Szkolenie MNRI®

IPET Terapia NeuroTaktylna®

IPET oznacza Intensywny Profesjonalny Edukacyjny Trening i wiąże się z uzyskaniem tytułu “Specjalista w treningu w Programach MNRI®”.

Proszę zapoznać się z wymaganiami wstępnymi, których spełnenie jest konieczne, aby przystąpić do tego szkolenia.

Szkolenie mnri terapia neurotaktylna

„Aby przetrwać potrzebujemy czterech uścisków dziennie. Potrzebujemy ośmiu uścisków dziennie, aby czuć wsparcie. Potrzebujemy dwunastu uścisków dziennie, aby wzrastać…”

– Virginia Satir

agsdix-fas fa-user-graduate

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla:

pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów zajęciowych, certyfikowanych asystentów terapii zajęciowej, pielęgniarek, fizjoterapeutów, asystentów fizjoterapeuty, lekarzy, masażystów, doradców ds. zdrowia psychicznego, innych świadczeniodawców opieki zdrowotnej, rodziców.

agsdix-fas fa-certificate

Certyfikat międzynarodowy

Uczestnik uzyska tytuł “Specjalista w treningu w Programach MNRI®” oraz międzynarodowy certyfikat amerykańskiego SMEI (Svetlana Masgutova Educational Institute) i Fundacji Masgutova.

agsdix-fas fa-graduation-cap

Wymagania wstępne

 • Ukończenie szkoleń:
  • MNRI® Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych (część 1 oraz część 2)
  • MNRI® Terapia Neurotaktylna
 • Podpisanie umowy na IPET (Intensywny Profesjonalny Edukacyjny Trening).

MNRI® IPET Terapia NeuroTaktylna

Metoda Masgutovej® jest zestawem programów skupiających się na odtwarzaniu i dojrzewaniu pierwotnych ruchów, odruchów, układów koordynacji oraz umiejętności w celu uzyskania optymalnego działania naturalnych mechanizmów, procesów rozwojowych, funkcjonowania mózgu oraz integracji sensomotorycznej.

Metoda Masgutovej® jest oparta o stymulację wzorców odruchowych w celu obudzenia naturalnych, genetycznych zasobów sensomotorycznych i programów samoregeneracji, wzmocnienia pamięci moyhg-torycznej i spójności sensomotorycznej oraz radzenia sobie ze stresem. Osiągniecie to niesie z sobą̨ implikację spełnienia całości potencjału zdolności motorycznych i umiejętności uczenia się.

P1010022 3 ipet terapia neurotaktylna
P1010023 scaled ipet terapia neurotaktylna

Misją Svetlana Masgutova Educational Institute® for Neuro-Sensory-Motor Reflex Integration, LLC i Miedzynarodowy Instytut dr S. Masgutovej, jest przekazanie dzieciom i dorosłym sprawdzonej wiedzy i bezpiecznych narzędzi umożliwiających używanie naturalnych, genetycznych zasobów sensomotorycznych w celu optymalizacji odporności i plastyczności układu nerwowego oraz ułatwienie pomyślnego rozwoju sensomotorycznego i przyjemnego uczenia się.

Wprowadzenie

Czym jest skóra?

 • to nasz największy organ,
 • tworzy granice między fizyczną istotą, a światem zewnętrznym,
 • to dom systemu dotykowego umożliwiający ciału uzyskanie dostępu do wrażeń dotykowych ze świata zewnętrznego,
 • skóra posiada m.in. jedenaście różnych receptorów dotykowych, aby rozróżnić szeroki zakres bodźców dotykowych napotkanych przez organizm.
 • to zestaw receptorów dotykowych, który pomaga informować i określać priorytety (informacje sensoryczne) przychodzące do Centralnego Układu Nerwowego (CUN). Po przetworzeniu CUN kieruje działaniami ciała w odpowiedzi na stale zmieniające się warunki dotykowe.
P1010053 scaled ipet terapia neurotaktylna

Ze względu na wrodzone problemy lub urazy (w okresie macierzyństwa, w momencie urodzenia lub w dowolnym momencie po urodzeniu) mogą wystąpić problemy z dotykowym systemem, powodując jeden z następujących wariantów:

 • Nadwrażliwy system dotykowy taktylny – określany również jako ochrona przed dotykiem. Powoduje ujemną, nadmierną reakcję, która zazwyczaj staje się problemem. Osoba z hiperaktywnym systemem dotykowym często reaguje negatywnie na przytulanie, obcinanie włosów lub paznokci, lub narzeka na różne tekstury, szwy, etykiety i unika noszenia pewnych ubrań. Delikatny dotyk skóry może wywołać nieoczekiwaną reakcję.
 • Podwrażliwy system dotykowy taktylny – osoba z podwrażliwym na dotyk systemem dotykowym często nie odpowiada na dotykowa stymulacje, która budziłyby innych ludzi do działania. Głębokie cięcie, twardy nacisk lub inne formy fizycznej krzywdy prowadzą do niewielkiej lub żadnej reakcji. Odbiór faktyczne ważny do podjęcia działania i uniknięcia krzywdy, często jest pomijany przez osoby o podwrażliwych na dotyk systemach dotykowych, narażając ich na duże zagrożenia. Ludzie z hipowrażliwymi systemami dotykowymi często szukają bardziej intensywnej stymulacji sensorycznej w celu zarejestrowania sensacji w odczuwaniu.
 • Niefuncjonujący system dotykowy taktylny – niefunkcjonujący system dotykowy taktylny po prostu nie działa.

