Turnusy terapeutyczne

Zapraszamy na pięciodniowe turnusy terapeutyczne dla dzieci i dorosłych.

Turnus rehabilitacyjny w asto 2

„Aby poznać człowieka, trzeba zostać towarzyszem jego podróży.”

– Przysłowie tureckie

Jak wygląda turnus?

Turnus to forma intensywnej, kilkudniowej pracy, podczas której łączymy różne terapie stosowane w naszym ośrodku, aby uzyskać efekt synergii.

Terapie są dobierane indywidualnie do potrzeb uczestnika turnusu. Podstawą jest integracja odruchów wg koncepcji dr Masgutovej uzupełniana o inne terapie.

Turnus terapeutyczny
Tutnus rehabilitacyjny w asto turnusy terapeutyczne

Turnusy zimowe i letnie

Podstawową formą turnusu jest pięciodniowa praca z Uczestnikiem.

Podczas każdego dnia pracy Uczestnik turnusu ma pięć indywidualnych terapii. 

Terapie stosowane podczas turnusów

 1. Terapie z programu integracji odruchów wg metody dr Svetlany Masgutovej:
  • Terapia Neurostrukturalna
  • Terapia Neurotaktylna
  • Integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych
  • Terapia ustno-twarzowa wraz z elementami terapii wzrokowo-słuchowej
  • Archetypy rozwoju ruchowego i inne elementy programu integracji odruchów
 2. Terapia z programu Sorensensistem – TEMPRANA
 3. Arteterapia
 4. Terapia czaszkowo–krzyżowa
 5. Elementy integracji sensorycznej
 6. Terapia ręki
 7. Terapia logopedyczna
Turnus terapeutyczny w asto
Turnus rehabilitacyjny asto

Turnusy indywidualne

Proponujemy również pięciodniowe turnusy indywidualne. Podczas nich zapewniamy Uczestnikowi trzy indywidualne terapie każdego dnia, które są dobrane do potrzeb i wyzwań rozwojowych Uczestnika .

Terapie stosowane podczas turnusów indywidualnych

 1. Terapie z programu integracji odruchów wg metody dr Svetlany Masgutovej:
  • Terapia Neurostrukturalna
  • Terapia Neurotaktylna
  • Integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych
  • Terapia ustno-twarzowa wraz z elementami terapii wzrokowo-słuchowej
  • Archetypy rozwoju ruchowego i inne elementy programu integracji odruchów
 2. Terapia z programu Sorensensistem – Temprana
 3. Terapia czaszkowo–krzyżowa
 4. Terapia logopedyczna
 5. Terapia ręki
Terapeuci w asto

Nasz zespół terapeutów

Udało nam się pozyskać do współpracy specjalistów terapii dzieci i dorosłych, których bardzo cenimy za wiedzę, umiejętności, nieustającą pasję w uczeniu się oraz stosunek do pracy i do pacjentów.

Turnus terapeutyczny

Dla kogo?

Zapraszamy na turnusy dzieci, młodzież i dorosłych z wszystkimi wyzwaniami rozwojowymi, z którymi pracujemy w naszym Ośrodku.

Wyzwania neurologiczne

Mózgowe porażenie dziecięce, zespoły genetyczne, zaburzenia rozwoju psychoruchowego, nieprawidłowe napięcie mięśniowe i asymetria.

Niepełnosprawność Intelektualna

Trudności szkolne

Zaburzenia koncentracji i pamięci, trudności w czytaniu, dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia.

Całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm, zespół Aspergera)

Problemy emocjonalne

Zachowania agresywne, lęki i fobie, labilność emocjonalna, niska odporność na stres.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADD, ADHD)

Zaburzenia Integracji Odruchów i Integracji Sensorycznej

Zaburzenia przetwarzania słuchowego i wzrokowego

Zaburzenia mowy

Terminy

Zapraszamy do zapisów również na listy rezerwowe, zdarzają się sytuacje, że na turnusy dostają się chętni z takich list. 

Turnusy-rehabilitacyjne

Turnusy indywidualne 2024

02-06 września

09-13 września

16-20 września

23-27 września

30 września - 04 października

07 - 11 października

14-18 października

21-25 października

28 października - 01 listopada

04-08 listopada

11-15 listopada

18-22 listopada

25-29 listopada

02-06 grudnia

09-13 grudnia

16-20 grudnia

Turnusy ferie

Turnusy letnie

1 - 5 lipca 2024

19 - 23 sierpnia 2024

26- 30 sierpnia 2024

Turnus terapeutyczny

Informacje i zapisy

Bliższych informacji udzielamy telefonicznie i mailowo.