Odruch symetryczny toniczny szyi (STOS)

10 marca 2021
agsdix-smt2-person
Bernadetta Lis

Odruch symetryczny toniczny szyi (STOS)

Zmysł wzroku jest związany ze zmysłem równowagi i propriocepcją i razem wpływają na prawidłową posturę ciała i koordynację ruchową. STOS ułatwia raczkowanie ruchem naprzemiennym i podniesienie się dziecku do pozycji pionowej. Pomaga w kształtowaniu się poczucia równowagi, percepcji przestrzeni, głębi, ma wpływ również na rozwój widzenia obuocznego i słyszenia obuusznego oraz pomaga w rozwoju dojrzałych ruchów oczu i adaptacji wzroku do różnych odległości. Pomaga zintegrować się odruchowi błędnikowo-tonicznemu.

Symptomy wskazujące na niezintegrowany odruch symetryczny toniczny szyi (STOS)

Dziecko:

 1. Ma słabą integrację ruchów dolnej i górnej części ciała, syndrom niezdarnego dziecka.
 2. Ma słabe napięcie mięśniowe, garbi się w czasie siedzenia, siada w „w”.
 3. Ma słabą koordynację ruchów ręki i oka, szczególnie w sytuacjach wymagających ruchów do siebie i od siebie.
 4. Ma kłopoty z przenoszeniem wzroku z tablicy na zeszyt i odwrotnie.
 5. Słabo wodzi w pionie.
 6. Podciąga nogi pod siebie siedząc na krześle, kładzie się przy pisaniu (dotyczy starszych dzieci).
 7. Nie raczkowało, posuwało się „chodem niedźwiedzim”, przesuwało na pupie.
 8. Ma trudności z nauczeniem się pływać, trudniej pływa mu się z głową nad wodą, łatwiej
  z głową pod wodą.
 9. Ma tendencje do trzymania opuszczonej głowy lub trzymania głowy zbyt wysoko.

Ostatnie wpisy

Dyspraksja. Dziecko niezdarne czy dyspraktyczne?

Wprowadzenie do Dyspraksji: Co to Jest i Jakie są Jej Objawy? Dyspraksja zwane też zaburzenie rozwoju koordynacji bądź Syndrom Niezdarnego Dziecka to powszechnie znane zjawisko, chodź nie koniecznie utożsamiane z zaburzeniem rozumianym w kontekście choroby. Często...

Wzorce przywiązania

Wzorce przywiązania a zmysł dotyku Każdy człowiek rodzi się z biologicznie zakorzenionymi dwiema podstawowymi zdolnościami: zdolnością do miłości i zdolnością do uczenia się. To fundamentalna koncepcja Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej. Pierwsza oznacza...

Terapia ręki – czym jest?

Terapia ręki rozumiana jest zwykle jako praca nad usprawnianiem motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Terapia ręki to również praca z receptorami skóry i dostarczanie różnorodnych wrażeń dotykowych rozwijających funkcje...