Szkolenie MNRI®

NeuroStrukturalna Integracja Odruchów

Program MNRI® NeuroStrukturalna Integracja Odruchów został stworzony przez dr Masgutovą, aby pomóc rozwiązać problem stresu, znany jako odruch ochrony ścięgien (ang. Tendon Guard Reflex (TGR)).

Proszę zapoznać się z wymaganiami wstępnymi, których spełnenie jest konieczne, aby przystąpić do tego szkolenia.

Szkolenie MNRI Terapia Neurotaktylna

„Skóra, obok mózgu, jest najważniejszym systemem naszego organizmu. Ze skórą związany jest zmysł dotyku – zmysł pierwotny i źródło innych zmysłów. Rozwija się on najwcześniej w ludzkim embrionie.”

– Ashley Montagu

agsdix-fas fa-user-graduate

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla:

fizjoterapeutów, lekarzy, logopedów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek, pedagogów, psychologów, doradców zdrowia psychicznego, rodziców.

agsdix-fas fa-graduation-cap

Wymagania wstępne

Warunkiem wstępnym odbycia tego szkolenia MNRI® jest:

Podpisanie umowy na IPET

Ukończenie następujących szkoleń:

 • POZIOM 1 Specjalista bazowy w treningu lub MNRI® Archetypy rozwoju ruchowego
 • MNRI® Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych cz.1/cz.2
 • MNRI® Terapia Neurotaktylna
 • oraz jedno, dowolne z następujących szkoleń: MNRI® Integracja odruchów stałych, MNRI® Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych, MNRI® Proprioceptywna i kognitywna (poznawcza) integracja odruchów

 

agsdix-fas fa-certificate

Certyfikat międzynarodowy

Uczestnik uzyska międzynarodowy certyfikat amerykańskiego SMEI (Svetlana Masgutova Educational Institute) i Fundacji Masgutova.

Metoda Masgutovej

Metoda Masgutovej® jest zestawem programów skupiających się na odtwarzaniu i dojrzewaniu pierwotnych ruchów, odruchów, układów koordynacji oraz umiejętności w celu uzyskania optymalnego działania naturalnych mechanizmów, procesów rozwojowych, funkcjonowania mózgu oraz integracji sensomotorycznej.

Metoda Masgutovej® jest oparta o stymulację wzorców odruchowych w celu obudzenia naturalnych, genetycznych zasobów sensomotorycznych i programów samoregeneracji, wzmocnienia pamięci motorycznej  i spójności sensomotorycznej oraz radzenia sobie ze stresem. Osiągnięcie to niesie z sobą implikację spełnienia całości potencjału zdolności motorycznych i umiejętności uczenia się.

Misja

Misją Svetlana Masgutova Educational Institute® for Neuro-Sensory-Motor Reflex Integration, LLC jest przekazanie dzieciom i dorosłym sprawdzonej wiedzy i bezpiecznych narzędzi umożliwiających używanie naturalnych, genetycznych zasobów sensomotorycznych w celu optymalizacji odporności i plastyczności układu nerwowego oraz ułatwienie pomyślnego rozwoju sensomotorycznego i przyjemnego uczenia się.

Opis szkolenia

Program MNRI® NeuroStrukturalna Integracja Odruchów został stworzony przez dr Masgutovą, aby pomóc rozwiązać problem stresu, znany jako odruch ochrony ścięgien (ang. Tendon Guard Reflex (TGR)). Ścięgna składają się z tkanki włóknistej, która łączy mięśnie z kościami. Ścięgna, mięśnie i stawy współpracują ze sobą w celu zapewnienia strukturalnego wsparcia i elastyczności ciała, przy jednoczesnym zachowaniu szerokiej gamy sił zewnętrznych podczas aktywności i odpoczynku.

Odruch ochrony ścięgien obejmuje układ ścięgien /mięśni /stawów, który rozciąga się od czubka dużego palca nóg po czubek głowy (tu dalej przez ścięgno stopy, ścięgno Achillesa, ścięgien podkolanowych, kości krzyżowej, kręgosłup, różne mięsnie pleców i mięśnie karku, szyi). Odruch ochrony ścięgien to cała reakcja ciała, która pomaga zmobilizować ciało do ochrony (przez zamrożenie, walkę lub ucieczkę) i rozwój (przez zatrzymanie się -pauzę, uczenie się – naukę i postęp). Dr Masgutova odnosi mechanizmy zamrażania i wstrzymywania do czerwonego światła odruch ochrony ścięgien oraz mechanizmy walki/ ucieczki i uczenia się/ mechanizmów rozwoju do zielonego światła odruchu ochrony ścięgien.

