Ścieżka edukacji MNRI®

Cykl szkoleń MNRI® można zrealizować w ciągu 2-3 lat lub więcej. Czas nabywania kompetencji terapeutycznych zależy od wybranej ścieżki kształcenia i intensywności realizowanych przez specjalistę działań.

Szkolenia mnri

„Nauczanie to nie napełnianie zbiornika, lecz rozpalanie ognia.”

– Carl Gustav Jung

O metodzie MNRI®

Program integracji odruchów metodą dr Svetlany Masgutovej, znany pod tytułem „Masgutova Metod of Reflex Integration”, skierowany jest zarówno do dzieci jak i dorosłych w różnym stanie fizycznym i umysłowym.

Techniki pracy ze schematami odruchów w metodzie dr S. Masgutovej mają za zadanie aktywizację układu proprioceptywnego, taktylnego, słuchowo-wzrokowego w celu optymalizacji funkcjonowania i uczenia się. Pozwala to usprawnić i ulepszyć funkcjonowanie, niezależnie od wyzwania rozwojowego.

Techniki przewzorowania w tej metodzie są ćwiczeniami naturalnymi, nieinwazyjnymi i delikatnymi.

O metodzie mnri

Uczestnicy szkoleń MNRI zdobywają wiedzę, która rewolucjonizuje sposób odnoszenia się do ciała człowieka, procesu jego rozwoju, poprawy i przywracania zdrowia. Celem programu jest aktywizacja mechanizmów samoregulacji poprzez stymulację motoryki pierwotnej, w skład której wchodzą schematy odruchów pierwotnych.

Wielu włącza tę wiedzę do swoich indywidualnych praktyk/ terapii. MNRI® jest traktowane jako „brakujące ogniwo”, które podnosi osobistą wiedzę i poprawia zarazem rezultaty terapii u pacjentów.

Kto może uczestniczyć w szkoleniach MNRI®

Metoda MNRI® przyciąga wielu specjalistów, którzy w codziennej pracy pomagają osobom z: autyzmem, porażeniem mózgowym, zaburzeniami genetycznymi, trudnościami emocjonalnymi, szkolnymi, zaburzeniami mowy, zaburzeniami przetwarzania słuchowego i wzrokowego, w leczeniu bólu. Są to często pracownicy: służby zdrowia, edukacji, specjalności terapii manualnej i zajęciowej, logopedzi, nauczyciele wychowania specjalnego, fizycznego oraz medycyny sportowej, audiologii, pediatrii, psychologii, pracy socjalnej.

Uczestnikami szkoleń są też rodzice mający potrzebę podniesienia komfortu życia swoim dzieciom. Wiedza rodzica, często głęboko zakorzeniona jest w obszarze trudności dziecka – pozwala więc na zastosowanie metod MNRI® na co dzień i poprawę jakość życia dzieci.

Bazowe szkolenia MNRI®, które można zrealizować bez spełniania warunków wstępnych

Szkolenia MNRI® z warunkiem wstępnym wcześniejszego ukończenia szkoleń: MNRI® Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych (część 1 oraz część 2)

Szkolenia MNRI® z większą ilością warunków wstępnych

 •  MNRI® Integracja odruchów ustno-twarzowych (poziom 2)
  Warunki wstępne:
  MNRI® Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych (część 1 oraz część 2)
  MNRI® Integracja odruchów ustno-twarzowych (poziom 1)
  MNRI® Terapia NeuroTaktylna (poziom 1)
  i 1 dodatkowe szkolenie
 • MNRI® Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych
  Warunki wstępne:
  MNRI® Archetypy rozwoju ruchowego
  MNRI® Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych (część 1 oraz część 2),
  MNRI® Terapia NeuroTaktylna (poziom 1)
  MNRI® NeuroStrukturalna integracja Odruchów
  i 1 dodatkowe szkolenie
  lub
  POZIOM 2 Specjalista bazowy w treningu
 • MNRI® NeuroStrukturalna Integracja Odruchów
  Warunki wstępne:
  MNRI® Archetypy rozwoju ruchowego
  MNRI® Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych (część 1 oraz część 2)
  MNRI® Terapia NeuroTaktylna (poziom 1)
  i dowolny z następujących kursów:
  MNRI® Integracja odruchów stałych
  MNRI® Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych
  MNRI® Integracja odruchów proprioceptywnych i procesów poznawczych
  lub
  POZIOM 1 Specjalista bazowy w treningu

Chcesz wiedzieć więcej o szkoleniach MNRI®?

