Szkolenie 

Terapia ręki z diagnozą

Ręce, to one scalają funkcjonowanie człowieka – wzrok, słuch, dotyk, czynności samoobsługowe, nauka, zabawa, komunikacja. Ręce pomagają nam poznawać świat już od pierwszych dni życia.

Szkolenie Terapia ręki z diagnozą

„Można zatracić sprawność oczu zaniedbując sprawność rąk.”

– Adam Mickiewicz

agsdix-fas fa-user-graduate

Dla kogo?

 • pedagogów
 • terapeutów
 • rodziców
 • wszystkich zainteresowanych
agsdix-fas fa-graduation-cap

Etapy szkolenia

Szkolenie trwa 2 dni (16 godzin dydaktycznych).

agsdix-fas fa-certificate

Zaświadczenie

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które uprawnia do przeprowadzenia diagnozy z terapii ręki.

Ośrodek ASTO posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Szkolenie Terapia ręki z diagnozą

Ręce, to one scalają funkcjonowanie człowieka – wzrok, słuch, dotyk, czynności samoobsługowe, nauka, zabawa, komunikacja. Ręce pomagają nam poznawać świat już od pierwszych dni życia.

Podczas tego szkolenia, dowiesz się, jaki jest cel prowadzenia terapii ręki, gdzie szukać przyczyn, które wpływają na problemy z funkcjonowaniem, a przede wszystkim powrócisz do podstaw – budowy ręki, znaczenia napięcia mięśniowego, etapów rozwoju dziecka i wiele innych.

Terapia ręki to nie tylko ćwiczenie kończyn górnych jako części ciała, ale coraz częściej usprawnianie innych obszarów, które są ze sobą powiązane.

Wspólnie przećwiczymy diagnozowanie i plan pracy w terapii, a po szkoleniu, pytanie „Co ma ręka do gadania?” nabierze innego znaczenia…

Jeśli dziecko…

 • niechętnie wykonuje prace plastyczne,
 • ma nieprawidłowy chwyt pisarski,
 • ma trudności samoobsługowe,
 • ma kłopot z cięciem nożyczkami, wiązaniem butów,
 • ma trudności z zachowaniem równowagi,

… prawdopodobnie potrzebuje terapii ręki, ćwiczeń, zadań,
które pozwolą powrócić rozwojowi na dobre tory.

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Budowa ręki.
 2. Korzyści jakie daje terapia ręki.
 3. Napięcie mięśniowe.
 4. Etapy rozwoju dziecka – normy rozwojowe (rozwój motoryczny).
 5. Wybrane odruchy wczesnodziecięce i ich specyfikacja.
 6. Terapia ręki a zaburzenia integracji sensorycznej.
 7. Rodzaje chwytów.

Dzień 2

 1. Ćwiczenia i techniki pracy w terapii ręki.
 2. Terapia ręki – diagnoza i plan pracy.
 3. Studium przypadku – zdiagnozuj i zaplanuj.
 4. Część praktyczna – ćwiczenia.

Informacje organizacyjne

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

agsdix-fas fa-money-bill-wave

Koszt

Szkolenie kosztuje: 800 zł

agsdix-smt3-schedule

Czas trwania

Szkolenie trwa 2 dni (17 godzin dydaktycznych, 13 godzin zegarowych).
Sobota 9:00 – 17:00
Niedziela 9:00 – 14:00

agsdix-fas fa-user-clock

Organizator

ASTO Ośrodek Edukacyjny
ul. Kościuszki 87/B1
50-442 Wrocław

Terminy szkoleń

Terminy pozostałych szkoleń znajdziesz w terminarzu.