Blog: Artykuły

Korzyści czytania dziecku

2 września 2020
Sylwia Przondo

Korzyści czytania dziecku

„Czytanie jest to odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów”. Jarosław Iwaszkiewicz

Szanowni Państwo, często padają z Waszych ust pytania, jak wspomóc rozwój dziecka…

Odpowiedź jest zarazem prosta i skomplikowana, każde ZDROWE dziecko przychodzi na świat z niezwykłym potencjałem, jeśli dziecku nic nie przeszkadza w rozwoju, to ma ono w sobie wrodzoną chęć do wzrostu i realizowania swego potencjału.

W chwili narodzin aktywność dziecka skierowana jest na dwa cele:

 1. Zaspokojenie potrzeb fizycznych, gwarantujących przeżycie, czyli: znalezienie pokarmu, zbudowanie więzi, zaspokojenie poczucia bezpieczeństwa i przynależności.
 2. Uczenie się, czyli: poznawanie, eksplorowanie świata i odkrywanie jego mechanizmów.

Dlatego zadaniem rodzica jest zapewnienie dziecku możliwości zrealizowania tych potrzeb. O ile potrzeby fizyczne dziecka nie budzą wątpliwości i są zaspokajana instynktownie, o tyle pozostałe potrzeby często budzą niepokój rodziców i przekonanie o własnej niekompetencji.

W związku z tym rodzice poszukują książek, artykułów i autorytetów od wychowania w przekonaniu, że to inni posiadają „klucz” ułatwiający wychowanie dziecka i umożliwiający mu zrównoważony rozwój.
Niestety nie ma idealnego klucza, ponieważ: po pierwsze każda rodzina i każde dziecko jest inne, po drugie wychowanie nie kończy się na rodzinie.

Pocieszaniem niech będzie fakt, że gdyby wychowanie dzieci było tak skomplikowane, jak poradniki je opisujące, nasz gatunek wymarłby już dawno temu!

Co możemy zatem zrobić? Możemy w miarę możliwości zapewnić dziecku nie tylko realizację potrzeb fizycznych, ale i potrzeb związanych z naturalną potrzebą uczenia się i rozwoju. W jaki sposób? Poprzez zaszczepienie w nim miłości do czytania! Wprawdzie czytania z reguły uczymy się w szkole, ale miłości do czytania uczymy się w domu.

Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest najlepszą inwestycją w jego przyszłość! Czytajmy dziecku 20 minut dziennie, codziennie!

Korzyści czytania dziecku:

 1. Czytanie buduje więź rodzica z dzieckiem.
 2. Czytanie wspiera rozwój psychiczny dziecka.
 3. Czytanie wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka.
 4. Czytanie buduje system wartości u dziecka, uczy umiejętności odróżniania dobra od zła i kształtuje jego wrażliwość moralną.
 5. Czytanie uczy języka, ponieważ rozwija słownictwo dziecka.
 6. Czytanie rozwija pamięć i wyobraźnię.
 7. Czytanie poprawia koncentrację.
 8. Czytanie uczy myślenia: logicznego, krytycznego, refleksyjnego, przyczynowo-skutkowego.
 9. Czytanie wzbogaca wiedzę.
 10. Czytanie przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania oraz ułatwia naukę szkolną (wg raportu PISA).
 11. Czytanie rozwija poczucie humoru.
 12. Czytanie przeciwdziała nudzie, bo jest znakomitą rozrywką.
 13. Czytanie jest najlepszą profilaktyką uzależnienia od komputera, telewizora, gier elektronicznych.
 14. Czytanie chroni przed uleganiem złym wpływom otoczenia i kultury masowej.
 15. Czytanie jest profilaktyką zachowań aspołecznych.
 16. Czytanie dziecku kształtuje u niego na całe życie nawyk czytania i zdobywania wiedzy!

Bibiografia:

 1. Bilbao A., Mózg dziecka. Przewodnik dla rodziców, wyd. Bukowy Las, Wrocław 2018
 2. Honore C., Pod presją. Dajmy dzieciom święty spokój!, wyd. Drzewo Babel, Warszawa 2011
 3. Koźmińska I., Olszewska E., Wychowanie przez czytanie, wyd. Świat Książki, Warszawa 2016

Ostatnie wpisy

Opis Profili Rozwojowych i metody diagnostyczne

Dlaczego tak ważne jest, aby monitorować rozwój dziecka przy pomocy profilu rozwojowego? 1. Ponieważ wg badań, przeprowadzonych w Polsce, szybka pomoc terapeutyczna udzielona dzieciom mającym trudności w jakiejkolwiek sferze rozwoju w 1 r.ż., pozwala aż 87% dzieci...

Kłopoty z matematyką – czy to na pewno brak zdolności?

Kłopoty z matematyką – czy to na pewno brak zdolności? Matematyka jest jednym z podstawowych przedmiotów w procesie nauczania i jednocześnie jej opanowanie sprawia bardzo wiele trudności uczniom na każdym szczeblu edukacji.Potrzeba przyswojenia matematyki jest...

Kryteria wyboru książek do czytania dzieciom

Kryteria wyboru książek do czytania dzieciom Czytanie jest pokarmem dla umysłu, podobnie jak jedzenie jest pokarmem dla ciała. Skoro dbamy o prawidłowy pokarm dla ciała, zadbajmy o prawidłowy dla umysłu. Początkowo nie jest ważne, co czytamy dziecku, ale jak to...