Odruch podparcia rąk

9 marca 2021
agsdix-smt2-person
Bernadetta Lis
odruch-podparcia-rak

Odruch podparcia rąk

Odruch wpływa na tworzenie się widzenia perspektywicznego i koordynacji ręce-oczy, aktywizuje też rozwój motoryki dużej i średniej rąk i manipulacje dużymi przedmiotami. Rozwija koordynację ruchów górnej części ciała. Przygotowuje ciało do spotkania z przeszkodami, dlatego wspomaga organizację ciała tak aby radziło sobie z nowymi sytuacjami, informacjami i stresem.

Symptomy wskazujące na niezintegrowany odruch podparcia rąk

Dziecko:

  1. Ma słabą koordynację ręce – oczy, słabe postrzeganie głębi i odległości.
  2. Ma słabą motorykę dużą i średnią, z trudnością manipuluje dużymi przedmiotami.
  3. Ma trudności w otrzymywaniu i przetwarzaniu informacji z zewnątrz.
  4. Słabo radzi sobie przy spotkaniach z przeszkodami.
  5. Nie potrafi ustalać „granic osobistych”.
  6. Zachowuje dystans w kontaktach z innymi osobami, ucieka w swój świat.
  7. W przypadku upadków dochodzi do kontuzji.

Ostatnie wpisy

Wzorce przywiązania

Wzorce przywiązania a zmysł dotyku Każdy człowiek rodzi się z biologicznie zakorzenionymi dwiema podstawowymi zdolnościami: zdolnością do miłości i zdolnością do uczenia się. To fundamentalna koncepcja Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej. Pierwsza oznacza...

Terapia ręki – czym jest?

Terapia ręki rozumiana jest zwykle jako praca nad usprawnianiem motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Terapia ręki to również praca z receptorami skóry i dostarczanie różnorodnych wrażeń dotykowych rozwijających funkcje...

Odruch wzlotu i lądowania

Odruch wzlotu i lądowania Jest związany z odruchami stałymi: grawitacji, równowagi, ześrodkowania i uziemienia.Rozwija ogólną koordynację oraz świadomość kinestetyczną ciała. Pozwala ciału rozwinąć umiejętność kontrolowania pozycji ciała w przestrzeni, a w późniejszym...