Martin Rychetsky

Wykładowca, terapeuta pracujący z dziećmi z problemami w nauce, certyfikowany specjalista autyzmu.

“A co jest tak ważne jak wiedza? Zapytał umysł. Móc kochać i patrzeć sercem, odpowiedziała dusza.”

– Flavia

agsdix-fas fa-user-graduate

Martin Rychetsky

Terapeuta pracujący z dziećmi z problemami w nauce, terapeuta metody bilateralnej integracji.

Trener metody bilateralnej integracji, superwizor metody indywidualnej stymulacji słuchu JIAS, Certyfikowany Specjalista Autyzmu (Niemcy 2014) – prestiżowe szkolenie kształcące specjalistów w zakresie diagnozy i terapii autyzmu. 

Terapeuta Neurofeedback po czterostopniowym szkoleniu w Niemczech. 

Obecnie prowadzi Rychetsky Optical oraz Polską Akademię Bilateralnej Integracji. 

Autor programu szkolenia: Ortoptyka – Zaburzenia funkcji wzrokowych.