Szkolenie 

Dyspraksja i specyficzne trudności w uczeniu się

Program terapeutyczny

Program bazuje na uniwersalnych sekwencjach ćwiczeń, których systematyczne wykonywanie korzystnie wpływa na redukcję objawów dyspraksji i główne przyczyny występowania specyficznych trudności w nauce.

Pisanie terapeutyczne

“Życie jest cudem, a nauczyciel powinien być przygotowywany do bycia medium dla tego cudu.”

– Edward Blishen

agsdix-fas fa-user-graduate

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • nauczycieli wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolnego, zintegrowanego
 • pedagogów oraz psychologów przedszkolnych i szkolnych
 • specjalistów pracujących z dziećmi z dysharmonią rozwojową
 • osób poszukujących technik pracy w przypadku dzieci z dyspraksją i specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • rodziców dzieci z dysharmonią rozwojową, dyspraksją i specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • fizjoterapeutów (również licencjatów) zainteresowanych tą tematyką
  agsdix-fas fa-graduation-cap

  Przebieg szkolenia

  Szkolenie odbywa się w formie on-line i obejmuje 20 godzin dydaktycznych.

  Składa się z części teoretycznej (8 godzin dydaktycznych) oraz części praktycznej (12 godzin dydaktycznych) i prowadzone jest w formie warsztatu on-line, bazującego na materiale filmowym, który prezentuje poszczególne sekwencje ćwiczeń, będące składowymi elementami programu DYS-KURS.

  agsdix-fas fa-certificate

  Zaświadczenie

  Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zawierające opis efektów uczenia się.

  Ośrodek ASTO posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

  Dokumenty i zaświadczenia naszego ośrodka: https://asto.edu.pl/dokumenty-do-pobrania/

  Szkolenie

  Program terapeutyczny dla dzieci z dyspraksją i specyficznymi trudnościami w uczeniu się

  Zaproponowany w szkoleniu terapeutyczny program wspomagania jest oparty na uniwersalnych sekwencjach ćwiczeń, których systematyczne wykonywanie korzystnie wpływa na redukcję objawów dyspraksji i główne przyczyny występowania specyficznych trudności w nauce, w szczególności na współdziałanie oraz integrację funkcji ruchowych i percepcyjnych.

  Pisanie terapeutyczne
  Pisanie terapeutyczne

  Adekwatnie dobrane ćwiczenia wspierają u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym: wszechstronny rozwój percepcyjno-motoryczny; posturalną aktywność mięśniową; równowagę oraz koordynację psychoruchową; motorykę dużą i małą.

  Dziecko z dyspraksją i specyficznymi trudnościami w uczeniu się

  Dyspraksja to neurorozwojowe zaburzenie, postrzegane jako ograniczenie umiejętności organizacji sensorycznej. Przejawia się trudnościami:

  • w planowaniu motorycznym oraz adekwatnej koordynacji ruchowej;
  • w wykonywaniu zadań sekwencyjnych;
  • z przetwarzaniem bodźców oraz z procesami adaptacji i generalizacji.

  Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu określa się ogólnym pojęciem dysleksja rozwojowa (dysleksja – trudności w nauce czytania; dysortografia – trudności w opanowaniu poprawnej pisowni; dysgrafia – trudności w osiągnięciu odpowiedniego poziomu graficznego pisma).

  Pisanie terapeutyczne
  Pisanie terapeutyczne

  Trudności te najczęściej ujawniają się, kiedy dziecko podejmuje naukę szkolną, a nauczyciele zauważają, że niektóre dzieci pomimo wielu wysiłków, nie potrafią opanować treści edukacyjnych, bądź opanowują je w sposób wybiórczy czy w niewielkim stopniu.

  Dzieci mające ogólne trudności w nauce wymagają wsparcia w postaci dodatkowych zabiegów dydaktycznych, zindywidualizowanego podejścia w procesie edukacyjnym oraz dostosowania wymagań do ich możliwości psychofizycznych. Doskonałą formą wspomagania są tu również aktywności oparte na odpowiednio ukierunkowanych ćwiczeniach ruchowych oraz oddziaływaniach sensomotorycznych.

  Cele szkolenia

  Celem szkolenia jest wyposażenie uczestnika w praktyczne umiejętności pozwalające na samodzielną terapeutyczną pracę z dzieckiem wg programu DYS-KURS, a także poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie pracy terapeutycznej w dyspraksji oraz specyficznych trudnościach w uczeniu się.

  Pisanie terapeutyczne
  Pisanie terapeutyczne

  Efekty uczenia się

  • prawidłowo definiuje dyspraksję oraz specyficzne trudności w uczeniu się
  • prawidłowo analizuje problemy dziecka w aspekcie sensomotorycznym
  • definiuje strategie terapeutyczne, zna cele i założenia programu DYS-KURS
  • określa cele terapeutyczne, plan i możliwości wdrożenia terapii wg programu DYS-KURS
  • dostosowuje terapię do indywidualnego profilu zaburzeń dziecka
  • wspomaga dziecko w harmonijnym rozwoju psychoruchowym
  • organizuje i przeprowadza rozmowy z rodzicami dziecka
  • wpiera oraz motywuje rodziców do codziennej pracy z dziećmi.

  Program szkolenia

  Dzień 1

  1. Dyspraksja w ujęciu neurorozwojowym i psychomotorycznym.

  2. Charakterystyka specyficznych trudności w uczeniu się w aspekcie sensomotorycznym.

  Dzień 2

  3. Teoretyczne podstawy, zasady i sposoby oddziaływań terapeutycznych w programie DYS-KURS.

  4. Prezentacja sekwencji ćwiczeń w praktyce.

  Dzień 3

  5. Prezentacja sekwencji ćwiczeń w praktyce.

  6. Dobór sekwencji w odniesieniu do neurorozwojowego problemu dziecka. Wspomaganie rodzica w procesie terapeutycznym.

  7. Analiza działań praktycznych.

  Informacje organizacyjne

  W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

  agsdix-fas fa-money-bill-wave

  Koszt

  Moduł pierwszy: 1300 zł

  Cena szkolenia obejmuje:
  • materiały szkoleniowe – skrypt w formie elektronicznej, zawierający materiał teoretyczny i opis sekwencji ćwiczeń oraz dostęp do nagrań prezentacji i filmów instruktażowych (przez 7 dni po zakończeniu szkolenia);
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zawierające opis efektów uczenia się.
  agsdix-smt3-schedule

  Czas trwania

  Szkolenie trwa 3 dni (20 godzin dydaktycznych)

  Piątek 16:30 – 20:00
  Sobota 9:00 – 17:30
  Niedziela 9:00 – 13:30

  agsdix-fas fa-user-clock

  Prowadząca

  agsdix-smt2-home

  Organizator

  ASTO Ośrodek Edukacyjny
  ul. Kościuszki 87/B1
  50-442 Wrocław

  Terminy szkoleń

  Terminy pozostałych szkoleń znajdziesz w terminarzu.