Integracja Odruchów – Badania Naukowe

2 września 2020
agsdix-smt2-person
Witold Pilecki, Svetlana Masgutova i inni

Badania naukowe metody MNRI

“Wpływ rehabilitacji metodą integracji odruchów neurosensorycznych według Masgutowej u dzieci z porażeniem mózgowym na wyniki badania wywołanych potencjałów słuchowych.”

W linku poniżej znajduje się artykuł w języku angielskim dotyczący badań naukowych metody MNRI: http://www.advances.am.wroc.pl/pdf/2012/21/3/363.pdf

Ostatnie wpisy

Dyspraksja. Dziecko niezdarne czy dyspraktyczne?

Wprowadzenie do Dyspraksji: Co to Jest i Jakie są Jej Objawy? Dyspraksja zwane też zaburzenie rozwoju koordynacji bądź Syndrom Niezdarnego Dziecka to powszechnie znane zjawisko, chodź nie koniecznie utożsamiane z zaburzeniem rozumianym w kontekście choroby. Często...

Wzorce przywiązania

Wzorce przywiązania a zmysł dotyku Każdy człowiek rodzi się z biologicznie zakorzenionymi dwiema podstawowymi zdolnościami: zdolnością do miłości i zdolnością do uczenia się. To fundamentalna koncepcja Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej. Pierwsza oznacza...

Terapia ręki – czym jest?

Terapia ręki rozumiana jest zwykle jako praca nad usprawnianiem motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Terapia ręki to również praca z receptorami skóry i dostarczanie różnorodnych wrażeń dotykowych rozwijających funkcje...