Odruch stopy Babińskiego

5 marca 2021
agsdix-smt2-person
Bernadetta Lis

Odruch stopy Babińskiego

Wpływa na rozwój obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Powinien być aktywny i w pełni dojrzały, gdy dziecko uczy się pełzania, gdyż zabezpiecza prawidłowe wykonywanie schematu pełzania.

Bierze również udział we wstawaniu, umożliwia rozwój chodu do przodu, do tyłu i na boki. Wpływa na rozłożenie środka ciężkości i organizację dynamiki ruchów, ułatwia rozwój ruchowy oraz uczestniczy w kształtowaniu się umiejętności równoczesnego myślenia i działania.

Odruch Babińskiego ma bezpośredni związek z rozwojem odruchów stałych związanych z reakcjami zwrotnymi naszego mózgu i ciała na grawitację, poruszanie się i zmiany środka ciężkości w polu grawitacyjnym.

Symptomy wskazujące na niezintegrowany odruch stopy Babińskiego

Dziecko:

  1. Ma zaburzoną pracę mięśni kończyn dolnych, zniekształcone chodzenie.
  2. Ma trudności ze stabilnością, słabą równowagę, kontrolą posturalną, poczucie niepewności grawitacyjnej.
  3. Ma trudności z koordynacją dużej i małej motoryki.
  4. Ma trudności z rozwojem mowy, rozwojem umiejętności oralnych i artykulacyjnych.
  5. Ma nieprawidłowy wzorzec chodu, może chodzić na zewnętrznych krawędziach stopy (odruch nadmiernie nasilony) lub na wewnętrznych krawędziach stopy (odruch opóźniony
    w rozwoju i włączony odruch ochrony ścięgien stóp).
  6. Ma słabą integrację bilateralną.
  7. Jest nieśmiałe, bierne w podejmowaniu decyzji i komunikowaniu się.

Ostatnie wpisy

Dyspraksja. Dziecko niezdarne czy dyspraktyczne?

Wprowadzenie do Dyspraksji: Co to Jest i Jakie są Jej Objawy? Dyspraksja zwane też zaburzenie rozwoju koordynacji bądź Syndrom Niezdarnego Dziecka to powszechnie znane zjawisko, chodź nie koniecznie utożsamiane z zaburzeniem rozumianym w kontekście choroby. Często...

Wzorce przywiązania

Wzorce przywiązania a zmysł dotyku Każdy człowiek rodzi się z biologicznie zakorzenionymi dwiema podstawowymi zdolnościami: zdolnością do miłości i zdolnością do uczenia się. To fundamentalna koncepcja Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej. Pierwsza oznacza...

Terapia ręki – czym jest?

Terapia ręki rozumiana jest zwykle jako praca nad usprawnianiem motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Terapia ręki to również praca z receptorami skóry i dostarczanie różnorodnych wrażeń dotykowych rozwijających funkcje...