Teresa Ewa Busz

Specjalista i Instruktor w programach MNRI®

Teresa Ewa Busz

„Sztuka nauczania jest sztuką wspomagania odkrywania.”

– Marck Van Doren

Teresa Ewa Busz

Mgr wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej.

Koordynator ds. edukacji w programach MNRI® w Międzynarodowym Instytucie dr Svetlany Masgutovej, tu także terapeuta bazowy – specjalista w Programach MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration oraz Instruktor w Programach MNRI®.

Uprawnienia MNRI®

Posiada uprawnienia do nauczania następujących programów MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych poziom 1 i 2
MNRI®: Terapia NauroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych
MNRI®: Integracja schematów odruchów stałych
MNRI®: Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych
MNRI®: Breathing reflexes and Integration
MNRI®: kursy IPET oraz inne nowe kursy zatwierdzone w SMEI, LLC, USA w szczególności: Reflex Integration for PTSD recovery, Reflex Integration for Stress-hormones Release, Basal Ganglia, MNRI® Parents Guide.