Odruch prostowania tułowia

15 marca 2021
agsdix-smt2-person
Bernadetta Lis

Odruch prostowania tułowia

Rozwija koordynację ruchów mięśni szyi i całego ciała, dzięki pracy grupy mięśni krzyżowo-grzbietowych. Dzięki temu odruchowi ćwiczymy umiejętność rozciągania i wydłużania kręgosłupa. Uaktywnia pracę tylnych partii mózgu oraz połączenia między tylnymi i przednimi jego częściami. Wpływa na rozwój kontroli postawy ciała i jego dynamikę, co pomaga kształtować koordynację układu ruchowego, prawidłową percepcję, nawyki skupiania i rozszerzania uwagi i procesy poznawcze. Wpływa na cyrkulację płynu mózgowo-rdzeniowego.

Symptomy wskazujące na niezintegrowany odruch prostowania tułowia

Dziecko:

  1. Nie przejawia ciekawości w nowych sytuacjach – funkcjonowanie na poziomie przetrwania.
  2. Ma tendencję do nadmiernego pochylania ciała do przodu lub do tyłu.
  3. Chodzi na palcach.
  4. Ma tendencje do nadmiernego koncentrowania się na szczegółach.
  5. Ma tendencję do nieadekwatnego uogólniania.
  6. Ma słabą równowagę, słabą kontrolę posturalną.

Ostatnie wpisy

Dyspraksja. Dziecko niezdarne czy dyspraktyczne?

Wprowadzenie do Dyspraksji: Co to Jest i Jakie są Jej Objawy? Dyspraksja zwane też zaburzenie rozwoju koordynacji bądź Syndrom Niezdarnego Dziecka to powszechnie znane zjawisko, chodź nie koniecznie utożsamiane z zaburzeniem rozumianym w kontekście choroby. Często...

Wzorce przywiązania

Wzorce przywiązania a zmysł dotyku Każdy człowiek rodzi się z biologicznie zakorzenionymi dwiema podstawowymi zdolnościami: zdolnością do miłości i zdolnością do uczenia się. To fundamentalna koncepcja Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej. Pierwsza oznacza...

Terapia ręki – czym jest?

Terapia ręki rozumiana jest zwykle jako praca nad usprawnianiem motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Terapia ręki to również praca z receptorami skóry i dostarczanie różnorodnych wrażeń dotykowych rozwijających funkcje...