Turnusy terapeutyczne

Zapraszamy na pięciodniowe turnusy terapeutyczne dla dzieci i dorosłych.

turnus rehabilitacyjny w ASTO 2

„Aby poznać człowieka, trzeba zostać towarzyszem jego podróży.”

– Przysłowie tureckie

Jak wygląda turnus?

Turnus to forma intensywnej, kilkudniowej pracy, podczas której łączymy różne terapie stosowane w naszym ośrodku, aby uzyskać efekt synergii.

Terapie są dobierane indywidualnie do potrzeb uczestnika turnusu. Podstawą jest integracja odruchów wg koncepcji dr Masgutovej uzupełniana o inne terapie.

Arteterapia w ASTO

Turnusy zimowe i letnie

Podstawową formą turnusu jest pięciodniowa praca z Uczestnikiem.

Podczas każdego dnia pracy Uczestnik turnusu ma pięć indywidualnych terapii. Ponadto dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia grupowe z elementami muzykoterapii, arteterapii, terapii pedagogicznej (obecnie – ze względu na pandemię Covid-19 oraz z z uwagi na bezpieczeństwo Uczestników, zawiesiliśmy prowadzenie zajęć grupowych).

Terapie stosowane podczas turnusów

 1. Terapie z programu integracji odruchów wg metody dr Svietlany Masgutovej:
  • Terapia Neurostrukturalna
  • Terapia Neurotaktylna
  • Integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych
  • Terapia ustno-twarzowa wraz z elementami terapii wzrokowo-słuchowej
  • Archetypy rozwoju ruchowego i inne elementy programu integracji odruchów
 2. Terapia z programu Sorensensistem – TEMPRANA
 3. Arteterapia
 4. Terapia czaszkowo–krzyżowa
 5. Muzykoterapia integralna
 6. Elementy integracji sensorycznej
 7. Terapia neurologopedyczna
Po turnusie rehabilitacyjnym

Turnusy indywidualne

Proponujemy również pięciodniowe turnusy indywidualne. Podczas nich zapewniamy Uczestnikowi trzy indywidualne terapie każdego dnia, które są dobrane do potrzeb i wyzwań rozwojowych Uczestnika .

Terapie stosowane podczas turnusów indywidualnych

 1. Terapie z programu integracji odruchów wg metody dr Svietlany Masgutovej:
  • Terapia Neurostrukturalna
  • Terapia Neurotaktylna
  • Integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych
  • Terapia ustno-twarzowa wraz z elementami terapii wzrokowo-słuchowej
  • Archetypy rozwoju ruchowego i inne elementy programu integracji odruchów
 2. Terapia z programu Sorensensistem – Temprana
 3. Terapia czaszkowo–krzyżowa
 4. Terapia neurologopedyczna
Muzykoterapia w ASTO

Nasz zespół terapeutów

Udało nam się pozyskać do współpracy specjalistów terapii dzieci i dorosłych, których bardzo cenimy za wiedzę, umiejętności, nieustającą pasję w uczeniu się oraz stosunek do pracy i do pacjentów.

Terapia w ASTO

Dla kogo?

Zapraszamy na turnusy dzieci, młodzież i dorosłych z wszystkimi wyzwaniami rozwojowymi, z którymi pracujemy w naszym Ośrodku.

Wyzwania neurologiczne

Mózgowe porażenie dziecięce, zespoły genetyczne, zaburzenia rozwoju psychoruchowego, nieprawidłowe napięcie mięśniowe i asymetria.

Niepełnosprawność Intelektualna

Trudności szkolne

Zaburzenia koncentracji i pamięci, trudności w czytaniu, dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia.

Całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm, zespół Aspergera)

Problemy emocjonalne

Zachowania agresywne, lęki i fobie, labilność emocjonalna, niska odporność na stres.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADD, ADHD)

Zaburzenia Integracji Odruchów i Integracji Sensorycznej

Zaburzenia przetwarzania słuchowego i wzrokowego

Zaburzenia mowy

Terminy

Zapraszamy do zapisów również na listy rezerwowe, zdarzają się sytuacje, że na turnusy dostają się chętni z takich list. 

Terapia w ASTO

Turnusy indywidualne

10 - 14 stycznia 2022

17 - 21 stycznia 2022

24 - 28 stycznia 2022

14 - 18 lutego 2022

21 - 25 lutego 2022

21 - 25 lutego 2022

28 lutego - 4 marca 2022

7 - 11 marca 2022

14 - 18 marca 2022

21 - 25 marca 2022

28 marca - 1 kwietnia 2022

4 - 8 kwietnia 2022

25 - 29 kwietnia 2022

9 - 13 maja 2022

16 - 20 maja 2022

23 - 27 maja 2022

30 maja - 3 czerwca 2022

6 - 10 czerwca 2022

20 - 24 czerwca 2022

Turnusy zimowe

31 stycznia - 4 lutego 2022

lista rezerwowych

7 - 11 lutego 2022

lista rezerwowych

Turnusy letnie

27 czerwca - 1 lipca 2022

4 - 8 lipca 2022

22 - 26 sierpnia 2022

29 sierpnia - 2 września 2022

Terapia u Agaty Lis

Informacje i zapisy

Bliższych informacji udzielamy telefonicznie i mailowo.