Odruch podciągania rąk

1 marca 2021
agsdix-smt2-person
Bernadetta Lis

Odruch podciągania rąk

Odruch podciągania rąk, obok odruchu chwytnego wpływa na zdolności manualne i umiejętności trzymania i manipulowania przedmiotami.

Wspomaga rozwój mięśni i kształtowanie się motoryki małej i średniej rąk.

Pozwala na poznawanie szerszej przestrzeni za pomocą rąk, wpływa na ustalenie granic przestrzeni osobistej, wpływa na zmianę pozycji ciała w przestrzeni, rozwój zdolności poznawczych, ponieważ aktywizuje ręce do sięgania po różne rzeczy, rozwija umiejętność trzymania i manipulowania przedmiotami oraz komunikację niewerbalną.

Symptomy wskazujące na niezintegrowany odruch podciągania rąk

 1. Ma trudności z trzymaniem i manipulowaniem przedmiotami.
 2. Ma niewłaściwe napięcie mięśni rąk – podwyższone lub obniżone, przeprost lub nadmierne zgięcie w łokciach.
 3. Ma trudności z motoryką małą i średnią rąk, niechęć do ręcznego pisania, trudności
  z poprawnym pisaniem.
 4. Ma słabą koordynację dłoń-usta, dłoń-oko, opóźnione umiejętności manualne – sięganie, dotykanie, ciągnięcie i używanie narzędzi (łyżka, ołówki, pędzle, instrumenty muzyczne itp.).
 5. Ma opóźnioną umiejętność siadania, obracania się, pełzania i innych umiejętności motoryki dużej.
 6. Ma trudność z koncentracją wzrokową, konwergencją, chaotycznie postrzega i przetwarza informacje wzrokowe.
 7. Ma trudności z mówieniem, rozwojem mowy i komunikacji.
 8. Ma słabe wzorce odruchów ustalenia głowy.
 9. Ma problemy z nadpobudliwością, brak poczucia bezpieczeństwa, niewłaściwe wzorce ochrony siebie.

Ostatnie wpisy

Dyspraksja. Dziecko niezdarne czy dyspraktyczne?

Wprowadzenie do Dyspraksji: Co to Jest i Jakie są Jej Objawy? Dyspraksja zwane też zaburzenie rozwoju koordynacji bądź Syndrom Niezdarnego Dziecka to powszechnie znane zjawisko, chodź nie koniecznie utożsamiane z zaburzeniem rozumianym w kontekście choroby. Często...

Wzorce przywiązania

Wzorce przywiązania a zmysł dotyku Każdy człowiek rodzi się z biologicznie zakorzenionymi dwiema podstawowymi zdolnościami: zdolnością do miłości i zdolnością do uczenia się. To fundamentalna koncepcja Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej. Pierwsza oznacza...

Terapia ręki – czym jest?

Terapia ręki rozumiana jest zwykle jako praca nad usprawnianiem motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Terapia ręki to również praca z receptorami skóry i dostarczanie różnorodnych wrażeń dotykowych rozwijających funkcje...