Program MNRI® NeuroTaktylnej Integracji wykorzystuje neurotaktylne techniki stymulowania różnych receptorów w skórze, działających tak, aby odpowiednio zaangażować i zintegrować system czucia dotykowego w całym systemie umysłowym / ciele. Gdy system dotykowy jest zintegrowany, pień mózgu rozluźnia odruchy obronne i otwiera cały system na doświadczenie w bezpieczeństwie, w którym poprawiają się emocje
i następuje regulacja zachowania, a zdrowy ruch, komunikacja i rozwój kognitywny mogą być kontynuowane.

P1010058 scaled ipet terapia neurotaktylna

Specjaliści, rodzice i opiekunowie zainteresowani poznaniem Metody MNRI® i różnych programów zachęcamy do uczestnictwa w tym kursie, biorąc pod uwagę zasadniczą rolę, jaką odgrywa ta terapia w regulacji emocjonalnej i behawioralnej oraz ogólnym dojrzewaniu i rozwoju. Kurs MNRI® NeuroTaktylnej Integracji bada bardzo szczegółowo fizjologię i psychologię systemu dotykowego, wpływ rozwojowy nadmiernych
i niedopracowanych receptorów oraz znaczenie prawidłowo zintegrowanego systemu dotykowego w procesie integracji wszystkich ruchów motorycznych i odruchów.

Certyfikowany specjalista MNRI®

Wybierz swoją ścieżkę edukacji w programie MNRI® i zostań certyfikowanym specjalistą.

Cele szkolenia

Szczegółowa prezentacja metody dr Svetlany Masgutovej (MNRI®) Wrodzona natura systemu odruchowego/ Rola odruchów i jego mechanizmów sensorycznych, motorycznych i ośrodkowego układu nerwowego.

P1010086 scaled ipet terapia neurotaktylna

Wyjaśnienie neurofizjologicznej i psychologicznej dynamiki NeuroTaktylnego systemu sensorycznego (siedem rodzajów komórek czuciowych znajdujących się w peryferyjnych i centralnym układzie nerwowym, ich rola, jaką odgrywają w przetwarzaniu zmysłów/ świadome i podświadome somatyczne i wyspecjalizowane zmysły i jak wpływają na naukę w różnych sytuacjach i sytuacjach społecznych/ jak zmienność bodźców wpływa na naukę, społeczne i emocjonalne funkcjonowanie).

Wdrażanie technik MNRI® NeuroTaktylnej stymulacji mających na celu ocenę, aktywizację i integrację systemu dotykowego (zrozumienie czterech ogólnych wariantów technik dotykowych MNRI® (jak uaktywnia się, reedukuje i integruje receptory dotykowe oraz system proprioceptywny/ Integracja ma wpływ na poprawę funkcjonowania i uczenia się).

Stosowanie każdej techniki NeuroTaktylnej, w tym przedłużanie, rozciąganie, obrót, uciskanie i trakcja oraz głębokie obejmowanie (aktywowanie połączeń fizjologicznych i strukturalnych pomiędzy skórą, mięśniami, ścięgnami i kośćmi/ łagodzenie negatywnych skutków fizycznych i psychologicznych bodźców sensorycznych/ zmniejszanie stresu na poziomie fizjologicznym, łagodząc reakcje stresowe, które w inny sposób hamowałyby refleksję wymaganą dla rdzenia/ stabilizacja, poprawa wspólnej mobilności, zakresu ruchu i koordynacji ruchów).

P1010107 ipet terapia neurotaktylna

Stosowanie dodatkowych technik programu dotykowego:

 • Zapewnienie kinestetycznego poczucia długości, rozmiaru i granic.
 • Zapewnienie świadomości płaszczyzn koordynacji ciała i integracji.
 • Opracowanie umiejętności niezbędnych do generowania świadomości ciała i zwiększania rozwoju umiejętności przestrzennych.

Materiały szkoleniowe

Podręcznik, napisany przez dr Svetlanę Masgutova, jest głównym źródłem treści prezentowanych w czasie szkolenia.