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

+48 357 252 101 lub pod adresem biuro@asto.edu.pl

Szkolenia MNRI®

Prosta filozofia – rewolucyjne podejście do szkoleń

Rodzice i specjaliści mogą wziąć udział w tylu podstawowych, wprowadzających szkoleniach MNRI®, ilu chcą.

Pierwszy poziom - zostań Uczestnikiem szkoleń

Po prostu weź udziału w szkoleniu. Dzięki temu można natychmiast rozpocząć wdrażanie zdobytej wiedzy w swojej prywatnej praktyce.

Drugi poziom – zapisz się do Programu MNRI® Specjalista w treningu

Po zapisaniu się do Programu MNRI® Specjalista w treningu, będziesz:

 • uczestniczyć w wymaganych szkoleniach
 • zdasz wszystkie powiązane egzaminy w procesie uzyskania certyfikatu MNRI® Specjalista bazowy CORE

Trzeci poziom – zostań MNRI® Specjalistą bazowym

O ile masz już wymagane szkolenia i egzaminy oraz zaświadczenie MNRI® Specjalista bazowy CORE, zostaniesz wymieniona/ wymieniony jako MNRI® Specjalista bazowy CORE i partner MNRI®.

Czwarty poziom – MNRI® Instruktor

Jesteś już MNRI® certyfikowanym bazowym specjalistą z wymaganym doświadczeniem i masz zdane wymagane egzaminy.

Możesz uzyskać certyfikat MNRI® instruktora, wyłącznie po otrzymaniu indywidualnego zaproszenia od Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej, Polska oraz SMEI, USA.

Warunki przystąpienia do szkoleń

Nazwa szkolenia
Wymagania wstępne
MNRI® Terapia NeuroTaktylna (poziom 1)

brak

MNRI® Terapia NeuroTaktylna (poziom 2) – Terapia Neurotaktylna a integracja motoryki pierwotnej odruchów (poziom pogłębiony)
 • MNRI® Terapia NeuroTaktylna (poziom 1)
 • MNRI® Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych (część 1 oraz część 2)
MNRI® Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych (część 1)

brak

MNRI® Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych (część 2)

MNRI® Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych (część 1)

MNRI® Archetypy rozwoju ruchowego

brak

MNRI® Integracja odruchów ustno-twarzowych (poziom 1)
 • MNRI® Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych (część 1 oraz część 2)
MNRI® Integracja odruchów ustno-twarzowych (poziom 2)
 • MNRI® Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych (część 1 oraz część 2)
 • MNRI® Integracja odruchów ustno-twarzowych (poziom 1)
 • MNRI® Terapia NeuroTaktylna
 • 1 dodatkowe szkolenie
MNRI® Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych
 • MNRI® Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych (część 1 oraz część 2)
MNRI® Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych
 • ukończony Poziom 2 – Specjalista bazowy w treningu
lub ukończyć szkolenia:
 • MNRI® Archetypy rozwoju ruchowego
 • MNRI® Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych (część 1 oraz część 2)
 • MNRI® Terapia NeuroTaktylna
 • MNRI® NeuroStrukturalna integracja odruchów
 • 1 dodatkowe szkolenie
MNRI® NeuroStrukturalna integracja odruchów
 • ukończony poziom 1 – Specjalista bazowy w treningu
lub ukończyć szkolenia:
 • MNRI® Archetypy rozwoju ruchowego
 • MNRI® Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych (część 1 oraz część 2)
 • MNRI® Terapia NeuroTaktylna
 • oraz dowolne z następujących szkoleń:
  • MNRI® Integracja odruchów stałych
  • MNRI® Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych
  • MNRI® Integracja odruchów proprioceptywnych i procesów poznawczych

MNRI® IPET-y

(Intensywny Profesjonalny Edukacyjny Trening)

