Odruch obejmowania Moro

7 marca 2021
agsdix-smt2-person
Bernadetta Lis

Odruch obejmowania Moro

Odruch ten związany jest z każdym ze zmysłów. Ma duże znaczenie jako mechanizm przetrwania
w pierwszych miesiącach życia. Pomaga w wykonaniu pierwszego oddechu po urodzeniu i pozwala wyprostować ciało po 9 miesiącach spędzonych w pozycji embrionalnej. Jest pierwszą formą automatycznej reakcji organizmu, zwanej reakcją „walki lub ucieczki”. Niemowlę nie potrafi ocenić, czy bodziec niesie za sobą realne zagrożenie i pień mózgu włącza automatyczną reakcję. Odruch pobudza wydzielanie adrenaliny i kortyzolu, które powodują wzrost wrażliwości na bodźce i wzrost natężenia reakcji.

Symptomy wskazujące na niezintegrowany odruch obejmowania Moro

Dziecko:

 1. Ma problemy z układem przedsionkowym, koordynacją ruchową, chorobę lokomocyjną.
 2. Ma reakcję strachu na dotyk.
 3. Ma problemy z układem okoruchowym i widzeniem oraz percepcją np. efekt braku selekcji wzrokowej, oraz duża podatność na rozproszenie.
 4. Wykazuje brak tolerancji na nagłe, niespodziewane zdarzenia, dźwięki, ostre światło itp.
 5. Ma problemy z odbiorem wrażeń słuchowych.
 6. Może mieć alergie i obniżoną odporność.
 7. Może mieć niepożądane reakcje na leki.
 8. Może mieć niska wytrzymałość fizyczną i emocjonalną.
 9. Ma trudności w przetwarzaniu nagłych bodźców ruchowych np. w chwytaniu niespodziewanie rzuconej piłki.
 10. Ma niechęć do zmian i niespodzianek- małe zdolności przystosowawcze, trudności
  w podejmowaniu decyzji, strach przed podjęciem ryzyka.
 11. Jest nadmiernie wrażliwe, skłonne do tworzenia fantastycznych obrazów i marzeń.
 12. Jest niestabilne emocjonalnie, ma skłonność do strachów i fobii.
 13. Wchodzi w relacje zależności, ma trudności z więzią, brak wewnętrznej wolności, odwagi
  i zaufania.
 14. Ma słabą koordynację między myśleniem i działaniem, słabą samoorganizację.
 15. Ma niskie zdolności adaptacyjne, predyspozycje do stresu.

Wtórne objawy psychologiczne

Ciągły niepokój (niezwiązany z rzeczywistością), wahania nastrojów, zmienne emocje, napięte mięśnie, problemy z przyjmowaniem krytyki, ponieważ dziecku trudno jest przyjmować zmiany, wysoka aktywność i następujące po niej wyczerpanie, problemy z podejmowaniem decyzji, niskie poczucie własnej wartości i związane z tym poczucie zagrożenia i zależności od innych oraz potrzeba kontrolowania tego, co się dzieje.

Ostatnie wpisy

Dyspraksja. Dziecko niezdarne czy dyspraktyczne?

Wprowadzenie do Dyspraksji: Co to Jest i Jakie są Jej Objawy? Dyspraksja zwane też zaburzenie rozwoju koordynacji bądź Syndrom Niezdarnego Dziecka to powszechnie znane zjawisko, chodź nie koniecznie utożsamiane z zaburzeniem rozumianym w kontekście choroby. Często...

Wzorce przywiązania

Wzorce przywiązania a zmysł dotyku Każdy człowiek rodzi się z biologicznie zakorzenionymi dwiema podstawowymi zdolnościami: zdolnością do miłości i zdolnością do uczenia się. To fundamentalna koncepcja Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej. Pierwsza oznacza...

Terapia ręki – czym jest?

Terapia ręki rozumiana jest zwykle jako praca nad usprawnianiem motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Terapia ręki to również praca z receptorami skóry i dostarczanie różnorodnych wrażeń dotykowych rozwijających funkcje...