Odruch chwytny Robinsona

28 lutego 2021
agsdix-smt2-person
Bernadetta Lis

Odruch chwytny Robinsona

Pomaga w rozwoju procesów poznawczych. Zintegrowany zapewnia koordynację precyzyjnej, średniej i dużej motoryki, sprawność manualną i grafomotorykę, pozytywnie wpływa na umiejętność rysowania, pisania oraz inne nawyki manualne.

Funkcja pisania powinna być wysoce zautomatyzowana, aby podczas procesu pisania włączona była optymalna praca mózgu, co zapewnia kora mózgowa aktywizując wyższe czynności intelektualne między innymi myślenie przyczynowo-skutkowe, myślenie abstrakcyjne, analizę i syntezę.

Symptomy wskazujące na niezintegrowany odruch chwytny Robinsona

Dziecko:

 1. Nadmiernie naciska ołówek (długopis) przy pisaniu, rysowaniu, kolorowaniu.
 2. Nieprawidłowo trzyma narzędzie do pisania, brak chwytu pesetowego, szczypcowego.
 3. Ma kłopoty z motoryką precyzyjną, manipulowaniem małymi i dużymi przedmiotami.
 4. Ma słaby chwyt, obniżone napięcie w stawach rąk, również słabą obręcz barkową, brak lub słabą manipulację przedmiotami.
 5. Ma duże napięcie w stawach ręki, szczególnie w nadgarstku.
 6. Ma niechęć do pisania ręcznego i wyrażania się przez pisanie.
 7. Słabo rozróżnia i orientuje się w jakości bodźca – rozróżnianie kształtu, faktury, temperatury.
 8. Ma nieprawidłowe doznania nadwrażliwości lub niewrażliwości wnętrza dłoni i palców
  i łącząca się z tym reaktywność lub brak aktywności chwytania dłońmi.
 9. Ma kłopoty z komunikacją, opóźniony rozwój mowy.
 10. Ma trudność z „chwytaniem” (rozumieniem) różnych idei, trzymanie się nieskutecznych wzorców zachowania i myślenia.

Ostatnie wpisy

Dyspraksja. Dziecko niezdarne czy dyspraktyczne?

Wprowadzenie do Dyspraksji: Co to Jest i Jakie są Jej Objawy? Dyspraksja zwane też zaburzenie rozwoju koordynacji bądź Syndrom Niezdarnego Dziecka to powszechnie znane zjawisko, chodź nie koniecznie utożsamiane z zaburzeniem rozumianym w kontekście choroby. Często...

Wzorce przywiązania

Wzorce przywiązania a zmysł dotyku Każdy człowiek rodzi się z biologicznie zakorzenionymi dwiema podstawowymi zdolnościami: zdolnością do miłości i zdolnością do uczenia się. To fundamentalna koncepcja Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej. Pierwsza oznacza...

Terapia ręki – czym jest?

Terapia ręki rozumiana jest zwykle jako praca nad usprawnianiem motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Terapia ręki to również praca z receptorami skóry i dostarczanie różnorodnych wrażeń dotykowych rozwijających funkcje...