Podczas szkolenia następują odwołania i uzupełniające treść kursu pochodzą z różnych artykułów i studiów przypadków MNRI®. Podręcznik szkolenia jest częścią opłaty szkoleniowej i jest rozdawany uczestnikom szkolenia przy rejestracji. Szkolenie zatwierdzone jest w USA jako szkolenie kształcenia ustawicznego przez: AOTA, ASHA, NCBTMB.

Ipet terapia neurotaktylna szkolenie scaled ipet terapia neurotaktylna

Informacja zastrzeżona dla szkolenia

Międzynarodowy Instytut dr S. Masgutvej (Polska)/ Svetlana Masgutova Educational Institute (USA), opracował i opatentował licencjonowaną technologię o nazwie MNRI®.

Ponieważ nie ma dostępnych innych podobnych programów terapeutycznych

Prezentacja skupi się wyłącznie na MNRI® i nie będzie zawierała informacji o innych podobnych lub pokrewnych terapiach lub usługach.

Wymagania dotyczące ukończenia szkolenia

To szkolenie nie jest zatwierdzone do częściowego zaliczenia.

Uczestnicy muszą uczestniczyć w szkoleniu w całości, aby otrzymać zaświadczenie ukończenia szkolenia.

W trakcie szkolenia zorganizowany zostanie egzamin, który należy ukończyć przed terminem 3 dni szkolenia na miejscu, w tym praktyczne techniki i strategie IPET.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie: Metoda MNRI® i jej zasady, cele IPET, podsumowanie rola odruchów, znaczenia układu dotykowego dla budowania mechanizmów obronnych, przetrwania (poprawa pracy układu odpornościowego i hormonalnego).
 2. MNRI® Terapia NeuroTaktylna i świat receptorów, współdziałania skóry mięśni i kości.  Podsumowanie: taktylność i odpowiedź ochrony ścięgien.
 3. Typy I poziomy dotyku – stymulacje. Rozumienie podstaw neurofizjologicznych – neurointegracja na poziomie zasobów pracy mózgu.
 4. Ćwiczenia wykonywane na przedniej powierzchni tułowia. Przegłaskanie: aktywizacja prioproceptywnej świadomości na przedniej części ramion, ciała i nóg. Stymulacja czucia dotykowego przedniej powierzchni ciała z zatrzymaniem na stawach.
 5. Proprioceptywna stymulacja – głaskanie bocznych powierzchni ciała.
 1. Metoda Masgutovej® – aktualności, problemy, sukcesy.
 2. Rozciąganie kończyn. Stymulacja środka ciała – obszar brzucha. Przegłaskiwanie segmentów kończyn. Uświadomienie kierunku wzrostu skóry. Uciski taktylne – aktywizacja czucia głębokiego i odruchu więzi.
 3. „Wstęga Mobiusa” na kończynach. Rozciąganie segmentów i stawów kończyn. Obwodzenie w stawach kończyn. „Wstęga Mobiusa” biodrami.
 4. Stymulacja przepony i związków pomiędzy odruchami Pereza i Galanta. „Wstęga Mobiusa” na klatce piersiowej. Rozciąganie przedniej powierzchni tułowia naprzemienne. Głaskanie – stymulacja skóry głowy. „Wstęga Mobiusa” głową – praca szyją.
 5. Stymulacja czucia dotykowego tylnej powierzchni ciała. Stymulacja czucia dotykowego tylnej powierzchni ciała z zatrzymaniem na stawach.
 1. „Wstęga Mobiusa” w okolicy kości krzyżowej, w obszarze łopatek, w obszarze pleców. Rozciąganie tylnej powierzchni tułowia naprzemiennie. „Wstęga Mobiusa” na tylnej powierzchni kończyn Rozciąganie całej kończyny dolnej i jej segmentów Obwodzenie stawów kończyn dolnych.

 2. Homolateralna oraz naprzemienna stymulacja czucia głębokiego, dotykowego tułowia. „Wstęga Mobiusa” przez całe ciało. „Leniwy Lew”.

 3. Jak wykorzystać treść MNRI® Terapii NeuroTaktylnej do codziennej pracy z klientem i w praktyce domowej. Pomyślne zdanie egzaminu końcowego z MNRI® Terapii Neurotaktylnej – w parach.

Informacje organizacyjne

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

agsdix-fas fa-money-bill-wave

Koszt

Koszt szkolenia: 2 400 zł

agsdix-smt3-schedule

Czas trwania

Szkolenie trwa 3 dni (32 godziny dydaktyczne)
Piątek: 9:00 – 19:15
Sobota: 8:30 – 18:45
Niedziela: 8:30 – 15:00

agsdix-fas fa-user-clock

Uprawniony instruktor

agsdix-smt2-home

Organizator

ASTO Ośrodek Edukacyjny
ul. Kościuszki 87/B1
50-442 Wrocław

Terminy szkoleń

Terminy pozostałych szkoleń znajdziesz w terminarzu.

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.