania, tylko rzeczywistością do doświadczenia.”

– Søren Kierkegaard

Zaburzenia u Twojego dziecka

agsdix-fas fa-question

Zaburzenia integracji


Jak stwierdzić, czy u Twojego dziecka występują zaburzenia integracji sensorycznej i zaburzenia integracji odruchów?

agsdix-fas fa-question

Trudności


Twoje dziecko doświadcza różnych trudności w domu, żłobku, przedszkolu, szkole i nie wiesz, jak mu pomóc?

agsdix-fas fa-question

"Wyrośnie z tego"


Nie wiesz, czy to są zaburzenia, z którymi warto udać się do terapeuty, czy „wyrośnie z tego”?

Ważne informacje

Wypełnienie poniższego kwestionariusza i udzielenie odpowiedzi na zawarte w nim pytania może pomóc w podjęciu decyzji o konieczności wykonania oceny/ diagnozy przez terapeutę.

Lista objawów/zachowań ma jedynie charakter informacyjny. Nie służy do diagnozy i/lub wydawania opinii na temat stanu dziecka.

Decyzje związane z diagnozą oraz zaleceniami do terapii należą do specjalisty.

Bernadetta lis diagnoza
Chlopiec podczas arteterapii 2 arkusz diagnostyczny

Spróbuj ocenić

U wielu dzieci występują czasem jeden lub więcej objawów z listy. Nie zawsze oznacza to istnienie zaburzeń integracji sensorycznej oraz integracji odruchów wymagających terapii.

Spróbuj ocenić, czy zaznaczone w kwestionariuszu odpowiedzi twierdzące, dotyczące Twojego dziecka, w sposób istotny wpływają na jego zachowanie, funkcjonowanie wśród rówieśników, w domu, spędzanie wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań, talentów, naukę szkolną, a także na funkcjonowanie całej Waszej rodziny.

Kto doświadcza zaburzeń?

Zaburzeń integracji sensorycznej i integracji odruchów doświadczają osoby neurotypowe i osoby z różnymi wyzwaniami rozwojowymi, między innymi: autyzmem, zespołem Aspergera, mózgowym porażeniem dziecięcym, wadami genetycznymi.

Dzieci z zespołem downa

Pobierz arkusz diagnostyczny

Poniższy arkusz jest dostępny do pobrania w formatach .docx oraz .pdf.

Pytania z arkusza diagnostycznego

Czy dziecko:

 1. Nadmiernie naciska ołówek (długopis) przy pisaniu, rysowaniu, kolorowaniu?
 2. Nieprawidłowo trzyma narzędzie do pisania, brak chwytu pęsetowego?
 3. Ma kłopoty z motoryką precyzyjną, manipulowaniem małymi i dużymi przedmiotami?
 4. Ma kłopoty z komunikacją, opóźniony rozwój mowy?
 5. Ma problemy z koncentracją?
 6. Ma trudności z podskakiwaniem i skakaniem?
 7. Ma trudności z chodzeniem i bieganiem?
 8. Ma trudność z ustaniem na jednej nodze?
 9. Jąka się, ma wady wymowy, niewyraźną mowę?
 10. Rusza ustami, gdy pisze, rysuje, manipuluje rękami?
 11. Obgryza paznokcie, ołówki, zagryza np. kołnierzyk?
 12. Ma słabą pamięć, trudności z powtórzeniem wyuczonej informacji?
 13. Ma trudności z opanowaniem gramatyki i ortografii?
 14. Ma brzydkie pismo, trudności z wypowiadaniem myśli pisemnie?
 15. Ma trudności z uwagą słuchową (skupieniem się i słuchaniem, gdy inni mówią)?
 16. Ma zaburzoną pracę mięśni kończyn dolnych, zniekształcone chodzenie, chodzi na zewnętrznych lub wewnętrznych krawędziach stopy, ma tendencję do chodzenia na palcach?
 17. Późno (lub wcale) pełzało i późno chodziło?
 18. Późno przewracało się na brzuch i plecy?
 19. Reakcję strachu na dotyk?
 20. Brak tolerancji na nagłe, niespodziewane zdarzenia, dźwięki, ostre światło itp.?
 21. Alergie i obniżona odporność?
 22. Niechęć do zmian i niespodzianek – małe zdolności przystosowawcze?
 23. Trudności w przetwarzaniu nagłych bodźców ruchowych, np. w chwytaniu niespodziewanie rzuconej piłki?
 24. Upadając nie zabezpiecza się przez wyciągnięcie rąk?
 25. Ma słabe napięcie mięśniowe, garbi się w czasie siedzenia, siada w „w”?
 26. Podciąga nogi pod siebie siedząc na krześle, kładzie się przy pisaniu (dotyczy starszych dzieci)?
 27. Nie raczkowało, posuwało się „chodem niedźwiedzim”, przesuwało na pupie?
 28. Ma trudności z nauczeniem się pływać, trudniej pływa mu się z głową nad wodą, łatwiej
  z głową pod wodą?
 29. Ma nadwrażliwą okolicę lędźwiową- nie lubi pasków, ubrań uciskających talię?
 30. Ma trudności ze spokojnym siedzeniem i skupieniem uwagi, potrzebę bycia w ciągłym ruchu?
 31. Było ułożone pośladkowo do porodu?
 32. Nieuzasadnione, podwyższone poczucie lęku aż po fobie?
 33. Trudności ze spontanicznym przywoływaniem faktów z pamięci i wypowiadaniem znanych informacji?
 34. Niechęc do sportów, biegania itp.?
 35. Kłopoty z orientacją w przestrzeni i słyszeniem?
 36. Tendencje do kładzenia się na stole i podpierania łokciami przy czytaniu lub wyciąganie się w krześle z ugiętymi nogami w kolanach?
 37. Jest kapryśne w kwestii materiałów, z jakich wykonane są jego ubrania?
 38. Nie lubi golfów, obcisłych ubrań, woli luźne ubrania?
 39. Nie lubi mycia twarzy, zębów, czesania, obcinania włosów, paznokci, kąpieli?
 40. Potyka się i upada częściej niż jego rówieśnicy, często ma siniaki i zadrapania?
 41. Wchodzi po schodach dostawiając nogi do siebie na każdym stopniu (powyżej 3. roku życia)?
 42. Ruchy dziecka są niezgrabne, zbyt zamaszyste?
 43. Długo uczy się jazdy na rowerze lub w ogóle nie może się nauczyć?
 44. Ma słabe wyczucie odległości, staje za blisko innych ludzi czy przedmiotów, wpada na innych i na przedmioty?
 45. Nie lubi nowych aktywności ruchowych i ma trudności w uczeniu się ich?
 46. Ma chorobę lokomocyjną?
 47. Myli się wykonując polecenia słowne?
 48. Potrzebuje powtarzania poleceń, wskazówek?
 49. Myli podobne dźwiękowo słowa?
 50. Zatyka uszy na niektóre dźwięki?
 51. Odwraca litery, sylaby, słowa?
 52. Ma problemy z przepisywaniem z tablicy, książki?