Odruch paraliżującego strachu

8 marca 2021
agsdix-smt2-person
Bernadetta Lis

Odruch paraliżującego strachu

Rozwija się dwutorowo: jest podstawą dla rozwoju odruchu Moro i niezależnie od tego utrzymuje się przez całe życie. Przekształca się w odruch wzdrygnięcia Straussa. Zapewnia prawidłowe radzenie sobie ze stresem, pozytywna ochrona i przetrwanie, równowagę między aktywnością sensoryczną
i motoryczną w sytuacji stresu, właściwa prędkość postrzegania i działania.

Symptomy wskazujące na niezintegrowany odruch paraliżującego strachu

Dziecko:

  1. Ma zamęt poznawczy i nadmierną emocjonalność w sytuacjach stresowych.
  2. Jest niedojrzałe emocjonalnie.
  3. Wykazuje negatywne reakcje ochrony i przetrwania prowadzące do sprzeczności lub prób ucieczki.
  4. Słabo radzi sobie ze stresem.
  5. Ma brak umiejętności odpoczywania, poczucie bycie przytłoczonym przez napięcie lub emocje.
  6. Wykazuje dezintegracje układu sensorycznego i motorycznego w sytuacji stresu.
  7. Wykazuje brak odwagi i pewności siebie, negatywne myślenie, depresja.
  8. Ma skłonność do lęków, zmartwienia, fobii.
  9. Wykazuje brak samoorganizacji i samoregulacji.
  10. Ma słabą umiejętność koncentracji i przetwarzania informacji (tendencja do zniekształcania obiektywnej informacji, do projektowania, przesadzania lub minimalizowania).

Ostatnie wpisy

Dyspraksja. Dziecko niezdarne czy dyspraktyczne?

Wprowadzenie do Dyspraksji: Co to Jest i Jakie są Jej Objawy? Dyspraksja zwane też zaburzenie rozwoju koordynacji bądź Syndrom Niezdarnego Dziecka to powszechnie znane zjawisko, chodź nie koniecznie utożsamiane z zaburzeniem rozumianym w kontekście choroby. Często...

Wzorce przywiązania

Wzorce przywiązania a zmysł dotyku Każdy człowiek rodzi się z biologicznie zakorzenionymi dwiema podstawowymi zdolnościami: zdolnością do miłości i zdolnością do uczenia się. To fundamentalna koncepcja Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej. Pierwsza oznacza...

Terapia ręki – czym jest?

Terapia ręki rozumiana jest zwykle jako praca nad usprawnianiem motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Terapia ręki to również praca z receptorami skóry i dostarczanie różnorodnych wrażeń dotykowych rozwijających funkcje...