Turnusy terapeutyczne

Zapraszamy na pięciodniowe turnusy terapeutyczne dla dzieci i dorosłych.

turnus rehabilitacyjny w ASTO 2

„Aby poznać człowieka, trzeba zostać towarzyszem jego podróży.”

– Przysłowie tureckie

Jak wygląda turnus?

Turnus to forma intensywnej, kilkudniowej pracy, podczas której łączymy różne terapie stosowane w naszym ośrodku, aby uzyskać efekt synergii.

Terapie są dobierane indywidualnie do potrzeb uczestnika turnusu. Podstawą jest integracja odruchów wg koncepcji dr Masgutovej uzupełniana o inne terapie.

turnus terapeutyczny

Turnusy zimowe i letnie

Podstawową formą turnusu jest pięciodniowa praca z Uczestnikiem.

Podczas każdego dnia pracy Uczestnik turnusu ma pięć indywidualnych terapii. Ponadto dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia grupowe z elementami muzykoterapii, arteterapii, terapii pedagogicznej (obecnie – ze względu na pandemię Covid-19 oraz z z uwagi na bezpieczeństwo Uczestników, zawiesiliśmy prowadzenie zajęć grupowych).

Terapie stosowane podczas turnusów

 1. Terapie z programu integracji odruchów wg metody dr Svetlany Masgutovej:
  • Terapia Neurostrukturalna
  • Terapia Neurotaktylna
  • Integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych
  • Terapia ustno-twarzowa wraz z elementami terapii wzrokowo-słuchowej
  • Archetypy rozwoju ruchowego i inne elementy programu integracji odruchów
 2. Terapia z programu Sorensensistem – TEMPRANA
 3. Arteterapia
 4. Terapia czaszkowo–krzyżowa
 5. Muzykoterapia integralna
 6. Elementy integracji sensorycznej
 7. Terapia neurologopedyczna
 8. Terapia ręki
 9. Terapia logopedyczna
turnus terapeutyczny w asto
turnus rehabilitacyjny asto

Turnusy indywidualne

Proponujemy również pięciodniowe turnusy indywidualne. Podczas nich zapewniamy Uczestnikowi trzy indywidualne terapie każdego dnia, które są dobrane do potrzeb i wyzwań rozwojowych Uczestnika .

Terapie stosowane podczas turnusów indywidualnych

 1. Terapie z programu integracji odruchów wg metody dr Svetlany Masgutovej:
  • Terapia Neurostrukturalna
  • Terapia Neurotaktylna
  • Integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych
  • Terapia ustno-twarzowa wraz z elementami terapii wzrokowo-słuchowej
  • Archetypy rozwoju ruchowego i inne elementy programu integracji odruchów
 2. Terapia z programu Sorensensistem – Temprana
 3. Terapia czaszkowo–krzyżowa
 4. Terapia neurologopedyczna
 5. Terapia logopedyczna
 6. Terapia ręki
terapeuci w asto

Nasz zespół terapeutów

Udało nam się pozyskać do współpracy specjalistów terapii dzieci i dorosłych, których bardzo cenimy za wiedzę, umiejętności, nieustającą pasję w uczeniu się oraz stosunek do pracy i do pacjentów.

turnus terapeutyczny

Dla kogo?

Zapraszamy na turnusy dzieci, młodzież i dorosłych z wszystkimi wyzwaniami rozwojowymi, z którymi pracujemy w naszym Ośrodku.

Wyzwania neurologiczne

Mózgowe porażenie dziecięce, zespoły genetyczne, zaburzenia rozwoju psychoruchowego, nieprawidłowe napięcie mięśniowe i asymetria.

Niepełnosprawność Intelektualna

Trudności szkolne

Zaburzenia koncentracji i pamięci, trudności w czytaniu, dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia.

Całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm, zespół Aspergera)

Problemy emocjonalne

Zachowania agresywne, lęki i fobie, labilność emocjonalna, niska odporność na stres.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADD, ADHD)

Zaburzenia Integracji Odruchów i Integracji Sensorycznej

Zaburzenia przetwarzania słuchowego i wzrokowego

Zaburzenia mowy

Terminy

Zapraszamy do zapisów również na listy rezerwowe, zdarzają się sytuacje, że na turnusy dostają się chętni z takich list. 

turnusy-rehabilitacyjne

Turnusy indywidualne

9 - 13 stycznia 2023

16 - 20 stycznia 2023

23 - 27 stycznia 2023

30 stycznia - 1 lutego 2023

6 - 10 lutego 2023

27 lutego - 3 marca 2023

6 - 10 marca 2023

13 - 17 marca 2023

20 - 24 marca 2023

21 - 31 marca 2023

3 - 7 kwietnia 2023

17 - 21 kwietnia 2023

24 - 28 kwietnia 2023

22 - 26 maja 2023

29 maja - 2 czerwca 2023

12 - 16 czerwca 2023

19 - 23 czerwca 2023

Turnusy zimowe

13 - 17 lutego 2023

ferie zimowe w woj. dolnośląskim

20 - 24 lutego 2023

ferie zimowe w woj. dolnośląskim

Turnusy letnie

26 - 30 czerwca 2023

3 - 7 lipca 2023

21 - 25 sierpnia 2023

28 sierpnia - 1 września 2023

turnus terapeutyczny

Informacje i zapisy

Bliższych informacji udzielamy telefonicznie i mailowo.