Czerwone światło odruchu ochrony ścięgien:

Część odruchu ochrony ścięgien z czerwonym światłem odruchu ochrony ścięgien powoduje że mięśnie brzucha, ramion i szyi skracają się, przygotowując ciało do radzenia sobie z niespodziewaną sytuacją lub sytuacją wymagającą intensywnego skupienia. W obu przypadkach ciało zatrzymuje się, przestaje działać, uspokaja się i przygotowuje lub koncentruje uszy i oczy, aby wyizolować szczegóły istotne dla sytuacji. Kiedy czerwone światło odruchu ochrony ścięgien jest dojrzałe to wspiera zdolność osoby do zawężania pola widzenia i zainteresowania, ruchu oraz działania, tak aby mógł krytycznie zatrzymać się, aby wyizolować szczegóły ważne dla jego zadania. Kiedy czerwone światło odruchu ochrony ścięgien nie jest dojrzałe, może wywołać hiper lub hipo-aktywną odpowiedź – reakcję. Osoba z nadaktywnym odruchem ochrony ścięgien koncentruje się na nieistotnych szczegółach, może wyłączać się lub zamrażać. Osoba z pod-aktywnym odruchem ochrony ścięgien wydaje się nieświadoma, gdy ​​wymagana jest od niej szczególna uwaga i aktywność- pozostaje nieświadoma wszelkiej potrzeby związanej z uwagą i nieprzewidywalnym niebezpieczeństwem lub obowiązkiem.

Zielone światło odruchu ochrony ścięgien:

Część odruchu ochrony ścięgien z zielonym światłem powoduje, że skracanie się niektórych mięśni kręgosłupa, podnoszenie i rozszerzanie kręgosłupa oraz przygotowanie ciała do działania. Dziecko aktywuje mięśnie kręgosłupa podczas uczenia się, podnosi i prostuje głowę, ustawia i wygina plecy, unosi i rozciąga nogi i ramiona, a potem wstaje i chodzi. Zielone światło odruchu ochrony ścięgien pracuje w tym procesie, aby zapewnić wsparcie strukturalne i elastyczność niezbędną do zapewnienia ochrony i rozwoju. Kiedy zielone światło odruchu ochrony ścięgien jest dojrzale, poszerza pole widzenia, ruch i działania osoby, tak aby mogła zobaczyć większy obraz i działać z myślą aby pomóc, postępować zgodnie z przewidywaniami – umożliwiając naukę i rozwój. Kiedy odruch ochrony ścięgien zielonego światła nie jest dojrzały może powodować hiper lub hipoaktywną reakcję. Osoba z nadaktywnym zielonym światłem odruchu ochrony ścięgien często działa bez uprzedzeń, może źle interpretować sytuację i reagować impulsywnie, często powodując reakcję walki lub reakcję ucieczki bez wielkiej przyczyny, prowokacji. Osoba z hipoaktywnym zielonym światłem odruchu ochrony ścięgien pozostaje niewrażliwa relatywnie na wydarzenia
i doświadczenia, które generalnie wywołują u innych działania.

Symetria ciała i dysfunkcje odruchu ochrony ścięgien

Program MNRI® Neuro-Strukturalna Integracja Odruchów określa aktualny, bieżący stan odruchu ochrony ścięgien poprzez ocenę różnych aspektów symetrii ciała. Symetria wskazuje, że odruch ochrony ścięgien jest dojrzały i odpowiednio zintegrowany, a asymetria wskazuje na dysfunkcję odruchu ochrony ścięgien. Asymetria jest często spotykana, gdy pojawiają się problemy związane z rozwojem i nauką. Wynika to z faktu, ze częste wyzwania powodują przewlekłe napięcie w mięśniach i ścięgnach.

Techniki MNRI® Programu Neuro-Strukturalnej integracji odruchów mają na celu zmniejszenie napięcia ochronnych występującego  w ciele, aktywować system proprioceptywny i strukturę ciała, aktywizację i  optymalizację samoregulacji receptorów przez głęboki dotyk i nacisk.

Certyfikowany specjalista MNRI®

Wybierz swoją ścieżkę edukacji w programie MNRI® i zostań certyfikowanym specjalistą.

Program szkolenia

Szkolenie MNRI® Neurostrukturalnej integracji odruchów jest częścią metody MNRI®.
Program skupia się na:

 • ewaluacji rozwoju motoryki,
 • interpretacji diagnozy schematu odruchowego,
 • specyficznych technikach uwalniania odpowiedzi ochronnych (np. odruch ochrony ścięgien).

Odruchy analizowane podczas szkolenia

Pierwotne motoryczne schematy odruchów:

 • abdominalny Moro, grzbietowy Pereza, asymetryczny toniczny odruch szyi (ATOS),
 • grzbietowy Galanta, prostowania tułowia więzi

.Dodatkowe Odruchy motoryczne i reakcje

 • odruch abdominalny, odruch strachu paraliżującego, odruch wzrokowo-kinestetyczny, odruch wzrokowo-przedsionkowy, konwergencja -dywergencja,
 • balansowanie odruch ochrony ścięgien stóp, odruch ochrony ścięgien całego ciała,
 • odruchy oddechowe, grawitacja, lokomocyjny,
 • sekwencyjny obrót, ześrodkowanie, uziemienie, odruch śrubowy, 
 • prostowanie tułowia, ustalenia głowy.

