Asymetryczny toniczny odruch szyi (ATOS)

4 marca 2021
agsdix-smt2-person
Bernadetta Lis

Asymetryczny toniczny odruch szyi (ATOS)

ATOS rozwija napięcie mięśniowe i stymuluje układ przedsionkowy, zwiększając ilość połączeń nerwowych.

Bierze aktywny udział w porodzie i jest przez poród wzmocniony. Po urodzeniu u noworodka leżącego na brzuchu odwrócenie głowy na bok zapewnia dopływ powietrza.

Pomaga też zwiększyć napięcie mięśni prostowników i pomaga ćwiczyć ruchy na bok. Uczy różnicowania prawej i lewej strony ciała, ruchu naprzemiennego i homolateralnego. Wpływa na rozwój percepcyjny: rozwój uwagi słuchowej, integrację wzrokowo-słuchową-ruchową, rozwój uwagi, pamięć, rozwój dwuusznego słuchu i obuocznego widzenia.

Symptomy wskazujące na niezintegrowany asymetryczny toniczny odruch szyi (ATOS)

Dziecko:

 1. Porusza głową i szyją podczas wodzenia oczami.
 2. Słabo wodzi oczami, szczególnie w linii środkowej.
 3. Ma problemy z uczeniem się języków, czytania, ortografii, matematyki, pisania. Dysleksja
  i dyskalkulia.
 4. Ma słabą pamięć, trudności z koncentracją szczególnie uwagi słuchowej, trudności
  z powtórzeniem wyuczonej informacji.
 5. Ma wąskie pole widzenia, kłopoty z widzeniem peryferyjnym.
 6. Ma trudności z opanowaniem gramatyki i ortografii.
 7. Ma brzydkie pismo, trudności z wypowiadaniem myśli pisemnie.
 8. Ma trudności z koordynacją słuchowo- wzrokową, słuchowo-ruchową, słuchowo-wzrokowo-ruchową.
 9. Ma trudności z uwagą słuchową, pamięcią słuchową, przetwarzaniem słuchowym.
 10. Ma słaby rozwój asymetrycznej, skrzyżowanej koordynacji ruchowej tułowia i kończyn, trwanie w homolateralnych wzorcach ruchowych. Trudności w rzucaniu i łapaniu piłki.
 11. Ma problemy z równowagą, szczególnie przy ruchach głowa w bok.

Ostatnie wpisy

Z czym zmagają się dzieci z Zespołem FAS?

Z czym zmagają się dzieci z Zespołem FAS? Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS, z ang. Fetal Alcohol Syndrome) to poważne i nieodwracalne zaburzenie, które dotyka dzieci, których matki piły alkohol w czasie ciąży. Jest to najcięższa postać z grupy zaburzeń znanych jako...

Zespół FAS – objawy oraz diagnoza

Zespół FAS – objawy oraz diagnoza Płodowy zespół alkoholowy (FAS, z ang. Fetal Alcohol Syndrome) to zaburzenie rozwojowe, u dzieci, których matki spożywały alkohol podczas trwania ciąży. Obejmuje on triadę objawów – upośledzone wzrastanie zarówno wewnątrzmaciczne jak...

Dyspraksja. Dziecko niezdarne czy dyspraktyczne?

Wprowadzenie do Dyspraksji: Co to Jest i Jakie są Jej Objawy? Dyspraksja zwane też zaburzenie rozwoju koordynacji bądź Syndrom Niezdarnego Dziecka to powszechnie znane zjawisko, chodź nie koniecznie utożsamiane z zaburzeniem rozumianym w kontekście choroby. Często...