Odruch dłoniowo-bródkowy Babkina

3 marca 2021
agsdix-smt2-person
Bernadetta Lis

Odruch dłoniowo-bródkowy Babkina

Jego rozwój jest konieczny dla koordynacji ręce – organy artykulacyjne, a także ma wpływ na rozwój mowy, komunikacji, płynność mowy. Umożliwia rozwój ekspresji twarzy i dynamiki ruchów kości czaszki, a zwłaszcza kości klinowej i stawu żuchwowo-skroniowego. Stymuluje do rozwoju odruch ATOS.

Symptomy wskazujące na niezintegrowany odruchdłoniowo-bródkowy Babkina

Dziecko:

  1. Ma słabą koordynację ręce – organy artykulacyjne.
  2. Ma mocno zaciśnięte pięści lub często zaciska pięści (odruch utrzymuje się za długo), zaciśnięta żuchwa, zgrzytanie zębami.
  3. Jąka się, ma wady wymowy, niewyraźną mowę, opóźnienia w rozwoju artykulacji, mowy i języka.
  4. Ma nadmiernie otwarte ręce – hipotonia (odruch opóźniony w rozwoju).
  5. Rusza ustami, gdy pisze, rysuje, manipuluje rękami lub brak koordynacji dłoń – usta (związana z jedzeniem i sferą poznawczą).
  6. Obgryza paznokcie, ołówki, zagryza np. kołnierzyk.
  7. Ma słabą regulację napięcia mięśniowego wyższych partii ciała i układu ustno-twarzowego, trudności w ekspresji twarzy i wyrażaniu emocji.
  8. Ma asymetrię twarzy i głowy, brak właściwego ułożenia i mikroruchów kości klinowej, stawów skroniowo-żuchwowych i kości czaszki.
  9. Ma słabą kontrolę posturalną.
  10. Ma lęki, słabą pewność siebie.

Ostatnie wpisy

Wzorce przywiązania

Wzorce przywiązania a zmysł dotyku Każdy człowiek rodzi się z biologicznie zakorzenionymi dwiema podstawowymi zdolnościami: zdolnością do miłości i zdolnością do uczenia się. To fundamentalna koncepcja Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej. Pierwsza oznacza...

Terapia ręki – czym jest?

Terapia ręki rozumiana jest zwykle jako praca nad usprawnianiem motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Terapia ręki to również praca z receptorami skóry i dostarczanie różnorodnych wrażeń dotykowych rozwijających funkcje...

Odruch wzlotu i lądowania

Odruch wzlotu i lądowania Jest związany z odruchami stałymi: grawitacji, równowagi, ześrodkowania i uziemienia.Rozwija ogólną koordynację oraz świadomość kinestetyczną ciała. Pozwala ciału rozwinąć umiejętność kontrolowania pozycji ciała w przestrzeni, a w późniejszym...