Renata Borowiecka

Wykładowca, Pedagog korekcyjny, specjalista terapii pedagogicznej, muzykoterapeuta.

Renata borowiecka

“Motywacja jest tym, co pozwala ci zacząć. Nawyk jest tym, co pozwala ci wytrwać.”

– Stephen Covey

Renata Borowiecka

Pedagog korekcyjny, specjalista terapii pedagogicznej, muzykoterapeuta programu MRM z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej w Zakładzie Psychologii Klinicznej Centrum Zdrowia Dziecka.

Terapeuta Integracji Sensorycznej. Współzałożycielka i prowadząca Centrum Metody Johansena w Polsce, Deputy National Director for Poland w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena. Współtwórca Neuroflow Aktywnego Treningu Słuchowego.

Centrum Edukacji, Diagnozy i Terapii Psychologiczno-Pedagogicznej

Od 2003 r. prowadzi Centrum Edukacji, Diagnozy i Terapii Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, gdzie pracuje z dziećmi z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi, szczególnie z dziećmi i dorosłymi z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Publikacje

Autorka publikacji: „Dziecko w równowadze – słuch i koordynacja. Program ćwiczeń ruchowych dla dzieci z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego APD” oraz „Uczę się z Mozartem” – programu ćwiczeń i zabaw ruchowych przygotowujących ciało i umysł do skutecznego uczenia się.

Renata borowiecka

Szkolenia

Prowadzi szkolenia nt. zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD – przyczyn, diagnostyki i terapii oraz szkolenie Johansen – Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena IAS.