Nazwa IPET-u
Wymagania wstępne
MNRI® IPET Terapia NeuroTaktylna
 • MNRI® Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych (część 1 oraz część 2)
 • MNRI® Terapia NeuroTaktylna
 • Osiem zajęć praktycznych jest bezwzględnie ZALECANYCH przed wzięciem udziału w IPET.
 • Egzamin pisemny w formie quizu jest przeprowadzany przed zajęciami w oparciu o webinarium.
 • Podczas szkolenia zostaną przeprowadzone dwa egzaminy.
 • Osiem dni turnusu – konferencji rodzinnej jest wymaganych do wypełnienia 64 godzin szkolenia klinicznego, po którym następuje egzamin z notą oceniającą.
MNRI® IPET Archetypy rozwoju ruchowego (biomechanika ruchu pierwotnego)
 • MNRI® Archetypy rozwoju ruchowego
 • MNRI® Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych (część 1 oraz część 2)
 • Osiem zajęć praktycznych jest bezwzględnie ZALECANYCH przed wzięciem udziału w IPET.
 • Egzamin pisemny w formie quizu jest przeprowadzany przed zajęciami w oparciu o webinarium.
 • Podczas szkolenia zostaną przeprowadzone dwa egzaminy.
 • Osiem dni turnusu – konferencji rodzinnej jest wymaganych do wypełnienia 64 godzin szkolenia klinicznego, po którym następuje egzamin z notą oceniającą.
MNRI® IPET Repatterning i integracja odruchów 1
 • MNRI® Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych (Część 1 oraz Część 2)
 • MNRI® Terapia NeuroTaktylna
 • oraz 2 dowolne z następujących szkoleń:
  • MNRI® Archetypy rozwoju ruchowego
  • MNRI® Integracja odruchów stałych
  • MNRI® Integracja odruchów kończyn górnych i umiejętności manualnych
  • MNRI® Integracja odruchów proprioceptywnych i procesów poznawczych
 • Osiem zajęć praktycznych jest bezwzględnie ZALECANYCH przed wzięciem udziału w IPET.
 • Egzamin pisemny w formie quizu jest przeprowadzany przed zajęciami w oparciu o webinarium.
 • Podczas szkolenia zostaną przeprowadzone dwa egzaminy.
 • Osiem dni turnusu – konferencji rodzinnej jest wymaganych do wypełnienia 64 godzin szkolenia klinicznego, po którym następuje egzamin z notą oceniającą.
MNRI® IPET Repatterning i integracja odruchów 2
 • MNRI® IPET Terapia NeuroTaktylna
 • MNRI® IPET Repatterning i integracja odruchów 1
 • MNRI® IPET Archetypy rozwoju ruchowego
 • MNRI® IPET NeuroStrukturalna integracja odruchów
MNRI® IPET NeuroStrukturalna integracja odruchów
 • MNRI® Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych (część 1 oraz część 2)
 • MNRI® Integracja odruchów stałych
 • MNRI® NeuroStrukturalna integracja odruchów
 • 8 zajęć praktycznych jest bezwzględnie ZALECANYCH przed wzięciem udziału w IPET.
 • Egzamin pisemny w formie quizu jest przeprowadzany przed zajęciami w oparciu o webinarium.
 • Podczas szkolenia zostaną przeprowadzone dwa egzaminy.
 • Osiem dni turnusu – konferencji rodzinnej jest wymaganych do wypełnienia 64 godzin szkolenia klinicznego, po którym następuje egzamin z notą oceniającą.

Obecnie dostępne są 4 poziomy certyfikacji dla metody MNRI®

Certyfikowany Specjalista MNRI® NeuroTaktylnej Integracji

MNRI® IPET Terapia NeuroTaktylna – Integracja neurosensomotoryczna

Wymagania:
 • Poziom 1 MNRI® – Specjalista bazowy w treningu
 • Wcześniejsze ukończenie szkoleń:Wcześniejsze ukończenie szkoleń:
  • MNRI® Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych (część 1 oraz część 2)
  • MNRI® Terapia NeuroTaktylna
 • Przed wzięciem udziału w IPET zalecamy bezwzględnie odbycie 8 zajęć praktycznych.