Cele szkolenia

Uczestnicy dowiedzą się, jak uwolnić napięcie odruchu ochrony ścięgien, zrelaksować napięcie mięśniowe w całym ciele, aktywować system proprioceptywny i strukturę ciała, aby optymalizować samoregulację i aktywować receptory przez głęboki dotyk i nacisk.

Wykorzystanie terapii

Program MNRI® NeuroStrukturalna Integracja Odruchów jest skutecznie wykorzystywany zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

 • porażeniami mózgowymi,
 • autyzmem,
 • zachowaniami agresywnymi,
 • lękami i fobiami,
 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym,
 • nadpobudliwością psychoruchową,
 • trudnościami w nauce, dysleksją,
 • ADHD, ADD,
 • FAS, FASD,
 • zaburzeniami mowy,
 • zaburzeniami integracji sensorycznej.

Informacja zastrzeżona dla szkolenia

Międzynarodowy Instytut dr S. Masgutvej (Polska)/ Svetlana Masgutova Educational Institute (USA), opracował i opatentował licencjonowaną metodę o nazwie MNRI®.

Prezentacja skupi się wyłącznie na MNRI® i nie będzie zawierała informacji o innych podobnych lub pokrewnych terapiach.

Wymagania dotyczące ukończenia szkolenia

To szkolenie nie jest zatwierdzone do częściowego zaliczenia.

Uczestnicy muszą uczestniczyć w szkoleniu w całości, aby otrzymać zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do MNRI® Neuro-strukturalnej integracji odruchów.

 2. MNRI® – procedura postepowania w zakresie regulacji odruchów ochrony ścięgien. Wzorzec odruchu ochrony ścięgna, symetria oraz fizyczna reakcja organizmu na stres.

 3. Taktylno-proprioceptywne “PRZEGŁASKANIE” przedniej części ciała.

 4. Ćwiczenia w zakresie aktywacji prostokąta tułowia.

 5. “Wahadło” pod środkową częścią obojczyka. Aktywacja klatki piersiowej oraz obszaru mostka. Aktywacja pod linią obojczyków. Aktywacja linii żeber 5-6. Łuku klatki piersiowej 43 7. Mostkowe mięśnie międzyżebrowe.

 1. MNRI®Neuro-strukturalna integracja odruchów – aktualności, problemy, sukcesy
 2. Punkty abdominalne brzucha. Punkty paraliżującego strachu. Punkty odruchu Moro.
 3. RAMIONA – skrzydła motyla. Kończyny dolne (powierzchnia przednia).
  Mięśnie czworogłowe. Aktywacja dolnych abdominalnych punktów do zasypiania. Powięź szeroka uda oraz mięśnie przywodziciele. Aktywacja mięśnia strzałkowego długiego.
 4. Schematy odruchów stopy. Odruch ochrony ścięgna stopy. Odruch Babińskiego. Podeszwowe zgięcie/ prostowanie i chwytny stóp.
 5. Tylna część ciała. PRZEGŁASKANIE – aktywacja dotykowa. Odruch Pereza i punkty aktywacji. Trójkąt kości krzyżowej. Uciskanie kości krzyżowej.
 1. Odruch Galanta – mięśnie międzykręgowe (Domino), ściskanie kręgów. Mobilizacja obszaru łopatek Abdominalne Brzucha do zasypiania (część górna). Tylna część nóg. Aktywacja mięśni udowych. Aktywacja mięśni pośladków. Aktywacja ścięgna Achillesa. Leniwy Lew.
 2. Sprawdzenie symetrii. SZYJA (technika zaawansowana) Mięsień szeroki szyi.
 3. Powtorzenie protokołu MNRI®Neuro-strukturalnej integracji odruchów (w parach).

Informacje organizacyjne

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

agsdix-fas fa-money-bill-wave

Koszt

Koszt szkolenia: 2 084 zł
Recertyfikacja kursu: 1 250 zł

agsdix-smt3-schedule

Czas trwania

Szkolenie trwa 3 dni (32 godziny dydaktyczne)
Piątek: 9:00 – 19:15
Sobota: 8:30 – 18:45
Niedziela: 8:30 – 15:00

agsdix-fas fa-user-clock

Uprawniony instruktor

Organizator

ASTO Ośrodek Edukacyjny
ul. Kościuszki 87/B1
50-442 Wrocław

Terminy szkoleń

Terminy pozostałych szkoleń znajdziesz w terminarzu.