Terapia

Neurologopedia

W swojej codziennej pracy staramy się pomóc pacjentom z różnymi problemami i w różnym wieku (od 0 do 99 roku życia).
Integracja sensoryczna

„Patrz na wszystkie trudności jako na możliwości stworzenia czegoś nowego, uczenia się i wzrastania dzięki kreatywnemu reagowaniu”.

– Virginia Satir

Neurologopedia

Zajmujemy się diagnozą i terapią trudności związanych z uszkodzeniem obwodowego lub ośrodkowego układu nerwowego (np. na skutek: choroby, uszkodzenia nerwów, udaru lub wypadku) oraz w przypadku różnych zespołów genetycznych.

Neurologopedia
Neurologopedia

Oferujemy pomoc i wsparcie

Oferujemy pomoc i wsparcie w przypadku:

 • Eskróconego wędzidełka podjęzykowego i podwargowego,
 • Etrudności w karmieniu (piersią, łyżeczką),
 • Etrudności z rozszerzeniem diety,
 • Etrudności związanych ze ssaniem, żuciem i połykaniem,
 • Etrudności z wygórowanym odruchem wymiotnym,
 • Enieprawidłowej pozycji spoczynkowej języka (język niespionizowany, język pomiędzy wargami zębowymi),
 • Enadmiernego ślinienia,
 • Enieprawidłowego toru oddechowego (ustnego),
 • Eobniżonego napięcia mięśniowego w obrębie twarzy,
 • Ezaburzonego/ opóźnionego rozwoju mowy.

Wykorzystujemy następujące metody

 • Eodruchy ustno-twarzowe,
 • Eodruchy wzrokowo-słuchowe,
 • Emetodę werbalno-tonalną,
 • Emetodę „Dyna – Lingua M.S.”,
 • Emetodę Emphaty Dolls,
 • Emetodę Attention Autism,
 • Emetodę Butejki,
 • Emetodę miofunkcjonalną,
 • Eelektrostymulację.
Neurologopedia3 neurologopedia terapia