Egzamin pisemny w formie quizu przeprowadzany przed zajęciami w oparciu o webinarium.
Podczas szkolenia zostaną też przeprowadzone dwa egzaminy.
Wymagamy odbycia ośmiu dni turnusu – konferencji rodzinnej do wypełnienia 64 godzin szkolenia klinicznego, po którym następuje egzamin z notą oceniającą.

Certyfikowany Specjalista MNRI® Archetypów Rozwoju Ruchowego

MNRI® IPET Archetypy Rozwoju Ruchowego – biomechanika pierwotnych wzorców ruchowych

Wymagania:
 • Poziom 2 MNRI® – Specjalista bazowy w treningu
 • Wcześniejsze ukończenie szkoleń:Wcześniejsze ukończenie szkoleń:
  • MNRI® Archetypy rozwoju ruchowego
  • MNRI® Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych (Część 1 oraz Część 2)
 • Przed wzięciem udziału w IPET ZALECAMY bezwzględnie odbycie 8 zajęć praktycznych.

Egzamin pisemny w formie quizu jest przeprowadzany przed zajęciami w oparciu o webinarium.
Podczas szkolenia zostaną też przeprowadzone dwa egzaminy.
Wymagamy odbycia ośmiu dni turnusu – konferencji rodzinnej do wypełnienia 64 godzin szkolenia klinicznego, po którym następuje egzamin z notą oceniającą.

Certyfikowany Specjalista MNRI® Repatterningu i Integracji Schematów Odruchów

MNRI® IPET Repatterning i Integracja Odruchów 1

Wymagania:
 • Poziom 3a – obowiązkowy MNRI® Specjalista bazowy w treningu
 • Wcześniejsze uczkończenie szkoleń:
  • MNRI® Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych (Część 1 oraz Część 2)
  • MNRI® Terapia Neurotaktylna
 • Realizacja dwóch dowolnych z następujących szkoleń:
  • MNRI® Archetypy rozwoju ruchowego
  • MNRI® Integracja odruchów stałych
  • MNRI® Integracja odruchów kończyn górnych i umiejętności manualnych
  • MNRI® Integracja odruchów proprioceptywnych i procesów poznawczych
 • Przed wzięciem udziału w IPET zalecamy bezwzględnie odbycie 8 zajęć praktycznych.

Egzamin pisemny w formie quizu jest przeprowadzany przed zajęciami w oparciu o webinarium.
Podczas szkolenia zostaną też przeprowadzone dwa egzaminy.
Wymagamy odbycia ośmiu dni turnusu – konferencji rodzinnej do wypełnienia 64 godzin szkolenia klinicznego, po którym następuje egzamin z notą oceniającą.

Certyfikowany Specjalista MNRI® Neurostrukturalnej Integracji Odruchów

MNRI® IPET Neurostrukturalna Integracja Odruchów – Integracja neurosensomotoryczna

Wymagania:
 • Poziom 4 MNRI® – Specjalista bazowy w treningu
 • Wcześniejsze uczkończenie szkoleń:
  • MNRI® Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych (Część 1 oraz Część 2)
  • MNRI® Integracja odruchów stałych
  • MNRI® NeuroStrukturalna integracja odruchów
 • Przed wzięciem udziału w IPET zalecamy bezwzględnie odbycie 8 zajęć praktycznych.

Egzamin pisemny w formie quizu jest przeprowadzany przed zajęciami w oparciu o webinarium.
Podczas szkolenia zostaną też przeprowadzone dwa egzaminy.
Wymagamy odbycia ośmiu dni turnusu – konferencji rodzinnej do wypełnienia 64 godzin szkolenia klinicznego, po którym następuje egzamin z notą oceniającą.

Certyfikowany Specjalista BAZOWY MNRI®

Zakończenie poziomu 4 edukacji z egzaminem wraz z powtórzonymi wszystkimi czterema egzaminami.

Certyfikowany Instruktor w Programach MNRI®

Tylko na zaproszenie Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej, Polska oraz SMEI, USA.

Wymagania:
 • Przedstawienie rekomendacji co najmniej dwóch podmiotów współpracujących z daną osobą, potwierdzających kompetencje terapeutyczno-rehabilitacyjno-edukacyjne oraz kwalifikacje do pełnienia funkcji instruktora.
 • Przedstawienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (dyplomy, świadectwa).