Szkolenie

Choreoterapia – Taniec i ruch

w terapii dzieci, młodzieży i dorosłych

Szkolenie ukazujące terapeutyczny potencjał tańca i ruchu.

Uczestnik pozna: ćwiczenia, struktury i tańce wspomagające rozwój ruchowy, społeczny i emocjonalny osób wymagających alternatywnego wsparcia – choreoterapii, będącej uniwersalną metodą stosowaną zarówno w wymiarze rozwojowym, jak też usprawniającym i leczniczym.

Taniec i ruch w terapii dzieci 5 taniec i ruch w terapii dzieci, młodzieży i dorosłych

„Robactwo nie naruszy drzewa, dopóki płynie w nim życiodajny sok. Rdza nie przeszkodzi zawiasom bramy, która codziennie jest w ruchu. Ruch daje zdrowie i życie. Stagnacja prowadzi do chorób i śmierci”

– Przysłowie tradycyjnej medycyny chińskiej

agsdix-fas fa-user-graduate

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • pedagogów
 • psychologów
 • nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • terapeutów zajęciowych
 • instruktorów Warsztatów Terapii Zajęciowej
 • pracowników placówek specjalnych
 • pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych
agsdix-fas fa-graduation-cap

Etapy szkolenia

Szkolenie trwa 1 dzień (10 godzin dydaktycznych).

agsdix-fas fa-certificate

Zaświadczenie

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zawierające opis efektów uczenia się.

Choreoterapia – Taniec i ruch

w terapii dzieci, młodzieży i dorosłych

Szkolenie Taniec i ruch w terapii dzieci, młodzieży i dorosłych ma charakter w pełni pragmatyczny i ukazuje terapeutyczny potencjał tańca i ruchu.

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną ćwiczenia, struktury oraz tańce w kręgu, wspomagające rozwój ruchowy, społeczny oraz emocjonalny dzieci i młodzieży wymagającej specjalnych, alternatywnych oddziaływań.

Choreoterapia, czyli terapia poprzez taniec i ruch pozwala na wymianę komunikatów pozasłownych oraz symboliczną ekspresję uczuć, emocji i myśli, pogłębia świadomości ciała, pomaga również poznać i doceniać siebie.

Choreoterapia jest uniwersalną metodą stosowaną zarówno w wymiarze rozwojowym, jak i usprawniającym i leczniczym.

Taniec i ruch w terapii dzieci. Jpg 2 taniec i ruch w terapii dzieci, młodzieży i dorosłych
Taniec i ruch w terapii dzieci. Jpg 3 taniec i ruch w terapii dzieci, młodzieży i dorosłych

Cele szkolenia

 • Poznanie idei wykorzystania tańca i ruchu oraz płynących z nich potencjałów w przestrzeniach edukacyjnych, wychowawczych, rehabilitacyjnych, artystycznych i profilaktycznych.
 • Zdobycie bazowych umiejętności metodycznych poprzez poznanie technik i metod pracy z ciałem.

Umiejętności uczestnika szkolenia

 1. posiada elementarną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu choreoterapii,
 2. zna zalety i cele choreoterapii,
 3. posiada wiedzę na temat różnorodnych form ruchu i tańca,
 4. wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy z podopiecznymi, w tym z dziećmi i młodzieżą ze SPE,
 5. potrafi dostosowywać formy pracy do rodzaju zajęć i potrzeb uczestników.

Program szkolenia

 1. Choreoterapia jako metoda wsparcia rozwoju – geneza, funkcje i cele.
 2. Ekspresja ruchu, czyli wyrażanie siebie – aspekty psychopedagogiczne (wykorzystanie terapii tańcem i ruchem w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), młodzieżą i dorosłymi).

 3. Podstawy pracy z ciałem Rudolfa Labana.
 4. Improwizacje taneczno-ruchowe.
 5. Metodyka i budowanie warsztatu choreoterapeutycznego

 6. Dotyk terapeutyczny i relaksacja.
Taniec i ruch w terapii dzieci taniec i ruch w terapii dzieci, młodzieży i dorosłych

Informacje organizacyjne

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

agsdix-fas fa-money-bill-wave

Koszt

400 zł

agsdix-smt3-schedule

Czas trwania, poziom 1

Szkolenie trwa 1 dzień (10 godzin dydaktycznych)
Niedziela 9:00 – 17:00

Ikona wymagania taniec i ruch w terapii dzieci, młodzieży i dorosłych

Potrzebny strój

Uczestnicy proszeni są o zabranie wygodnego stroju i obuwia zmiennego lub skarpetek antypoślizgowych.

agsdix-fas fa-user-clock
agsdix-smt2-home

Organizator

ASTO Ośrodek Edukacyjny
ul. Kościuszki 87/B1
50-442 Wrocław

Terminy szkoleń

Terminy pozostałych szkoleń znajdziesz w terminarzu.