Blog: Artykuły

Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów

2 września 2020
Joanna Rybacka

“Wprowadzenie do metody dr Svetlany Masgutovej Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów.”

Artykuł autorstwa mgr Joanny Rybackiej, który ukazał się w czasopiśmie Praktyczna fizjoterapia & rehabilitacja.

Początki powstania autorskiej metody dr Svetlany Masgutovej (Masgutova neurosensorimotor reflex integration – MNRI®) sięgają roku 1989. W latach 1975-1980, kiedy była studentką psychologii, jej głównym polem zainteresowań były odruchy, ich rozwój oraz dojrzewanie. Fascynacja ta przełożyła się bezpośrednio na temat pracy dyplomowej Odruchy bezwarunkowe, nieświadome procesy i osobowości. Swoją wiedzę rozwijała, studiując publikacje pionierów z zakresu rozwoju odruchów: I. Sechenova, J. Konorskiego, C. Sherringtona, L. Wygotskiego, I. Pavlova oraz N. Bernsteina.

Ostatnie wpisy

Odruch stopy Babińskiego

Odruch stopy Babińskiego Wpływa na rozwój obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Powinien być aktywny i w pełni dojrzały, gdy dziecko uczy się pełzania, gdyż zabezpiecza prawidłowe wykonywanie schematu pełzania. Bierze również udział we wstawaniu, umożliwia rozwój...

Asymetryczny toniczny odruch szyi (ATOS)

Asymetryczny toniczny odruch szyi (ATOS) ATOS rozwija napięcie mięśniowe i stymuluje układ przedsionkowy, zwiększając ilość połączeń nerwowych. Bierze aktywny udział w porodzie i jest przez poród wzmocniony. Po urodzeniu u noworodka leżącego na brzuchu odwrócenie...

Odruch dłoniowo-bródkowy Babkina

Odruch dłoniowo-bródkowy Babkina Jego rozwój jest konieczny dla koordynacji ręce-organy artykulacyjne, a także ma wpływ na rozwój mowy, komunikacji, płynność mowy. Umożliwia rozwój ekspresji twarzy i dynamiki ruchów kości czaszki, a zwłaszcza kości klinowej i stawu...