Teresa Ewa Busz

Specjalista i Instruktor w programach MNRI®

Teresa ewa busz

“Sztuka nauczania jest sztuką wspomagania odkrywania.”

– Marck Van Doren

Teresa Ewa Busz

Mgr wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej.

Koordynator ds. edukacji w programach MNRI® w Międzynarodowym Instytucie dr Svetlany Masgutovej, tu także terapeuta bazowy – specjalista w Programach MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration oraz Instruktor w Programach MNRI®.

Www scaled teresa ewa busz

Uprawnienia MNRI®

Posiada uprawnienia do nauczania następujących programów MNRI®:

MNRI® Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI® Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych poziom 1 i 2
MNRI® Terapia NauroTaktylna
MNRI® Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI® Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych
MNRI® Integracja schematów odruchów stałych
MNRI® Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych
MNRI® Breathing reflexes and Integration
MNRI® kursy IPET oraz inne nowe kursy zatwierdzone w SMEI, LLC, USA w szczególności: Reflex Integration for PTSD recovery, Reflex Integration for Stress-hormones Release, Basal Ganglia, MNRI® Parents Guide.