Ścieżka edukacji MNRI®

Cykl szkoleń MNRI® można zrealizować w ciągu 2-3 lat lub więcej. Czas nabywania kompetencji terapeutycznych zależy od wybranej ścieżki kształcenia i intensywności realizowanych przez specjalistę działań.

Terapeutki MNRI

„Nauczanie to nie napełnianie zbiornika, lecz rozpalanie ognia.”

– Carl Gustav Jung

SCHEMAT EDUKACJI MNRI®

Jak uzyskać tytuł w MNRI®?

Na stronie www.masgu.com/poziomy-edukacji zostały przedstawione ścieżki kariery MNRI® i tytuły, które można uzyskać w ramach edukacji MNRI®.

Informacji dotyczącej poziomów edukacji MNRI® można zasięgnąć też drogą mailową: Teresą Busz teresa.busz@masgu.com lub telefonicznie +48 507 157 459.

Terapeutki MNRI