Sylwia Przondo

Logopeda, neurologopeda, specjalista wczesnego wieloaspektowego wspomagania rozwoju dziecka, glottodydaktyk i glottoterapeuta, terapeuta, wykładowca.

Sylwia Przondo

„Czytanie jest to odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów.”

– Jarosław Iwaszkiewicz

Umów się na wizytę

Wizyty umawiamy telefonicznie bezpośrednio z terapeutą +48 697 690 640

agsdix-fas fa-hand-holding-heart

Prowadzone terapie i wizyty

 • Logopeda
 • Neurologopeda
 • Specjalista wczesnego wieloaspektowego wspomagania rozwoju dziecka
 • Glottodydaktyk i glottoterapeuta
 • Terapeuta metody Warnkego
 • Terapeuta metody „Dyna-Linqua M.S.”
 • Terapeuta miofunkcjonalny
 • Terapeuta ręki
agsdix-fas fa-user-graduate

Prowadzi szkolenia

 • Terapia ręki i stopy w logopedii

Sylwia Przondo

Logopeda, neurologopeda, specjalista wczesnego, wieloaspektowego wspomagania rozwoju dziecka, glottodydaktyk i glottoterapeuta, terapeuta metody Warnkego, terapeuta metody „Dyna-Linqua M.S.”, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta Empathy Dolls oraz terapeuta ręki.

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza, Uniwersytecie Wrocławskim, a także Uniwersytecie Humanistycznospołecznym (SWPS).

Ukończyła liczne szkolenia z zakresu:

 • pracy z afazją i opóźnionym rozwojem mowy,
 • pracy z dzieckiem z ASD,
 • zaburzeń karmienia,
 • terapii ręki,
 • pedagogiki Marii Montessori,
 • programu MNRI dr S. Masgutovej, m.in. Integracja odruchów ustno-twarzowych, integracja odruchów wzrokowo-słuchowych.

W terapii kieruje się zasadą: „Dostosuj metodę do dziecka, nie dziecko do metody” i jest gorącą zwolenniczką edukacji daltońskiej.

Prywatnie

Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci, uwielbiam podróże oraz dobrą literaturę.

Prowadzone diagnozy

Posiada uprawnienia do następujących diagnoz:

 • Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju. Profil edukacyjny PEP-R
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
 • KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 m.ż. do 9 r.ż.
 • KOLD – karty oceny logopedycznej dziecka od 1 m.ż. do 9 r.ż.
 • Audio4Lab- urządzenie do diagnozowania i terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego
 • Narzędzie M-CHAT-R/F
 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Diagnozowanie i terapia metodą Wrnkego
 • Diagnozowanie i terapia metodą Johansena
 • Diagnozowanie i terapia metodą Neuroflow

 

Zajmuje się również diagnozą oraz terapią wad i zaburzeń mowy, terapią zaburzeń karmienia i terapią ręki.

Szkolenia dla rad pedagogicznych

Prowadzi również szkolenia dla rad pedagogicznych, głównie z tematyki: zaburzeń przetwarzania słuchowego oraz z metody Warnkego.