Izabela Gelleta

Magister fizjoterapii, specjalista rehabilitacji ruchowej 1 stopnia, terapeuta: Integracji Sensorycznej, NDT-Bobath, PNF; pedagog, wykładowca akademicki, szkoleniowiec.

Renata borowiecka

„Gdyby miękkość była słabością, kwiaty nigdy by nie urosły.”

– Amna Dhanani

Izabela Gelleta

Kwalifikacje

 • ukończyła z wyróżnieniem studia wyższe – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie na Wydziale „Rehabilitacja ruchowa”
 • uzyskała pierwszy stopień specjalizacji w zakresie rehabilitacji ruchowej
 • ukończyła liczne kursy: kurs podstawowy metody NDT-Bobath (1999r.), kurs podstawowy metody PNF (2001r.), kurs podstawowy i rozwijający metody Integracji Sensorycznej (1999-2000r.)
 • nauczyciel dyplomowany
 • absolwentka Studiów Podyplomowych „Organizacja
  i Zarządzanie Placówkami Oświatowymi”
 • uczestniczka licznych kursów, szkoleń, konferencji m.in. 
  z zakresu neurologii dziecięcej, terapii integracji sensorycznej, zaburzeń rozwojowych u dzieci i autyzmu (1996-2019r.)
 • wykładowca akademicki od 1995r.
 • współzałożycielka fundacji „Wsparcie na Starcie” oraz Stowarzyszenia Terapeutów Neurorozwojowych
Renata borowiecka

Doświadczenie

 • ponad 25-letnie doświadczeniem w pracy dydaktycznej oraz terapeutycznej z niemowlętami, dziećmi
  i młodzieżą zdobywane m.in. w przedszkolach integracyjnych w Warszawie, poradni rehabilitacji i fizjoterapii dla dzieci i młodzieży, warszawskim szpitalu dla dzieci oraz przychodniach psychologiczno-pedagogicznych (w tym prowadzenie szkoleń i warsztatów terapeutycznych, wspieranie środowiskowe dzieci i rodziców)
 • wykładowca na: Wydziale Rehabilitacji AWF w Warszawie; na studiach podyplomowych „Integracja Sensoryczna” w Gdańsku oraz Olsztynie; na studiach podyplomowych „Wczesne Wspomaganie Rozwoju” na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz w Poznaniu
 • trener szkoleniowy kursów z zakresu doskonalenia zawodowego, w tym Kursów na Terapeutę Integracji Sensorycznej
 • trener wewnętrzny w zakresie metod terapeutycznych dla dzieci i młodzieży
 • od 2003r. prowadzi autorskie szkolenia przeznaczone dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i zintegrowanego, pedagogów, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów, terapeutów integracji sensorycznej, innych specjalistów pracujących z niemowlętami, małymi dziećmi, dziećmi w wieku przedszkolnym
  i wczesnoszkolnym w placówkach oświatowo-wychowawczych, terapeutycznych i integracyjnych, a także dla rodziców i opiekunów noworodków i niemowląt oraz małych dzieci
 • prelegentka na konferencjach naukowych

Sukcesy

 • autorka programów szkoleniowych oraz materiałów instruktażowych
 • autorka/współautorka licznych publikacji naukowych oraz artykułów w czasopismach zawodowych

Działania rozwojowe

Dotychczas prowadziła działania rozwojowe m.in. dla:

Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, wielu poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodków terapeutycznych w całej Polsce (m.in. dla Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego i Specjalistycznej Poradni Logopedyczno–Psychologicznej „Gaduła” w Krakowie; Poradni Edukacji Renaty Borowieckiej w Warszawie; PROPRIO.PL Ewelina Rosłonek w Łodzi; LOGO-SI Anna Bobowska we Wrocławiu; Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Placówki Kształcenia Ustawicznego „Oditis” Ewa Romanik w Gdańsku), zarówno w zakresie szkoleń wewnętrznych, jak i zewnętrznych, kursów na terapeutę integracji sensorycznej oraz innych form doskonalenia zawodowego.