Szkolenie 

Johansen

Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena IAS

Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych.

Szkolenie johansena indywidualna stymulacja słuchu johansena

„Jak dobrze wiadomo dźwięk ma ogromny wpływ na materię nieorganiczną. Za pomocą dźwięku możemy formować geometryczne wzory na piasku oraz je niszczyć. Jak dalece silniejszy musi być więc wpływ tej siły na drgające, żywe substancje naszych ciał?”

– Roberto Assagiolio

agsdix-fas fa-user-graduate

Dla kogo?

 • logopedów i neurologopedów
 • psychologów
 • nauczycieli, pedagogów, oligofrenopedagogów
 • fizjoterapeutów i lekarzy
agsdix-fas fa-graduation-cap

Etapy szkolenia

Szkolenie metody Johansena trwa 4 dni (40 godzin dydaktycznych).

agsdix-fas fa-certificate

Tytuł providera IAS

Po ukończeniu szkolenia zostaje się certyfikowanym Providerem IAS.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Ośrodek ASTO posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

O metodzie

Twórcą metody jest dr Kjeld Johansen – duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją (www.dyslexia-lab.dk). W swojej pracy Johansen oparł się na doświadczeniach Christiana A. Volfa.

 

Aby rozpocząć pracę metodą Johannes IAStrzeba spełnić następujące warunki :

 • mieć wykształcenie wyższe związane z pedagogiką, psychologią, medycyną,
 • pomyślnie ukończyć szkolenie – kurs metody Johansen IAS,
 • zakupić audiometr o określonych parametrach (na szkolenie nie jest potrzebny). 
 • uzyskać wpis do rejestru terapeutów JIAS,
 • przestrzegać międzynarodowych standardów prowadzenia treningu.

 

Jochansen scaled indywidualna stymulacja słuchu johansena
Jochansen2 scaled indywidualna stymulacja słuchu johansena

Zalety metody Johansena

Zaletami metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena są:

 • dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków, ponieważ wykonuje się ją w domu dziecka,
 • odbywa się w przyjaznym, bezpiecznym, domowym otoczeniu, co jest istotne dla wielu dzieci np. z autyzmem,
 • prowadząc terapię stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie.

Indywidualny Program Stymulacji Słuchowej nagrany na płyty CD przeznaczony jest do odtwarzania w domu lub szkole.

Diagnoza

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej, w tym teście dychotycznym – istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych.

Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez 10 minut przez słuchawki.

Postępy terapii kontrolowane są co 4 do 8 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa 6-10 miesięcy.

Jochansen3 scaled indywidualna stymulacja słuchu johansena
Jochansen4 scaled indywidualna stymulacja słuchu johansena

Popularność metody Johansena

Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr Johansena stosowana jest w wielu krajach na świecie, cieszy się uznaniem w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji i Austrii. W USA terapia Johansena znana jest pod nazwą Hemisphere Specific Auditory Stimulation (HSAS), w Skandynawii jako Auditory Discrimination Therapy (ADT) . Inne terapie dźwiękiem w formie treningów słuchowych – Metoda Tomatisa, AIT (Auditory Integration Training), Samonas Sound Therapy.

Zastosowanie i przeznaczenie terapii

Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych.

Jeśli u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego, wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków, lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, rozumieniem mowy w hałasie.

To znaczy, że osoba z tym zaburzeniem nie ma możliwości pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych (Katz, 1994).

W konsekwencji często pojawiają się trudności w rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, uczeniu się, czytaniu, koncentracji uwagi, konstruowaniu wypowiedzi pisemnych, pianiu. W klasie dzieci z tym zaburzeniem mogą pozostawać na uboczu z powodu nieśmiałości, niskiej samooceny.

Jochansen5 scaled indywidualna stymulacja słuchu johansena
Jochansen6 scaled indywidualna stymulacja słuchu johansena

Terapia słuchowa poprawia nie tylko przetwarzanie słuchowe, ale również:

 • zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
 • czytanie,
 • rozumienie mowy,
 • artykulację,
 • komunikację,
 • samoocenę,
 • harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała,
 • utrzymanie równowagi,
 • koordynację ruchów,
 • motorykę.

Plan szkolenia

Szkolenie trwa 4 dni (40 godzin dydaktycznych)

Dzień 1 – online

 1. Wprowadzenie:
  • ogólne omówienie znanych terapii słuchu.
  • Johansen (IAS) w szczególności – półkule mózgu – specyficzna stymulacja słuchu.
 2. Podstawowe informacje o kształcie programu terapeutycznego i wyborze muzyki:
  • studium przypadku – dziecko w wieku przedszkolnym,
  • teoria /neuronalna plastyczność/.
 3. Podstawy teoretyczne stymulacji półkul mózgowych.
 4. Lateralizacja
  • podstawy teoretyczne.
Jochansen7 scaled indywidualna stymulacja słuchu johansena
Jochansen8 scaled indywidualna stymulacja słuchu johansena

Dzień 2 – online

 1. Lateralizacja
  • ćwiczenia praktyczne.
 2. Podstawy teoretyczne:
  • rozwój słuchu i przetwarzania słuchowego,
  • studium przypadku – dziecko w wieku szkolnym,
  • rozwój i zakłócenia przetwarzania słuchowego.
 3. Demo: Co to jest audiogram i jak go się robi?
 4. Spotkanie z przedstawicielami producentów audiometrów.

Dzień 3 – ONLINE

 1. Ćwiczenia praktyczne z badania audiometrycznego:
  • badanie audiometryczne,
  • test dychotyczny.
 2. Teoria stymulacji słuchu za pomocą muzyki:
  • związek między muzyką a mową,
  • studium przypadku z audiogramem.
 3. Podstawy teoretyczne JIAS i opis badań.
Johansen zdjecie 7 indywidualna stymulacja słuchu johansena
Johansen zdjecie 4 indywidualna stymulacja słuchu johansena

Dzień 4 – ONLINE

 1. Praktyczne zastosowanie Johansen IAS.
 2. Jak zaplanować program terapii, sprzęt i inna pomoc jaką Państwo możecie otrzymać.

Informacje organizacyjne

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

agsdix-fas fa-money-bill-wave

Koszt

Koszt szkolenia: 2 600 zł

agsdix-smt3-schedule

Czas trwania

Szkolenie trwa 4 dni (40 godzin dydaktycznych, w tym 8 godzin pracy własnej uczestnika w ramach przygotowania do egzaminu)

Godziny szkolenia online:

 • Czwartek 16:00 – 21:00
 • Piątek 17:00 – 21:00
 • Sobota 9:00 – 17:30
 • Niedziela 8:30 – 15:00

 

 

agsdix-fas fa-user-clock
agsdix-smt2-home

Organizator

ASTO Ośrodek Edukacyjny
ul. Kościuszki 87/B1
50-442 Wrocław

Terminy szkoleń

Terminy pozostałych szkoleń znajdziesz w terminarzu.