Odruch podciągania rąk

1 marca 2021
agsdix-smt2-person
Bernadetta Lis

 Odruch podciągania rąk

Odruch podciągania rąk, obok odruchu chwytnego wpływa na zdolności manualne i umiejętności trzymania i manipulowania przedmiotami.

Wspomaga rozwój mięśni i kształtowanie się motoryki małej i średniej rąk.

Pozwala na poznawanie szerszej przestrzeni za pomocą rąk, wpływa na ustalenie granic przestrzeni osobistej, wpływa na zmianę pozycji ciała w przestrzeni, rozwój zdolności poznawczych, ponieważ aktywizuje ręce do sięgania po różne rzeczy, rozwija umiejętność trzymania i manipulowania przedmiotami oraz komunikację niewerbalną.

Symptomy wskazujące na niezintegrowany odruch podciągania rąk

  1. Ma trudności z trzymaniem i manipulowaniem przedmiotami.
  2. Ma niewłaściwe napięcie mięśni rąk – podwyższone lub obniżone, przeprost lub nadmierne zgięcie w łokciach.
  3. Ma trudności z motoryką małą i średnią rąk, niechęć do ręcznego pisania, trudności z poprawnym pisaniem.
  4. Ma słabą koordynację dłoń – usta, dłoń – oko, opóźnione umiejętności manualne – sięganie, dotykanie, ciągnięcie i używanie narzędzi (łyżka, ołówki, pędzle, instrumenty muzyczne itp.).
  5. Ma opóźnioną umiejętność siadania, obracania się, pełzania i innych umiejętności motoryki dużej.
  6. Ma trudność z koncentracją wzrokową, konwergencją, chaotycznie postrzega i przetwarza informacje wzrokowe.
  7. Ma trudności z mówieniem, rozwojem mowy i komunikacji.
  8. Ma słabe wzorce odruchów ustalenia głowy.
  9. Ma problemy z nadpobudliwością, brak poczucia bezpieczeństwa, niewłaściwe wzorce ochrony siebie.

Ostatnie wpisy

Wzorce przywiązania

Wzorce przywiązania a zmysł dotyku Każdy człowiek rodzi się z biologicznie zakorzenionymi dwiema podstawowymi zdolnościami: zdolnością do miłości i zdolnością do uczenia się. To fundamentalna koncepcja Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej. Pierwsza oznacza...

Terapia ręki – czym jest?

Terapia ręki rozumiana jest zwykle jako praca nad usprawnianiem motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Terapia ręki to również praca z receptorami skóry i dostarczanie różnorodnych wrażeń dotykowych rozwijających funkcje...

Odruch wzlotu i lądowania

Odruch wzlotu i lądowania Jest związany z odruchami stałymi: grawitacji, równowagi, ześrodkowania i uziemienia.Rozwija ogólną koordynację oraz świadomość kinestetyczną ciała. Pozwala ciału rozwinąć umiejętność kontrolowania pozycji ciała w przestrzeni, a w późniejszym...